Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
11 ก.ค. 60
การสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 

 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตำแหน่ง

ที่สรรหา ผอ.สพป. 93 ตำแหน่ง  ผอ.สพม. 17 ตำแหน่ง

กำหนดการ

สมัครคัดเลือก 28 กรกฏาคม 2560 – 3 สิงหาคม 2560

สอบข้อเขียน  26  สิงหาคม 2560

สอบสัมภาษณ์ 4-5  กันยายน 2560

ประกาศผล ภายใน 8 กันยายน 2560

หลักสูตร

ภาค ก  ความรู้ ฯ 1) ข้อเขียน 50 คะแนน  2) ประวัติฯประสบการณ์  50 คะแนน  3)ผลงาน 50 คะแนน (รวม 150 คะแนน)

ภาค ข ความเหมาะสมกับหน้าที่ โดยประเมิน 360 องศา (รวม 50 คะแนน)

ภาค ค ความเหมาะสม 1) วิสัยทัศน์(20 คะแนน) 2)สัมภาษณ์ 30 คะแนน (รวม 50 คะแนน)

 

คลิกไฟล์แนบอ่านประกาศคณะกรรมการสรรหา

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin