Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
26 ก.ค. 60
เปิดสอบท้องถิ่น รับ 85 ตำแหน่ง 21,605 อัตรา
 

      วันนี้ (25 ก.ค.) นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่าจะมีการจัดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 8/2560 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งความประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบในตำแหน่งและอัตราที่ว่างทั้งสิ้นจำนวน 85 ตำแหน่ง 21,605 อัตรา แบ่งออกเป็น ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 33 ตำแหน่ง 7,864 อัตรา, ครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 25 ตำแหน่ง 1,903 อัตรา และตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 27 ตำแหน่ง 11,838 อัตรา
       
       ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดให้มีการรับสมัครเป็นกลุ่มภาคหรือเขต จำนวน 10 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมี 8-9 จังหวัด แบ่งเป็น ภาคเหนือ 2 เขต, ภาคกลาง 3 เขต, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เขต และภาคใต้ 2 เขต เพื่อให้ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครในกลุ่มภาคหรือเขตได้ 1 เขต ที่ประสงค์จะบรรจุเข้ารับราชการเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยใช้สถาบันการศึกษาในเขตอำเภอเมือง 43 จังหวัดเป็นสถานที่สอบ โดยประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 26 ก.ค. รับสมัครสอบทางเว็บไซต์ 10 ส.ค. ถึง 1 ก.ย. และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ 8 ก.ย.นี้
       
       “ในการดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้ ได้กำหนดมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ 17 ขั้นตอน หากมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยผู้สมัครสอบให้สอบได้โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การกล่าวอ้างรู้จักข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่สามารถช่วยผู้สมัครสอบให้สอบได้ มีข้อสอบที่ใช้ในการสอบ หรือสามารถส่งสัญญาณโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ ขอให้แจ้งศูนย์ดำรงธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร. 0-2241-9014, 0-2241-9000 ต่อ 1264 หรือ 06-2601-1331 หรือ www.dla.go.thนายจรินทร์กล่าว 

ที่มา ; โดย MGR Online

ขยายข่าว

ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อย่างเป็นทางการ

         การแถลงข่าวการจัดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 โดยนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 มีรายละเอียด ดังนี้
-จำนวนตำแหน่งและอัตราว่างรวมทั้งสิ้น จำนวน 85 ตำแหน่ง 21,605 อัตรา แบ่งเป็น
          1. ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 33 ตำแหน่ง 7,864 อัตรา
          2. ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 27 ตำแหน่ง 11,838 อัตรา
          3. ตำแหน่งครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 25 ตำแหน่ง 1,903 อัตรา
-โดยมีการกำหนดเป็นกลุ่มภาค/เขต จำนวน 10 กลุ่มภาค/เขต ทั่วประเทศ
-กำหนดการรับสมัครสอบ

           ประกาศรับสมัครสอบ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
           รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วัน เวลาสถานที่สอบ วันที่ 8 กันยายน 2560

 คลิกหลักสูตรวิธีการสอบแข่งขันฯไฟล์แนบ หรือ คลิกที่นี่

ข่าวตำแหน่งที่จะ เปิดสอบท้องถิ่น แต่ละจังหวัดล่าสุด
จังหวัดต่างๆ ได้เปิดเผยบัญชีตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันแทน ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งที่จะเปิดสอบท้องถิ่น  เช่น
จังหวัดตาก
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดเชียงใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี 
จังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดนครสวรรค์ 
จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดมหาสารคาม
พิจิตร
นราธิวาส
นครปฐม
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
พะเยา
ลำพูน
สมุทรสาคร
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
อุทัยธานี
ระยอง

ที่มา ; http://www.ประกาศผลสอบ.com

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin