Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
1 ต.ค. 54

บัญชีเงินเดือนครูลูกจ้างประจำ 1 ตุลาคม 2554 ( 1 ต.ค.54)

 

                 1.   ตารางอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบประกอบวิชาชีพ แนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะฯ และแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนฯ (ฉบับที่ 2) .. 2554

  คลิกดูตารางเงินเดือนครูที่ใช้ในปัจจุบัน

                2.      โครงสร้างบัญชีเงินเดือนลูกจ้างประจำ

    1)      บัญชีปรับเทียบ 1 เมษายน 2554

    2)      ขั้นต่ำขั้นสูงกลุ่มบริการพื้นฐาน

    3)      ขั้นต่ำขั้นสูงกลุ่มงานช่าง

    4)      ขั้นต่ำขั้นสูงกลุ่มงานสนับสนุน

 

          คลิกรายละเอียดตามแนบ

 

คำถามคำตอบ

คำถาม : เงินเดือน ค่าจ้างของลูกจ้างส่วนราชการเป็นไปตามประกาศของ

ก. กระทรวงการคลัง

ข. กระทรวงศึกษาธิการ

ค. สำนักงาน ก.พ.

ง. สำนักงาน ก.ค.ศ.

คำตอบ : ก. กระทรวงการคลัง

 

เหตุผล ; เงินเดือน ค่าจ้างของลูกจ้างประจำส่วนราชการเป็นไปตามประกาศ หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด

 

หมายเหตุ เป็นคำถามวิชากฎหมาย/งานในหน้าที่สำหรับ ครู ผู้บริหารทุกตำแหน่ง

ถามตอบสอบครู โดย อ.บวร เทศารินทร์ วันที่   1 ตุลาคม 2554 คำถามคำตอบสอบครูบนเวริด์เพรส ติวสอบครูยูทูปติวออนไลน์ผู้บริหารสถานศึกษาภาค ก ติวสดสอบภาค ก

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin