Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
17 ก.พ. 53

'เสมา 1' เพ้อเลือกตั้งครูต้นแบบชาติ (17 ก.พ.53)

 

             นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ที่ประชุมมีมติรับรองผลการเลือกตั้งผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มอีก 14 เขตพื้นที่ จากเขตพื้นที่ที่มีปัญหายังไม่รับรอง 22 เขต ดังนี้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา กทม. เขต 2 ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น เขต 3 กาฬสินธุ์ เขต 1 ฉะเชิงเทรา เขต 1 ลำปาง เขต 1 ร้อยเอ็ด เขต 1 อุดรธานี เขต 1 อุตรดิตถ์ เขต 1 นราธิวาส เขต 2 นนทบุรี เขต 2 อุบลราชธานี เขต 1 สุโขทัย เขต 2 มหาสารคาม เขต 1 และมีมติให้เลือกตั้งใหม่ เนื่องจากมีพยานหลักฐานที่เชื่อถือได้ตามคำร้องเรียน จำนวน 4 เขต ได้แก่ มหาสารคาม เขต 2 ศรีสะเกษ เขต 2 นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ เขต 3 โดยได้มอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ไปพิจารณาว่าเข้าข่ายผิดวินัยและจรรยาบรรณที่ต้องดำเนินการลงโทษทางวินัยขั้นตอนต่อไปหรือไม่ นอกจากนั้นที่ประชุมยังมีมติรับรองผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่เพิ่มเติมอีก 6 เขต เนื่องจากไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่รับฟังได้ตามข้อร้องเรียน ดังนี้ สุราษฎร์ธานี เขต 1 อุบลราชธานี เขต 1-5 รวมจากที่ได้รับรองเดิมเป็น 183 เขต

            อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้แทน อ.ก.ค.ศ.อีก 4 เขตที่เหลือ และผู้แทนคุรุสภา 2 เขตที่ยังไม่ได้ตัดสินนั้น ที่ประชุมได้มอบให้ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปพิจารณาตีความว่ามีคุณสมบัติเข้าข่ายมีประวัติเสื่อมเสียที่ทำให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้แทนตามหลักเกณฑ์หรือไม่ แม้ว่าจะได้รับการล้างมลทินแล้ว และให้ฝ่ายกฎหมายไปพิจารณาว่าการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ใน พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้แทนใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ หรือไม่ ซึ่งไม่เหมือนกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่กำหนดไว้ชัดเจน และเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการเลือกตั้งครั้งต่อไป และให้สิทธิกับผู้ถูกร้องเรียนเพื่อป้องกันการฟ้องร้องต่อศาลปกครองด้วย โดย
ในส่วนนี้มี 5 เขต คือ ผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่เชียงราย เขต 4 เพชรบุรี เขต 2 สุรินทร์ เขต 3 ผู้แทนคุรุสภา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ หนองบัวลำภู เขต 1 และนครราชสีมา เขต 3 ส่วนผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ. นครราชสีมา เขต 6 ที่ประชุมได้มอบหมายให้ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายนับคะแนนใหม่
เนื่องจากมีคะแนนห่างกันเพียง 1 คะแนน มีบัตรเสียเลือกผู้แพ้จำนวนมาก เพื่อความชัดเจนและบริสุทธิ์ยุติธรรม

                "ที่ประชุม ก.ค.ศ.ยังตั้งข้อสังเกต และขอให้ กกต.ศธ. และ อ.ก.ค.ศ.ไปดูรายละเอียดเพื่อปรับปรุงระบบการหลักเกณฑ์การเลือกตั้งครั้งต่อไปให้เป็นการเลือกตั้งที่ให้บริสุทธิ์ ยุติธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับการเลือกตั้งทั่วไป ที่สำคัญผมไม่เห็นความจำเป็นว่าทำไมจะต้องมี กกต.ศธ.เพื่อตรวจสอบ เพราะเชื่อมั่นว่าครูต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต แต่เมื่อตั้งขึ้นมาก่อนหน้าที่ผมจะมารับตำแหน่ง รมว.ศธ. ก็ต้องใช้ข้อมูลที่ กกต.ศธ.ตรวจสอบมาก่อนแล้วดำเนินการต่อไป ทั้งๆ ที่การเลือกตั้งผู้แทนครูที่ผ่านมาอำนาจชี้ขาดจะอยู่ที่กรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งก็น่าจะสิ้นสุดแล้ว" นายชินวรณ์กล่าว และว่า ส่วนเขตพื้นที่ที่ได้รับการรับรองไปแล้วให้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้กรรมการครบองค์ประกอบ และดำเนินการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่ได้ ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ.ที่ผ่านมา ก.ค.ศ.ได้ปิดรับเรื่องร้องเรียนและคัดค้านการเลือกตั้งแล้ว เพราะหากเปิดรับเรื่องร้องเรียนเรื่อยๆ ก็คงไม่ต้องทำอะไร ซึ่งขณะนี้การแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ.ล่าช้ามากกว่า 7 เดือนแล้ว ซึ่งผู้ที่ยังคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมคงต้องใช้ช่องทางอื่นในการร้องเรียน

                  นอกจากนี้ได้มีมติให้นางบุญหนา บุญเรือง ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาสายมัธยมศึกษา และนายบุญน้อม จำพล ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาสายประถมศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่เพิ่งได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 29 ม.ค.2553 พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากได้รับการร้องเรียน และพบในภายหลังว่าทั้ง 2 ราย ก.ค.ศ.มีมติให้พ้นจากตำแหน่งใน อ.ก.ค.ศ.กาฬสินธุ์ เขต 3 ชุดก่อนหน้านี้ ซึ่งความผิดเดิมที่มีความประพฤติเสื่อมเสียทำให้ขาดคุณสมบัติ และมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ดำเนินการเลือกตั้งใหม่.

 

ที่มา : ไทยโพสต์ วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553

สรุป : "ชินวรณ์" แสดงความมั่นใจเกิน 100 เลือกตั้งครูบริสุทธิ์ ฟุ้งหวังใช้เป็นแบบอย่างเลือกตั้งทั่วไป แต่ปฏิเสธระบบตรวจสอบแบบ กกต.ศธ. ห่วงภาพครูมัวหมอง ขณะที่มติ ก.ศ.ศ.รับรองเพิ่มอีก 14 เขต เลือกตั้งใหม่ 4 เขต ที่เหลือสั่งฝ่ายกฎหมายไปศึกษาช่องหาทางรอดให้ พร้อมสั่งสอย 2 อ.ก.ค.ศ.กาฬสินธุ์เขต 3 หลังเพิ่งรับรองไม่ถึงเดือน อ้างเจอความผิดเก่า

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชินวรณ์เผยผลเลือกตั้ง ก.ค.ศ. เลือกใหม่ 4 เขต - ขับ อ.ก.ค.ศ.พฤติกรรมไม่เหมาะพ้นตำแหน่ง (17 ก.พ.53)

      
       นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคบากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2553 ว่า มีมติ ก.ค.ศ.รับรองผลการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา จาก 185 เขต เราได้รับรองไปแล้ว 163 เขต และครั้งนี้ได้มีการรับรองเพิ่มเติมอีก 14 เขตพื้นที่การศึกษา เนื่องจากไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่จะรับฟังได้ตามประเด็นการร้องเรียนและร้องคัดค้าน ได้แก่ (1.กรุงเทพฯ เขต 2 (2.ขอนแก่น เขต 1 (3.ขอนแก่น เขต 3 (4.กาฬสินธุ์ เขต 1 (5.ฉะเชิงเทรา เขต 1 (6.ลำปาง เขต 1 (7.ร้อยเอ็ด เขต 1 (8.อุดรธานี เขต 1 (9.อุตรดิตถ์ เขต 1 (10.นราธิวาส เขต 2 (11.นนทบุรี เขต 1 (12.อุบลราชธานี เขต 1 (13.สุโขทัย เขต 2 และ (14. มหาสารคาม เขต 1
       
       ทั้งนี้ ยังเหลืออีก 8 เขตพื้นที่การศึกษา จะแบ่งเป็น 2 กรณี โดยกรณีแรกมีพยานหลักฐานและรับฟังได้ตามประเด็นที่ร้องเรียน สั่งให้ดำเนินการเลือกตั้งใหม่ 4 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ (1.มหาสารคาม เขต 2 (2.ศรีสะเกษ เขต 2 (3.นครสวรรค์ เขต 1 และนครสวรรค์ เขต 3
       
       
       ส่วนที่เหลืออีก 4 เขตพื้นที่การศึกษา มีมติมอบให้ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปพิจารณาในรายละเอียดข้อมูลหลักฐานอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเสนอ ก.ค.ศ.ในการประชุมครั้งต่อไป ได้แก่ (1.เชียงราย เขต 4 (2. เพชรบุรี เขต 2 (3. สุรินทร์ เขต 3 และ (4. นครราชสีมา เขต 6
       
       นอกจากนั้น ที่ประชุม ก.ค.ศ. ได้มีการพิจารณาการคัดเลือกผู้แทนคุรุสภาใน ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 8 เขตพื้นที่การศึกษา มีการรับรองการคัดเลือกผู้แทนคุรุสภา นื่องจากไม่ปรากฎพยานหลักฐานที่จะรับฟังได้ตามประเด็นการร้องเรียน จำนวน 6 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ (1.สุราษฎร์ธานี เขต 1 (2.อุบลราชธานี เขต 1 (3.อุบลราชธานี เขต 2 (4.อุบลราชธานี เขต 3 (5.อุบลราชธานี เขต 4 และ (6.อุบลราชธานี เขต 5
       
       ส่วนที่เหลือ 2 เขตพื้นที่การศึกษา ทาง ก.ค.ศ.ได้มอบให้ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง ได้แก่ หนองบัวลำภู เขต 1 และนครราชสีมา เขต 3
       
       นายชินวรณ์กล่าวว่า จากการประชุม ก.ค.ศ.2 ครั้ง มีความคืบหน้าในการคัดเลือกและรับรองผลการเลือกตั้ง ของ ก.ค.ศ.ในเขตพื้นที่ และตัวแทนคุรุสภา อ.ก.ค.ศ. ในเขตพื้นที่ ผ่านไปแล้วร้อยละ 95 เพื่อที่จะให้ ก.ค.ศ.ได้ไปประชุมเลือก อ.ก.ค.ศ.ผู้ทรงคุณวุฒิส่งมาให้ ก.ค.ศ.ชุดใหญ่แต่งตั้งต่อไป ซึ่งจะมีผลโดยตรงที่จะทำให้ คณะกรรมการ และอนุกรรมการ ในเขตพื้นที่ครบองค์ประกอบสามารถเดินหน้า ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการครูและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ก.ค. และ กฎ ก.ค.ศ.ต่อไป
       
       นายชินวรณ์กล่าวถึงผลการเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา กรณีของ นายสำเริง กุจิรพันธ์ ว่าที่ประชุม ก.ค.ศ.ให้การรับรองผลการเลือกตั้งได้คะแนนเป็นอันดับ 1 และยังมีเรื่องที่ อ.ก.ค.ศ.ในกาฬสินธุ์ เขต 3 ให้นางบุญหนา บุญเรือง พ้นจากตำแหน่งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา สายมัธยมศึกษา และนายบุญน้อม จำพล อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา สายประถมศึกษา ที่ได้รับเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2552 พ้นจากตำแหน่งอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.กาฬสินธุ์ เขต 3 เนื่องจากขาดคุณสมบัติ และมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ตามข้อ 17 (4) และ (7) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้กำหนดไว้ จึงให้กาฬสินธุ์ เขต 3 เลือกตั้งตำแหน่งนี้ต่อไป
       
       นายชินวรณ์กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติตั้ง นายโอกาส เจริญเชื้อ ผอ.โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา เป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา สายมัธยมศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.กาญจนบุรี เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากคนเดิมลาออก นอกจากนี้ยังมีมติตั้ง นางอรชร สะอะ อาจารย์โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู สายมัธยมศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง
       
       นายชินวรณ์กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมมีมติร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 179 ซึ่ง ก.ค.ศ.มีมติเห็นชอบตามร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้ปรับปรุงตาม มติ ครม.ไปเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 และกำหนดเป็นกฎกระทรวงต่อไป นอกจากนั้น มอบให้ ก.ค.ศ.จัดทำร่างจริยธรรมสำหรับองค์คณะบุคคลที่กำหนดตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
       
       ถามว่าการส่งต่อให้ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ กฎหมายตีความ ผู้แทนครู 4 เขต ผู้แทนคุรุสภา 2 เขต ถามว่าจะให้ตีความในแง่ไหน นายชินวรณ์ กล่าวว่า มี 2 กรณี ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ บุคคลที่ยังมีพยานหลักฐานที่รับฟังได้ แม้ว่าเขาจะมี พ.ร.บ.ล้างมลทิน มาแล้ว หรือเคยดำรง อ.ก.ค.ศ. แต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเขาไม่ได้รับการร้องเรียน ก.ค.ศ.ไม่เคยหยิบยกขึ้นมาพิจารณา เมื่อมีการร้องเรียน ก.ค.ศ.หยิบยกขึ้นมาพิจารณา ก็คือว่าเป็นเรื่องที่จะป็นบรรทัดฐานที่สูงขึ้น เกี่ยวกับคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนข้าราชการครูในทุกระดับ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สิทธิของผู้ที่ถูกร้องและเพื่อความชัดเจน และทำเป็นบรรทัดฐานต่อไปด้วย จึงให้ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญไปดูข้อเท็จจริงคุณสมบัติเป็นรายบุคคล อีกประเด็นอาจจะเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเลือกตั้งที่ไม่สุจริต ซึ่งระเบียบของ ก.ค.ศ.ไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ไม่เหมือนการเลือกผู้แทนราษฎร ว่า การซื้อเสียง การจูงใจ อย่างไรบ้าง ทำได้ ไม่ได้ จึงให้ ก.ค.ศ.ไปดูรายละเอียดเพื่อจะได้เป็นบรรทัดฐานในการเลือกผู้แทนครูในคราวต่อไป

 

ที่มา  : ASTVผู้จัดการออนไลน์ 16 กุมภาพันธ์ 2553 16:44 น.

สรุป : ชินวรณ์เผย ก.ค.ศ.มีมติรับรองผลการเลือกตั้งผู้แทนครู 14 เขตพื้นที่การศึกษา ให้เลือกตั้งใหม่ 4 เขต พร้อมตั้ง นายโอกาส เจริญเชื้อ-นางอรชร สะอะ แทนตำแหน่งที่ว่างให้ นางบุญหนา บุญเรือง-นายบุญน้อม จำพล พ้นจากตำแหน่ง อ.ก.ค.ศ.เพราะขาดคุณสมบัติ มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย

คำถามคำตอบจากข่าว

1. คำถาม : เขตพื้นที่การศึกษาที่มีการเลือกตั้งอ.ก.ค.ศ.ใหม่มีกี่เขตอะไรบ้าง

   คำตอบ : จำนวน ๔ เขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒  ศรีสะเกษ เขต ๒ นครสวรรค์ เขต ๑,

2. คำถาม : ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนข้าราชการครูอาจขาดคุณสมบัติ และมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ คุณสมบัติดังกล่าวกล่าวไว้ในกฎหมายใด

   คำตอบ : พรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

ทุกข่าวมีถามตอบโดยบ้านสอบครู (www.sobkroo.com)  17  กุมภาพันธ์ 2553

หมายเหตุ    ตัวหนาดำจุดเน้นควรรู้   สีแดงให้จำใช้ทำข้อสอบ

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin