Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
   00 3
สพฐ.ปรับปฎิทินสอบครูผู้ช่วยเสร็จก่อนเปิดเทอม
 

 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีมติให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่นระยะเวลาในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี 2560 กรณีทั่วไป  ให้เร็วขึ้นนั้นจากเดิมตามภาพ

และ สพฐ.ได้ปรับปฎิทินกำหนดการสอบแข่งขันให้เร็วขึ้น ดังนี้

- รับสมัครสอบแข่งขันวันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน วันที่ 10 เมษายน 2560

- สอบข้อเขียนภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 22 เมษายน 2560

- สอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 23 เมษายน 2560

- สอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ วันที่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

- ประกาศผลสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560

สาเหตุที่ ก.ค.ศ.มีมติให้ร่นระยะเวลาการสอบบรรจุครูผู้ช่วยให้เร็วขึ้น เพราะต้องการให้ สพฐ.ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน เนื่องจากที่ผ่านมาหากใช้กำหนดการเดิมกว่าจะบรรจุแล้วเสร็จก็ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งผลกระทบต่อโรงเรียนเอกชน เพราะผู้ที่มาสมัครสอบส่วนใหญ่จะมาจากครูโรงเรียนเอกชน

ที่มา; เดลินิวส์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 25560

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin