Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
26 พ.ค. 53

ประกาศผลครูผู้ช่วย สพฐ.ทุกสนามสอบ(26 พ.ค.53)

 

              ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เป็นครูผู้ช่วยในการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

 

            **ฐานข้อมูลประกาศสอบสมัครครูผู้ช่วยฯ สพฐ. ครั้งที่ 1 /2553 

                       http://www.sobkroo.com/detail_room_main2.php?nid=2074

 

ยกตัวอย่างบางเขตพื้นที่การศึกษา

1 สศศ.

- เว็บสพท.  http://special.obec.go.th/

- ประกาศ  http://special.obec.go.th/news/25.5.53_special.pdf

 

2 กรุงเทพมหานคร เขต 3

- เว็บสพท. http://www.bangkok3.go.th/

- ประกาศ  http://www.bangkok3.go.th/hotnews/test53.pdf


3 ปทุมธานี เขต 2

- เว็บสพท. http://www.pathum2.net/index.htm

- ประกาศ  http://www.pathum2.net/ptt2/pragad/sobkru300410/sob2/pakadsob.PDF

              http://www.pathum2.net/ptt2/pragad/sobkru300410/sob2.html


4. สมุทรปราการ เขต 1

- เว็บสพท. http://www.sp-area1.go.th/pr_52/

- ประกาศ  http://www.sp-area1.go.th/sp53/


5. ปัตตานี เขต 1

- เว็บสพท. http://www.pattani1.go.th/

- ประกาศ http://www.pattani1.go.th/ptn1/newsattach/1274785199_prakard25.pdf

 ภาษาไทย http://www.pattani1.go.th/UserFiles/thai25(1).pdf

 คณิต http://www.pattani1.go.th/UserFiles/math25.pdf

 วิทย์ http://www.pattani1.go.th/UserFiles/wid25.pdf

 อังกฤษ http://www.pattani1.go.th/UserFiles/eng25.pdf

 คอม http://www.pattani1.go.th/UserFiles/com25.pdf

 พละ http://www.pattani1.go.th/UserFiles/pla25.pdf

 ปฐมวัย http://www.pattani1.go.th/UserFiles/ptom25.pdf

ดนตรี http://www.pattani1.go.th/UserFiles/duntri25.pdf

 ศิลปะ http://www.pattani1.go.th/UserFiles/sill25.pdf

 

6. ยะลา เขต 3

- เว็บสพท. http://www.yala3.org/news/

- ประกาศ http://www.yala3.org/news/Uploads/File/File0065.PDF


7. สุราษฎร์ธานี เขต 1

- เว็บสพท. http://www.surat1.go.th/

- ประกาศ http://pr.surat1.go.th/2553/13.pdf

รายชื่อแยกเป็นเอก http://pr.surat1.go.th/

กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ภาษาไทย

กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ

กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก เคมี

กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ชีววิทยา

กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ฟิสิกส์

กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ภาษาจีน

กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกศิลปศึกษา

กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกจิตวิทยา และการแนะแนว

กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกดนตรีไทย

กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ดนตรีสากล

กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก นาฏศิลป์

กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก บรรณารักษ์

 

8.สุราษฎร์ธานี เขต 2

 - เว็บสพท. http://202.143.161.138/test/

 - ประกาศ - ประกาศ http://202.143.161.138/test/surat2/prakad.pdf

   คณิต http://202.143.161.138/test/surat2/1.pdf

   ไทย http://202.143.161.138/test/surat2/2.pdf

   วิทย์ทั่วไป http://202.143.161.138/test/surat2/3.pdf

   เคมี http://202.143.161.138/test/surat2/4.pdf

   ชีวะ http://202.143.161.138/test/surat2/5.pdf

   ฟิสิกส์ http://202.143.161.138/test/surat2/6.pdf

   ภาษาไทย http://202.143.161.138/test/surat2/7.pdf

   ปฐมวัย http://202.143.161.138/test/surat2/9.pdf

   สังคม http://202.143.161.138/test/surat2/8.pdf

   ศิลปะ http://202.143.161.138/test/surat2/10.pdf

   ดนตรีไทย http://202.143.161.138/test/surat2/11.pdf

   ดนตรีสากล http://202.143.161.138/test/surat2/11.pdf

   นาฎศิลป์ http://202.143.161.138/test/surat2/13.pdf

   บรรณารักษ์ http://202.143.161.138/test/surat2/14.pdf

   พลศึกษา http://202.143.161.138/test/surat2/15.pdf

   สุขศึกษา http://202.143.161.138/test/surat2/16.pdf

   คอมพิวเตอร์ http://202.143.161.138/test/surat2/17.pdf

   จิตวิทยาแนะแนว http://202.143.161.138/test/surat2/18.pdf

   คหกรรมศาสตร์ http://202.143.161.138/test/surat2/19.pdf

 

10. พังงา

- เว็บสพท. http://www.pna.obec.go.th/

- ประกาศ  http://www.pna.obec.go.th/prakan/pk1453.pdf

                   http://www.pna.obec.go.th/prakan/pk1553.xls


11. ระนอง

- เว็บสพท. http://www.rng.obec.go.th/

- ประกาศ  http://www.rng.obec.go.th/sobkru53/poll.pdf


12.  เพชรบุรี เขต 2

- เว็บสพท. http://www.pbi2.obec.go.th/

- ประกาศ http://203.172.204.162/doc2/04105-1560/pakat.pdf


13. ชัยนาท

- เว็บสพท. http://www.cnt.obec.go.th/

- ประกาศ http://www.cnt.obec.go.th/cnt/cnt_data/sobfinal/t01.pdf

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  http://www.cnt.obec.go.th/cnt/cnt_data/sobfinal/sob1.pdf

คอม http://www.cnt.obec.go.th/cnt/cnt_data/sobfinal/sob2.pdf

วิทย์ http://www.cnt.obec.go.th/cnt/cnt_data/sobfinal/sob3.pdf

อังกฤษ http://www.cnt.obec.go.th/cnt/cnt_data/sobfinal/sob4.pdf

ภาษาไทย http://www.cnt.obec.go.th/cnt/cnt_data/sobfinal/sob5.pdf

ปฐมวัย http://www.cnt.obec.go.th/cnt/cnt_data/sobfinal/sob6.pdf

บรรณารักษ์ http://www.cnt.obec.go.th/cnt/cnt_data/sobfinal/sob7.pdf

นาฎศิลปะ http://www.cnt.obec.go.th/cnt/cnt_data/sobfinal/sob8.pdf

ดนตรี http://www.cnt.obec.go.th/cnt/cnt_data/sobfinal/sob9.pdf

พละ สุขศึกษา http://www.cnt.obec.go.th/cnt/cnt_data/sobfinal/sob10.pdf

ประถมศึกษา http://www.cnt.obec.go.th/cnt/cnt_data/sobfinal/sob11.pdf

เคมี http://www.cnt.obec.go.th/cnt/cnt_data/sobfinal/sob12.pdf

ชีวะ http://www.cnt.obec.go.th/cnt/cnt_data/sobfinal/sob13.pdf

 

14.อุทัยธานี เขต 2

- เว็บสพท. http://www.utt2.net/news.php

- ประกาศ  คณิตศาสตร์    คอมพิวเตอร    เคม    ชีววิทยา    ดนตรีไทย   ดนตรีสากล     พลศึกษา   ฟิสิกส์    ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ    ศิลปศึกษา   สังคมศึกษา   อนุบาล/ปฐมวัย


15. ตาก เขต 1

- เว็บสพท. http://www.takesa1.go.th/takindex/

-  ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพท.ตาก เขต 1
      
กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย      กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ
      กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์      กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์
      กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์      กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา
      กลุ่มวิชาเอกปฐมวัยศึกษา


16. อุตรดิตถ์ เขต 2

- เว็บสพท. http://www.utd2.go.th/

- ประกาศ  http://www.utd2.go.th/au/uploads/files/20100525112105.pdf

   กลุ่มวิชาภาษาไทย      กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
   กลุ่มวิชาฟิสิกส์           กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
   กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์   กลุ่มวิชาการประถมศึกษา
   กลุ่มวิชาการปฐมวัยกลุ่มวิชานาฏศิลป์
   กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา    กลุ่มวิชาศิลปศึกษา
    กลุ่มวิชาเกษตร        กลุ่มวิชาคหกรรม


17. เชียงใหม่ เขต 1

- เว็บสพท. http://www.chiangmaiarea1.go.th/

- ประกาศ  http://202.129.34.53/info/doc/ผลการสอบแ..(1).pdf  


18. อำนาจเจริญ

- เว็บสพท. http://database.amnat-ed.go.th/max/

 - ประกาศ http://database.amnat-ed.go.th/max/newsattach/1274626601_sobkru53_1.pdf


19. จันทบุรี เขต 2

- เว็บสพท. http://www.cti2.obec.go.th/

- ประกาศ  http://www.cti2.obec.go.th/download/sob/sobkul1-53.doc
               
http://www.cti2.obec.go.th/download/sob/sobkul53.pdf


20. ระยอง เขต 2

- เว็บสพท. http://www.rayong2.go.th/home/

- ประกาศ http://www.rayong2.go.th/intro/subkro53/img040.pdf

            
 คลิกดูประกาศของเขตพื้นที่การศึกษาที่เหลือ

 

 

                   "บ้านสอบครู"ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin