Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
26 มี.ค. 54

ฐานข้อมูลสอบครูผู้ช่วยปี 54

 

                                              ข่าวการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี2555

             คลิกเข้าสู่ฐานข้อมูลประกาศสอบ ปี 2554  ฐานข้อมูลสอบครูผู้ช่วย ปี 2553

             ฐานข้อมูลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2554

           http://www.sobkroo.com/img_news/file/A42222383.pdf

 

หลักในการดำเนินการ

      - ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขันตาม( ว.2) ที่ ก.ค.ศ.กำหนดและปฏิทินอย่างเคร่งครัด ตามแนบ

      - เขตที่จะสอบต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในวิชาเอกนั้นๆ หากประกาศสอบใหม่บัญชีเก่าสาขานั้นๆเป็นอันยกเลิก(บัญชีที่สอบก่อน 1 ตุลาคม 2553 ให้ใช้บัญชีต่อไปจนหมดอายุ)

      - อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการทุกขั้นตอน

      - ประกาศสอบให้ระบุตำแหน่งวิชาเอกที่ชัดเจน (ไม่ระบุกลุ่มวิชา หรือกลุ่มวิชาทั่วไป) เงินเดือนแรกบรรจุต้องชัดเจน ( 7,940 บาท ป.ตรี 4ปี หรือ 8,700 บาท ป.ตรี 5ปี) ให้เน้นวิชาตามนโยบาย คือ วิทย์ คณิต อังกฤษ

     - คุณสมบัติผู้สมัครตามมาตรา 30 และต้องมีใบประกอบวิชาชีพ

      - ให้อำนวยความสะดวกผู้พิการตามแนวทางกำหนด

เขตพื้นที่ที่สอบ/จำนวนตำแหน่งอัตรา

     - ประกาศสอบ 79 เขต (ประถม 43 มัธยม 36 เขต )

     - วิชาเอกที่รับสมัคร 42 วิชาเอก (ปริญญาโท 2 สาขา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์)

       http://www.sobkroo.com/img_news/file/A42222383.pdf

กำหนดการ/ปฏิทิน

     - 25 มี.ค. - 3 เมย 54 ประกาศรับสมัคร

     - 4- 10 เม.ย. 54 รับสมัคร

      - 17 เม.ย. 54 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

      - 25-28 เม.ย 54 สอบ ภาค ก ข และ ค

      - 6 พ.ค. 54 ประกาศผลสอบ

เอกสารอ้างอิงดังนี้

1.คลิกอ่านรายละเอียดประกอบ

     สพฐ.แจ้งแนวดำเนินการปฏิทินสอบปีนี้(2554)

     แผนบริหารความเสียงสอบครูผู้ช่วย สพฐ.54

     เขตที่ประกาศสอบตำแหน่งจำนวน

     แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางสอบ

2.ระเบียบกฎหมาย

     ผ่อนผันใช้ใบรับรองแทนปริญญาบัตรได้

     ผ่อนผันปริญญาแต่ไม่ผ่อนผันใบประกอบวิชาชีพ

     หลักเกณฑ์วิธีการหลักสูตรสอบตาม ว.2

     พรบ.ระเบียนข้าราชการครูฯ 2547

     พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546

     กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

     ระเบียบเพื่อปฏิบัติตนให้ถูกต้องสำหรับการเข้าสอบ

3.การตรวจสอบ

     ตรวจสอบวุฒิ ที่ก.ค.ศ.รับรองให้เป็นครูได้

      ตรวจสอบ/ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

4.หลักฐานการสมัครสอบที่ต้องเตรียมไป (ทั้งตัวจริงและถ่ายสำเนาหลายๆชุด)

    1. ปริญญาบัตร ใบรับรองการจบ ทรานสคริปแสดงผลการเรียน

     2. ใบประกอบวิชาชีพครู

     3. สำเนาทะเบียนบ้าน

     4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตร จนท.รัฐ (ยังไม่หมดอายุ)

     5. ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาล คลินิก ที่ยังไม่หมดอายุ 60วัน)

     6. รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก แว่นตาดำ 1นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6เดือน)

      7. หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล ทะเบียนสมรส หลักฐานขออนุญาตไปสอบสำหรับผู้ที่เป็นข้าราชการอยู่แล้ว

     8. หลักฐานอื่นๆ ตามที่กำหนดในประกาศสอบฯ

     9. อย่าลืม เงินค่าสมัครสอบ 200 บาท

        อนึ่ง สำเนาเอกสารทุกรายการต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง(หมึกน้ำเงิน)

5.หลักฐานประกอบการสมัครเพิ่มเติมสำหรับผู้เป็นครู/ข้าราชการอื่น

      หนังสือขออนุญาตไปสอบแข่งขัน (กรณีเป็นครู ข้าราชการอยู่แล้ว)

      http://www.sobkroo.com/img_news/file/A16522199.doc

      ตัวอย่างแบบยินยอมให้โอน สำหรับข้าราชการอื่นที่สมัครสอบ
      http://www.sobkroo.com/img_news/file/A16519472.doc

      หลักเกณฑ์การโอนข้าราชการอื่นมาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

      http://www.sobkroo.com/img_news/file/A17571513.pdf

6.เกี่ยวข้องกัน

     การคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีจำเป็น (พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง 3ปี)

      http://www.sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=4049

     

แหล่งค้นคว้าวิชาเอก

           สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ(คัดเลือก)

         http://www.sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=4165

   

คลิกติวบนเว็บค้นคว้าด้วยตนเอง

       http://www.sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=300

   

  

           คลิกติวออนไลน์วีดีโออีเมล์ปี2555    (ปี 2555 บ้านสอบครูไม่จัดติวสด)

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin