Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
19 ก.ย. 52
ไฟเขียวร่างกฎหมายทลายเงินเดือนครู(20 ก.ย.52)
  ฮฃ ศธ.เห็นชอบร่างกฎ ก.ค.ศ.ให้ครู ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงสุดของอันดับ เมื่อได้รับปรับวิทยฐานะ เผยดำเนินการได้ทันที

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า ได้เห็นชอบร่างกฎคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ที่สำนักงาน ก.ค.ศ.เสนอและขอให้ ศธ.ยืนยันร่างดังกล่าว ที่ได้ผ่านการปรับร่างจากผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยร่างดังกล่าวมีสาระสำคัญ คือ ให้เฉพาะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.3 และ ค.ศ.4 ถึงขั้นสูงสุดของอันดับแล้ว ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในอันดับสูงขึ้นในขั้นที่เทียบได้ตรงกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับ เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะสูงขึ้น เช่น ครู ค.ศ.3 ที่เงินเดือนเต็มขั้น จาก 47,450 บาท จะได้ปรับเพิ่มเป็น 50,550 บาท และครู ค.ศ.4 ที่เงินเดือนเต็มขั้น 50,550 บาท จะได้เพิ่มเป็น 57,940 บาท
       
       นายจุรินทร์ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ ร่างฉบับดังกล่าวสามารถดำเนินได้ทันทีโดยไม่ต้องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อนขั้นเงินเดือนอีก

 ที่มา  ASTVผู้จัดการออนไลน์ 18 กันยายน 2552 16:55 น.
 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin