Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
18 มี.ค. 54

สพฐ.ส่งทีมลงพื้นที่ติดตามผลงาน ( 19 มี.ค.54)

 

               นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยผลประชุมผู้บริหารสพฐ. เมื่อเร็วๆ นี้ว่า สพฐ.ได้จัดคณะติดตามความก้าวหน้าตามกลยุทธ์ของ สพฐ.32 คณะ เพื่อลงพื้นที่ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)183 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 42 เขต เพื่อติดตาม 6 กลยุทธ์ของสพฐ. ดังนี้ 1. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2. เน้นเรื่องการปลูกฝัง คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. เน้นการขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและครอบคลุม 4. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 5. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ 6. การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
          นายชินภัทร กล่าวต่อว่า สพฐ.มีจุดเน้นเพิ่มเติม 10 จุดเน้น ซึ่งเป็นกรอบในการติดตามและประเมินผล อาทิ เน้นเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เน้นสมรรถนะด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 (ป.3) เน้นอีคิว คุณธรรม จริยธรรมสำนึกในความเป็นไทย การจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในปีนี้จะขยายร.ร.ต้นแบบ9,999 แห่ง จาก 999 โรง เป็นต้น โดยจะลงสำรวจเดือนมี.ค.-เม.ย. และสรุปผลในเดือนพ.ค.นี้

         

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2554

สาระสำคัญ : สพฐ.ได้จัดคณะติดตามความก้าวหน้าตามกลยุทธ์ของ สพฐ.32 คณะ เพื่อลงพื้นที่ติดตาม 6 กลยุทธ์

 

คำถามคำตอบจากข่าว
1. คำถาม : 6 กลยุทธ์ของสพฐ. คือ

   คำตอบ : 1. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2. เน้นเรื่องการปลูกฝัง คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. เน้นการขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและครอบคลุม 4. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 5. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ 6. การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

2. คำถาม :  การอ่านออกเขียนได้ เป็นจุดเน้นนักเรียนช่วงชั้นใด

   คำตอบ :  ช่วงชั้นที่ 1 (ป.3)

 

หมายเหตุ    เป็นคำถามวิชานโยบายการศึกษา/งานในหน้าที่สำหรับ   สายครูทุกตำแหน่ง

ถามตอบสอบครู โดย อ.บวร เทศารินทร์ วันที่ 19 มี.ค. 54  ติวออนไลน์ด้วยวีดีโออีเมล์

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin