Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
1 ม.ค. 53

สรุป สพท.ที่เปิดสอบผู้บริหารภาค ข.และภาค ค. ( 1 ม.ค.53)  

 

1. สพท.ที่ดำเนินการสอบคัดเลือกและประกาศผลสอบเสร็จสิ้นระยะเวลาหนึ่งแล้ว


ทั้งผอ.ร.ร.และรองผอ.ร.ร.

พังงา,ชัยภูมิ 3,ศรีสะเกษ 3,ราชบุรี 1,ลำพูน 2,เพชรบูรณ์ 3, นครสวรรค์ 3,ลพบุรี 2,กระบี่,เชียงราย 3,เพชรบูรณ์ 2,สตูล,ภูเก็ต, กาญจนบุรี 3,ตาก 2, ปทุมธานี 2,สุโขทัย 2,มหาสารคาม 3,ชัยนาท,นครศรีธรรมราช 2,ชัยภูมิ 2,สุราษฎร์ธานี 3, ตรัง 2,พระนครศรีอยุธยา 2,เพชรบุรี 2,สระบุรี 1,กรุงเทพมหานคร 1,ชัยภูมิ 1, สุราษฎร์ธานี 1,ประจวบขีรีขันธ์ 1, อุบลราชธานี 1,ระนอง,อุทัยธานี 2,ขอนแก่น 1, ขอนแก่น 2,ขอนแก่น 5,นครนายก, ตรัง 1,กาญจนบุรี 4,พระนครศรีอยุธยา 1,
อุดรธานี 4,นครศรีธรรมราช 3,พิษณุโลก 3,เพชรบุรี 1,สุพรรณบุรี 1,สุราษฎร์ธานี 2, ชลบุรี 1,หนองคาย 3,จันทบุรี 2,แพร่ 1,อ่างทอง,ประจวบคีรีขันธ์ 2,อุทัยธานี 1, สุโขทัย 1,ลำปาง 2,ระยอง 1,สุพรรณบุรี 3,สพท.แม่ฮ่องสอน 2,กำแพงเพชร 2, ตาก 1,เชียงใหม่ 6,ตราด,

 

เฉพาะผอ.ร.ร.

แม่ฮ่องสอน 1,น่าน 1,น่าน 2,ขอนแก่น 3, เฉพาะรองผอ.ร.ร.นนทบุรี 1,นนทบุรี 2,สงขลา 1,พิษณุโลก 2,สมุทรปราการ 1,บุรีรัมย์ 1, ชุมพร 1,กรุงเทพมหานคร 3,ปทุมธานี 1,ฉะเชิงเทรา 2,สกลนคร 3,นราธิวาส 3, สระแก้ว 1,

2.สพท.ที่เปิดสอบทั้งตำแหน่งผอ.ร.ร.และตำแหน่งรองผอ.ร.ร. (หมดเขตรับสมัครแล้ว)

- สพท.ลำปาง 3 รับสมัคร 1 - 8 ธ.ค.52สอบ 22 - 23 ธ.ค.52ประกาศผล25 ธ.ค.52
ไม่ระบุจำนวน ผอ.ร.รและรองผอ.ร.ร.
(บัญชี จ.ลำปาง ผอ.67 ท่าน,รองผอ.47 ท่าน)
ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ผอ.ร.ร.54 ท่าน,รองผอ.ร.ร.41 ท่าน
ผลสอบตำแหน่งผอ.ร.ร.ผ่าน 32 ท่าน,รองผอ.ร.ร.ผ่าน 21 ท่าน
- สพท.เลย 3 รับสมัคร 8 – 15 ธ.ค.52สอบ 26 ธ.ค.52ประกาศผล 26 ธ.ค.52
ผอ.ร.ร. 10 ตำแหน่ง,รองผอ.ร.ร. 4 ตำแหน่ง
(บัญชี จ.เลย ผอ.129 ท่าน,รองผอ.42 ท่าน)
ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ผอ.ร.ร.110 ท่าน,รองผอ.ร.ร.34 ท่าน
ผลสอบตำแหน่งผอ.ร.ร.ผ่าน 75 ท่าน,รองผอ.ร.ร.ผ่าน 25 ท่าน
- สพท.ชุมพร 2 รับสมัคร 8 – 15 ธ.ค.52สอบ 26 ธ.ค.52ประกาศผล 28 ธ.ค.52
ผอ.ร.ร. 4 ตำแหน่ง,รองผอ.ร.ร. 4 ตำแหน่ง
(บัญชี จ.ชุมพร ผอ.51 ท่าน,รองผอ.31 ท่าน)
ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ผอ.ร.ร.48 ท่าน,รองผอ.ร.ร.17 ท่าน
ผลสอบตำแหน่งผอ.ร.ร.ผ่าน 37 ท่าน,รองผอ.ร.ร.ผ่าน 15 ท่าน
- สพท.ตราด รับสมัคร 9 – 16 ธ.ค.52สอบ19- 20 ธ.ค.52ประกาศผล 20 ธ.ค.52
ผอ.ร.ร. 5 ตำแหน่ง,รองผอ.ร.ร. 5 ตำแหน่ง
(บัญชี จ.ตราด ผอ.24 ท่าน,รองผอ.15 ท่าน)
ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ผอ.ร.ร.24 ท่าน,รองผอ.ร.ร.14 ท่าน
ผลสอบตำแหน่งผอ.ร.ร.ผ่าน 20 ท่าน,รองผอ.ร.ร.ผ่าน 10 ท่าน
- สพท.ขอนแก่น 4 รับสมัคร 11 - 17 ธ.ค.52สอบ 26 - 27 ธ.ค.52ประกาศผล27 ธ.ค.52
ไม่ระบุจำนวน ผอ.ร.รและรองผอ.ร.ร.
(บัญชี จ.ขอนแก่น ผอ.466 ท่าน,รองผอ.97 ท่าน)
ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ผอ.ร.ร.265 ท่าน,รองผอ.ร.ร.42 ท่าน
ผลสอบตำแหน่งผอ.ร.ร.ผ่าน 113 ท่าน,รองผอ.ร.ร.ผ่าน 21 ท่าน
- สพท.สกลนคร 2 รับสมัคร 14 - 18 ธ.ค.52สอบ 26 - 27 ธ.ค.52ประกาศผล30 ธ.ค.52
ผอ.ร.ร. 3 ตำแหน่ง,รองผอ.ร.ร. 3 ตำแหน่ง
(บัญชี จ.สกลนคร ผอ.342 ท่าน,รองผอ.116 ท่าน)
ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ผอ.ร.ร.297 ท่าน,รองผอ.ร.ร.94 ท่าน
- สพท.แพร่ 2 รับสมัคร 14 - 18 ธ.ค.52สอบ 27 – 28 ธ.ค.52ประกาศผล29 ธ.ค.52
ไม่ระบุจำนวน ผอ.ร.รและรองผอ.ร.ร.
(บัญชี จ.แพร่ ผอ.48 ท่าน,รองผอ.18 ท่าน)
ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ผอ.ร.ร.36 ท่าน,รองผอ.ร.ร.13 ท่าน
ผลสอบตำแหน่งผอ.ร.ร.ผ่าน 33 ท่าน,รองผอ.ร.ร.ผ่าน 10 ท่าน
- สพท.เชียงราย 2 รับสมัคร 14 - 18 ธ.ค.52สอบ 26 – 27 ธ.ค.52ประกาศผล28 ธ.ค.52
ไม่ระบุจำนวน ผอ.ร.รและรองผอ.ร.ร.
(บัญชี จ.เชียงราย ผอ.150 ท่าน,รองผอ.69 ท่าน)
ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ผอ.ร.ร.76 ท่าน,รองผอ.ร.ร.52 ท่าน
ผลสอบตำแหน่งผอ.ร.ร.ผ่าน 63 ท่าน,รองผอ.ร.ร.ผ่าน 43 ท่าน
- สพท.นครสวรรค์ 2 รับสมัคร 14 - 18 ธ.ค.52สอบ 26 – 27 ธ.ค.52ประกาศผล30 ธ.ค.52
ผอ.ร.ร. 8 ตำแหน่ง,รองผอ.ร.ร. 5 ตำแหน่ง
(บัญชี จ.นครสวรรค์ ผอ.199 ท่าน,รองผอ.87 ท่าน)
ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ผอ.ร.ร.125 ท่าน,รองผอ.ร.ร.51 ท่าน
ผลสอบตำแหน่งผอ.ร.ร.ผ่าน 60 ท่าน,รองผอ.ร.ร.ผ่าน 22 ท่าน
- สพท.อุดรธานี 2 รับสมัคร 14 - 18 ธ.ค.52สอบ 26 – 27 ธ.ค.52ประกาศผล27 ธ.ค.52
รับสมัคร ผอ.ร.รและรองผอ.ร.ร.
(บัญชี จ.อุดรธานี ผอ.329 ท่าน,รองผอ.78 ท่าน)
ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ผอ.ร.ร.240 ท่าน,รองผอ.ร.ร.69 ท่าน
ผลสอบตำแหน่งผอ.ร.ร.ผ่าน 90 ท่าน,รองผอ.ร.ร.ผ่าน 19 ท่าน
- สพท.เชียงใหม่ 5 รับสมัคร 21 - 25 ธ.ค.52สอบ 23 – 24 ม.ค.53ประกาศผล27 ม.ค.53
ผอ.ร.ร. 8 ตำแหน่ง,รองผอ.ร.ร. 6 ตำแหน่ง
(บัญชี จ.เชียงใหม่ ผอ.185 ท่าน,รองผอ.102 ท่าน)
ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ผอ.ร.ร.107 ท่าน,รองผอ.ร.ร.70 ท่าน

- สพท.เลย 1 รับสมัคร 1 - 11 ธ.ค.52 สอบ 26 - 27 พ.ย.52 ประกาศผล 27 ธ.ค.52
รองผอ.ร.ร. 2 ตำแหน่ง(บัญชี จ.เลย รองผอ.42 ท่าน)
ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งรองผอ.ร.ร. 35 ท่าน
ผลสอบตำแหน่งรองผอ.ร.ร.ผ่าน 33 ท่าน
- สพท.นครปฐม 1 รับสมัคร 11 - 18 ธ.ค.52 สอบ 26 - 27 ธ.ค.52 ประกาศผล 27 ธ.ค.52
รองผอ.ร.ร. 8 ตำแหน่ง(บัญชี จ.นครปฐม รองผอ.62 ท่าน)
ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งรองผอ.ร.ร. 61 ท่าน
ผลสอบตำแหน่งรองผอ.ร.ร.ผ่าน 20 ท่าน


3.สพท.ที่เปิดสอบทั้งตำแหน่งผอ.ร.ร.และตำแหน่งรองผอ.ร.ร. (กำลังดำเนินการ)

 

- สพท.สระบุรี 2 รับสมัคร 4 - 8 ม.ค.53 สอบ 24 ม.ค.53 ประกาศผล 27 ม.ค.53
ไม่ระบุจำนวน ผอ.ร.รและรองผอ.ร.ร.
(บัญชี จ.สระบุรี ผอ.66 ท่าน,รองผอ.21 ท่าน)
- สพท.มหาสารคาม 2 รับสมัคร 4 - 8 ม.ค.53 สอบ 23 - 24 ม.ค.53ประกาศผล29 ม.ค.53
ผอ.ร.ร. 5 ตำแหน่ง,รองผอ.ร.ร. 1 ตำแหน่ง
(บัญชี จ.มหาสารคาม ผอ.171 ท่าน,รองผอ.56 ท่าน)
- สพท.บุรีรัมย์ 2 รับสมัคร 4 - 12 ม.ค.53 สอบ 17 - 18 ม.ค.53 ประกาศผล 20 ม.ค.53
รองผอ.ร.ร. 18 ตำแหน่ง(บัญชี จ.บุรีรัมย์ รองผอ.128 ท่าน)
สพท.เลย 2 รับสมัคร 11 - 15 ม.ค.53 สอบ 23 - 24 ม.ค.53 ประกาศผล 27 ม.ค.53
รองผอ.ร.ร. 9 ตำแหน่ง(บัญชี จ.เลย รองผอ.42 ท่าน)

4. สพท.ที่เปิดสอบทั้งตำแหน่งผอ.ร.ร.และตำแหน่งรองผอ.ร.ร. (รายละเอียดประกาศ)
ไม่หมดเขตรับสมัคร

-สพท.บุรีรัมย์ 2 เปิดสอบ รองผอ.ร.ร 18 ตำแหน่ง
รับสมัคร 4 - 12 ม.ค.53
ประกาศรายชื่อ 15 ม.ค.53
สอบ 17 - 18 ม.ค.53
ประกาศผลสอบ 20 ม.ค.53
http://www.news.br2.go.th/file_document/document_8120091221020720.pdf
บัญชี จ.บุรีรัมย์ รองผอ.ร.ร.128 ท่าน

-สพท.สระบุรี 2 เปิดสอบ ผอ.ร.ร.,รองผอ.ร.ร.(ไม่ระบุจำนวน)
รับสมัคร 4 - 8 ม.ค.53
ประกาศรายชื่อ 13 ม.ค.53
สอบ 24 ม.ค.53
ประกาศผลสอบ 27 ม.ค.53
http://www.saraburi2.org/information/4973.pdf
บัญชี จ.สระบุรี ผอ.ร.ร.66 ท่าน,รองผอ.ร.ร. 21 ท่าน

-สพท.เลย 2 เปิดสอบ รองผอ.ร.ร 9 ตำแหน่ง
รับสมัคร 11 - 15 ม.ค.53
ประกาศรายชื่อ 19 ม.ค.53
สอบ 23 - 24 ม.ค.53
ประกาศผลสอบ 27 ม.ค.53
http://www.loei2.net/webnew/news/news_person/atfile/eHbLy.pdf
บัญชี จ.เลย รองผอ.ร.ร.42 ท่าน

-สพท.มหาสารคาม 2 เปิดสอบ ผอ.ร.ร. 5 ตำแหน่ง,รองผอ.ร.ร. 1 ตำแหน่ง
รับสมัคร 4 - 8 ม.ค.53
ประกาศรายชื่อ 14 ม.ค.53
สอบ 23 - 24 ม.ค.53
ประกาศผลสอบ 29 ม.ค.53
http://210.1.20.50/mhk2/uploads/group06/2009-12-25_155926_ประกาศสอบ.doc
บัญชี จ.มหาสารคาม ผอ.ร.ร.171 ท่าน,รองผอ.ร.ร. 56 ท่าน

 

ที่มา : ข้อมูลจากเว็บครูไทย http://director.kruthai.info/

สรุป : มีการเปิดสอบผอ.ร.ร.แล้ว 78 เขต,รองผอ.ร.ร.เปิดสอบแล้ว 91 เขต

 

 

 

 

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin