Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
1 พ.ย. 53

มติก.ค.ศ.ย้ายแต่งตั้งผอ.สพม./สพป.105 ราย (2 ต.ค. 53)

 

         นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓  รมว.ศธ. กล่าวว่า ที่ประชุม ก.ค.ศ. ได้พิจารณาเรื่องสำคัญ ดังนี้

 

ย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสังกัด สพฐ.  จำนวน  ๑๙  ราย

๑. นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์  ผอ.สพม.เขต ๑  ไปดำรงตำแหน่ง  ผอ.สพม.เขต ๒

๒. นายสมพิศ ศุภพงษ์             ผอ.สพป.อ่างทอง  ไปดำรงตำแหน่ง ผอ. สพม.เขต ๓

๓. นายสมชาย แสงสุวรรณ       ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒  ไปดำรงตำแหน่ง  ผอ.สพม.เขต ๗

๔. นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก           ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔  ไปดำรงตำแหน่ง  ผอ.สพม.เขต ๘

๕. นายสมยศ ศิริบรรณ            ผอ.สพป.สมุทรสงคราม  ไปดำรงตำแหน่ง  ผอ.สพม.เขต ๑๐

๖. นายถนัด ขวัญนิมิตร            ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒  ไปดำรงตำแหน่ง  ผอ.สพม.เขต ๑๓

๗. นายเสริมศักดิ์ ดิษฐปาน       ผอ.สพป.ชุมพร เขต ๒  ไปดำรงตำแหน่ง  ผอ.สพม.เขต ๑๔

๘. ว่าที่ ร.ต.อานนท์ สุขภาคกิจ    ผอ.สพป.จันทบุรี เขต ๒  ไปดำรงตำแหน่ง  ผอ.สพม.เขต ๑๗

๙. นายสมภูมิ บ่ายเที่ยง            ผอ.สพป.เลย เขต ๑  ไปดำรงตำแหน่ง  ผอ.สพม.เขต ๑๙

๑๐. นายยงยุทธ สายคง            ผอ.สพป.มุกดาหาร  ไปดำรงตำแหน่ง  ผอ.สพม.เขต ๒๒

๑๑. นายยุทธพงศ์ วชิรปัญญาวัฒน์   ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑  ไปดำรงตำแหน่ง  ผอ.สพม.เขต ๒๓

๑๒. นายชูเกียรติ วิเศษเสนา      ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๔  ไปดำรงตำแหน่ง  ผอ.สพม.เขต ๓๑

๑๓. นายสุริยนต์ วะสมบัติ         ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑  ไปดำรงตำแหน่ง  ผอ.สพม.เขต ๒๔

๑๔. นายณัฏฐพล แสงศรีจันทร์    ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑  ไปดำรงตำแหน่ง  ผอ.สพม.เขต ๓๔

๑๕. นายทองปอนด์ สาดอ่อน     ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๑  ไปดำรงตำแหน่ง  ผอ.สพม. เขต ๓๖

๑๖. นายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์   ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ ไปดำรงตำแหน่ง  ผอ.สพม.เขต ๓๘

๑๗. นายสมเกียรติ บุญรอด       ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต ๑  ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต ๓๙

๑๘. นายมานพ  ดีมี                ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑  ไปดำรงตำแหน่ง  ผอ.สพม.เขต ๔๑

๑๙. นางมณฑ์ธวัล  วุฒิวิชญานันต์  ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓  ไปดำรงตำแหน่ง  ผอ.สพม.เขต ๔

 

ย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปแต่งตั้งให้ดำรงที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัด สพฐ.  จำนวน  ๕๒  ราย 

๑. นายอธิวัฒน์  พันธ์ประชา      ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๒  ไปดำรงตำแหน่ง  ผอ.สพป.กาญจนบุรี  เขต ๓

 ………..

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   สังกัด สพฐ.  จำนวน  ๓๔  ราย  

          ๑. นายดำริ  งิมสันเทียะ          รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๒ ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒

๒. นางอรฤดี  พูลศรี               รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

๓. นายสมุทร  สมปอง             รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต ๓

๔. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  นามศรี    รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔  ไปดำรงตำแหน่ง  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ  เขต ๒

๕. นายวิระ  แข็งกสิการ            รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๓

๖. นายหวั่น  แตงทิพย์             รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๑ ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครสวรรค์  เขต ๒

๗. นายจักรพรดิ์  จิตมณี          รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป. สุพรรณบุรี  เขต ๓

๘. นายไพบูลย์  ชวรุ่ง              รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒ ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๒

๙. นายสกล  คามบุศย์             รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓

๑๐. นายสิทธิชัย  กีรติคุณากร     รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๒

๑๑. นายเพชรรัตน์  นิ่มพันธุ์      รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๑ ไปดำรงตำแหน่ง  ผอ.สพป.อ่างทอง

๑๒. นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง            รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๔ ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗

๑๓. นายอดุลย์  กองทอง         รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ยโสธร  เขต ๒

๑๔. นายปรีชา  บัวกิ่ง              รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต ๑  ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ระนอง

๑๕. นายฉลอง  พูลสุทธิ์           รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒  ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พัทลุง  เขต ๒

๑๖. นายอนันต์  กัลปะ            รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒

๑๗. นายสมภพ  ศักดิษฐานนท์   รอง ผอ.สพป.สระบุรี  เขต ๒  ไปดำรงตำแหน่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๔

๑๘. นายสุชาติ  ศรีสุวรรณ         รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒ ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สกลนคร  เขต ๓

๑๙. นายมานพ  ษมาวิมล          รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒ ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สุโขทัย  เขต ๒

๒๐. นายปรีดี  ภูสีน้ำ               รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ไปดำรงตำแหน่ง  ผอ.สพป.จันทบุรี  เขต ๒

๒๑. นายประจักษ์  ช่างเรือ        รอง ผอ.สพป.กระบี่  ไปดำรงตำแหน่ง  ผอ.สพป.ลำพูน เขต ๒

๒๒. นายสันติ  รุ่งสมัย             รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต ๒ ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๒

๒๓. นางสาวสายสวาท  วิชัย       รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔

๒๔. นายภิรมย์  นันทวงศ์          รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ตาก  เขต ๑

๒๕. นายอมรศักดิ์  ปิ่นเงิน        รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๒ ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ลำปาง  เขต ๓

๒๖. นายสินสมุทร  แสนสุข        รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์  เขต ๓ ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครพนม  เขต ๒

๒๗. นายสุรพันธ์  โกยวาณิชย์     รอง ผอ.สพป.พังงา ไปดำรงตำแหน่ง  ผอ.สพป.เชียงใหม่  เขต ๒

๒๘. นายวรรณะ  บุญสุข           รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช  เขต ๓ ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ  เขต ๔

๒๙. นายพจน์  เจริญสันเทียะ     รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๒  ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์  เขต ๒

๓๐. นายวีระพงศ์  เดชบุญ        รอง ผอ.สพม.เขต ๒  ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ  เขต ๓

๓๑. นายครรชิต  วรรณชา         รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พะเยา  เขต ๒

๓๒. นายจัตุพร  บุญระดม         รอง ผอ.สพป.จันทบุรี  เขต ๑  ไปดำรงตำแหน่ง  ผอ.สพป.น่าน  เขต ๑

๓๓. นายบำรุง  ฤทธิรัตน์          รอง ผอ.สพป.พัทลุง  เขต ๒ ไปดำรงตำแหน่ง  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต ๑

๓๔. นายประสงค์  สุภา            รอง ผอ.สพป.นครพนม  เขต ๑ ไปดำรงตำแหน่ง  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต ๒

 

การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและประถมศึกษา

                ที่ประชุม ก.ค.ศ. เห็นชอบตามที่ สพฐ. เสนอขอการกำหนดตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑-๒ กทม. จำนวน ๖๕ ตำแหน่ง, ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓-๔๒ จำนวน ๔๐ ตำแหน่ง และในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม. จำนวน ๖๕ ตำแหน่ง

 

การพิจารณาประสบการณ์ด้านการบริหารประถมศึกษาและการบริหารมัธยมศึกษา ตามมาตรฐานตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่

            ที่ประชุม ก.ค.ศ. เห็นชอบการพิจารณาประสบการณ์ด้านการบริหารการประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยมีการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

             ๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นผู้บริหารราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา

             ๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ การบริหารและการจัดการศึกษา การพัฒนางานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารทั่วไป

             ๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง

                - มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด

                - ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สพท. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และรับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.๔ หรือดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญหรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารการประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี

               - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

               - ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

             ๔. การให้ได้รับเงินเดือน ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.๔ หากผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. ผู้ใดผ่านการประเมิน  มีวิทยฐานะ ผอ.สพท. เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดแล้ว ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.๔ หรือ คศ.๕ ตามลำดับ.

ที่มา  :  ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๓๗๐/๒๕๕๓

สรุป  :  ที่ประชุมก.ค.ศ.อนุมัติย้าย แต่งตั้งผอ.สพม./ผอ.สพป.  กรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค(2) ในสพม./สพป. และกำหนดประสบการณ์การบริหารในมาตรฐานตำแหน่ง

ถามคำตอบจากข่าว
1. คำถาม : กรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา38 ค(2)ในสพม. 2-42 มีจำนวนกี่ตำแหน่ง

 คำตอบ : 40 ตำแหน่ง

2. คำถาม : รองผอ.สพป.จะเข้ารับการคัดเลือกผอ.สพม.ได้ต้องมีประสบการณ์บริหารมัธยมกี่ปี

 คำตอบ :  5 ปีเป็นอย่างน้อย 

ทุกข่าวมีถามตอบโดยบ้านสอบครู (www.sobkroo.com)  2 พ.ย. 2553  

หมายเหตุ    ตัวหนาดำจุดเน้นควรรู้   สีแดงให้จำใช้ทำข้อสอบ

 

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin