Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
29 มี.ค. 60
ก.ค.ศ.ปลดล็อกเทียบวิชาสมัครสอบไม่ดูเกรด
 

 ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้หารือถึงการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่กำลังเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 4 เม.ย.2560 พบว่า ตั้งแต่ปี2556 ก.ค.ศ.ได้ออกแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิตไว้ ว่าหากผู้สมัครนำคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามคุณวุฒิและสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัครมาสมัครสอบ ให้ถือหลักว่าต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่าเกรด C (ซี) ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติยกเลิกการกำหนดเกรด แต่ยังคงกำหนดว่าผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตร 5 ปีต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 

ที่มา ; เดลินิวส์ 29 มีนาคม 2560

ข่าวเกี่ยวกัน

ก.ค.ศ.ไฟเขียวผู้สมัครครู ผช.ใช้เอกสารแสดงสถานะขึ้นทะเบียนสมัครแทน ตั๋วครูตัวจริง(ข่าว)

-ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้หารือถึงการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน พบว่า ชื่อสาขาที่ สพฐ.เปิดรับสมัครบางสาขา ไม่ตรงกับที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษานั้น อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2556 ก.ค.ศ.ได้ออกแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิตไว้ ว่าหากผู้สมัครนำคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามคุณวุฒิ และสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัครมาสมัครสอบ ให้ถือหลักว่าต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

-นอกจากนี้ คุรุสภาได้รับรายงานว่า มีนิสิต นักศึกษาหลักสูตรครู 5 ปี และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา อยู่ระหว่างขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกว่า 20,000 คน เพื่อนำไปใช้สมัคร ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวก ก.ค.ศ.จึงมีมติให้ใช้หลักฐานที่เป็นเอกสารแสดงสถานะการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ ที่คุรุสภาประกาศขึ้นหน้าเว็บไซต์ โดยให้ผู้สมัครพิมพ์เป็นเอกสารยื่นสมัครสอบได้

โดย สพฐ.จะแจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยไปยังหน่วยรับสมัครทั่วประเทศ โดยใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งยื่นสมัคร ดังนี้

       1.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

       2.ใบอนุญาตปฎิบัติการสอน

       3.หนังสือรับรองสิทธิ

       4.หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตฯ และ

       5.เอกสารแสดงสถานะการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ

       โดยผู้สมัคร 36 สาขาวิชา ที่กำหนดว่าต้องมีใบอนุญาตฯ จะต้องเป็นใบอนุญาตฯ ที่คุรุสภาอนุมัติให้ไม่เกินวันที่ 4 เมษายนนี้

 

ที่มา ; มติชนออนไลน์ 29 มี.ค. 60

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1860 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 (แจ้ง สพท.)

9/2560 เรื่อง แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin