Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
23 เม.ย. 56

ครม. แต่งตั้งปธ.-กก.-ผู้ทรงคุณวุฒิ “สพฐ.” (24 เม.ย. 56)

 

                  เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 17 คน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการชุดเดิมครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยมีรายชื่อดังนี้ 1.นายสุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานกรรมการ 2.นายแสวง บุญมากาศ กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน 3.นายนุชากร มาศฉมาดล กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4.นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา กรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพ นายหาญส์กล่าวว่า นอกจากนี้ครม.ยังมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย 5.นายมีชัย วีระไวทยะ 6.นายวินัย รอดจ่าย 7.นายสมยศ มีเทศน์ 8.นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ 9.นายสุนันท์ เทพศรี 10.นายชลอ กองสุทธิ์ใจ 11.นายปราโมทย์ แก้วสุข 12.นายสุกรี เจริญสุข 13.นายอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 14.นางบุญศรี พานะจิตต์ 15.นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ 16.นายวุฒิสาร ตันไชย และ 17.พระพรหมดิลก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

 

ที่มา  : เดลินิวส์ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 16:37:49 น.

สาระสำคัญ : ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 17 คน

  

คำถามคำตอบ

 

1. คำถาม  :  ประธานกรรมการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ

   ตอบ   :     นายสุรัฐ ศิลปอนันต์

2. คำถาม   : คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีจำนวนกี่คน

   คำตอบ  :  27 คน

กฎกระทรวงแสดงจำนวนกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

หมายเหตุ    เป็นคำถามวิชานโยบายความรอบรู้/กฎหมาย/งานในหน้าที่สำหรับ ครู ผู้บริหารทุกตำแหน่ง

ถามตอบสอบครู  โดย อ.บวร เทศารินทร์ วันที่ 24 เมษายน 2556   ถามตอบสอบครู  สอบครูวีดีโอ

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin