Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
2 ก.ค. 53

สพฐ.สอบครูผู้ช่วย(คัดเลือก)กรณีจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ( 2 ก.ค.53)

 

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) แจ้งกำหนดการให้อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา/ส่วนราชการ เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย กรณีจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ตามหนังสือก.ค.ศ. ที่ศธ.0206.6/ว.3 ลงวันที่ 27  เมษายน 2553

มีสาระสำคัญดังนี้

1. กำหนดการ

    - ประกาศรับสมัครภายใน                วันที่   15  กรกฏาคม 2553

    - รับสมัคร                                         วันที่ 22- 28 กรกฏาคม 2553

    - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก       วันที่  2  สิงหาคม 2553

    - สอบภาค ก ข ค                                 วันที่ 7-8  สิงหาคม 2553

  - ประกาศผลการคัดเลือก                    วันที่ 16  สิงหาคม 2553

 

2. แนวปฏิบัติ

   - ให้ สพท./ส่วนราชการเป็นผู้ดำเนินการสรรหา (โดยอนุมัติอ.ก.ค.ศ.)

   - ใช้ตำแหน่งว่างจากเกษียณและตำแหน่งคืนจากโครงการเกษียณก่อนกำหนด(เท่านั้น ห้ามใช้ตำแหน่งว่างกรณีตาย ย้าย โอน ลาออก) แต่ไม่เกินร้อยละ 25 ของตำแหน่งว่าง

  - ประกาศเป็นสาขาวิชา กลุ่มวิชา

  - ให้ผู้มีสิทธิ์ในสพท.อื่นมาสมัครคัดเลือกได้

  - ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ไม่มีการผ่อนผัน

  - การนับระยะเวลา  การประกาศผล การขึ้นบัญชี การแต่งตั้งและ อื่นๆ 

   รายละเอียดอื่นๆตามแนบ

 

คลิกดูหลักเกณฑ์ตาม ว.3 ได้ที่

http://www.sobkroo.com/detail_room_main9.php?nid=2153

 

ที่มา : http://personel.obec.go.th/

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin