Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
12 พ.ค. 60
ประกาศรับสมัครผู้บริหารต้นและรองศึกษาธิการภาค
 

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองเลขาธิการ และรองศึกษาธิการภาค สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/2807 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองเลขาธิการ และรองศึกษาธิการภาค สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

1. ไฟล์ที่ 1หนังสือ [' ขนาดไฟล์ 484.79 KB ']

2. ไฟล์ที่ 2บริหารต้น-รองเลขาฯ กศน., สช. [' ขนาดไฟล์ 489.5 KB ']

3. ไฟล์ที่ 3บริหารต้น-รอง ศธภ [' ขนาดไฟล์ 364.38 KB ']

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/2808 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองเลขาธิการ และรองศึกษาธิการภาค สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

1. ไฟล์ที่ 1หนังสือ [' ขนาดไฟล์ 455.03 KB ']

2. ไฟล์ที่ 2 บริหารต้น-รองเลขาฯ กศน., สช. [' ขนาดไฟล์ 489.5 KB ']

3. ไฟล์ที่ 3 รอง ศธภ. [' ขนาดไฟล์ 364.38 KB ']

 ที่มา สพร.สพฐ.วันพฤหัสบดี ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin