Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ วัดประจำรัชกาลที่ 1-10
+ ผังลำดับพระบรมวงศานุวงศ์ แห่งพระบรมมหาราชวงศ์จักรี
+ แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องพระบรมศพ
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 1
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 2
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 3
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 4
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 5
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 6
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 7
อ่านทั้งหมด
+ หลักการทรงงานและขั้นตอนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
+ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ทัศนะ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
+ ปฏิรูปโรงเรียน 7 ประการ
+ คำถามที่เป็นหลุมพลางของผู้บริหาร
+ หลักในการมอบหมายงาน
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
27 ต.ค. 58
ถามตอบความรู้รอบตัว 1
 

        

บ้านสอบครู มีความรู้รอบตัวมาฝากในลักษณะคำถามคำตอบ  เชื่อว่า ความรู้รอบตัวที่สรรหามาฝาก มีทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และเรื่องทั่ว ๆ ไป ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ที่อ้างอิง ส่วนจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้น ลองไปดูกันเลยครับ (ถามตอบ ข้อ 1-50)

1. ถาม ; ประเทศใดผลิตทองแดงมากที่สุด  

    ตอบ ; สหรัฐอเมริกา
2. ถาม ;
รัฐบุรุษอาวุโสคนแรกของไทยคือใคร ตอบ ;
    ตอบ นายปรีดี พนมยงค์
3. ถาม ;
ธงไตรรงค์มีใช้ในรัชสมัยใดเป็นครั้งแรก
    ตอบ ; รัชกาล ที่ 6
4. ถาม ; กำหนดให้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่แทนวันสงกรานต์ในรัชสมัยใดเป็นครั้งแรก
    ตอบ ; รัชกาลที่ 8
5. ถาม ; วรรณคดีเรื่องแรกของอยุธยา คือเรื่องอะไร
    ตอบ ; ลิลิตโองการแช่งน้ำ
6. ชาติใดเป็นชาติแรกที่เดินเรือ
    ตอบ ; อียิปต์โบราณ
7. ถาม ; ระบบงานอุตสาหกรรมเริ่มครั้งแรกในประเทศใด
    ตอบ ; ประเทศอังกฤษ ปลายศตวรรษที่ 18
8. ถาม ; คัมภีร์แพทย์แผนโบราณมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอะไร
    ตอบ ; ประถมจินดา
9. ถาม ; ถุงลมนิรภัยติดตั้งครั้งแรกกับรถยนต์ยี่ห้อใด
    ตอบ ; ไครสเลอร์
10. ถาม ; กรุงโรมยิ่งใหญ่ในยุคสมัยของใคร
     ตอบ ; จูเลียส ซีซาร์
11. ถาม ; ประเทศใดได้ชื่อจัดการกับขยะดีที่สุดในโลก
     ตอบ ; ญี่ปุ่น
12. ถาม ; ป่าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือป่าอะไร
      ตอบ ; ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
13. ถาม ; งานวันกาชาดมีครั้งแรกในรัชสมัยใด
      ตอบ ; รัชกาลที่ 7
14. ถาม ; ผู้นำต่อสู้การเหยียดผิวในอเมริกา ได้รางวัลโนเบล ปี 2507 คือใคร
      ตอบ ; มาร์ติน ลูเธอร์ คิง
15. ถาม ; นกไนติงเกล ได้ชื่อว่าร้องเพลงไพเราะ เป็นนกจำพวกไหน
      ตอบ ; นกกางเขน
16. ถาม ; ทำไมสเปนเลือก 12 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันชาติ
      ตอบ ; วันที่โคลัมบัสพบทวีปอเมริกา เปรียบเสมือนการค้นพบโลกโหม่
17. ถาม ; ประเทศใดในยุโรปใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากประเทศรัสเซีย และประเทศฝรั่งเศส
      ตอบ ;  ประเทศสเปน
18. ถาม ; รัฐใดของออสเตรเลียห้ามผู้หญิงขึ้นชกมวย
      ตอบ ; นิวเซาท์เวลส์ แคนาดายอมให้ผู้หญิงชกมวยในปี 2534 และในปี 2536 สหรัฐอเมริกา ก็ยอมตาม
19. ถาม ; จังหวัดใดได้ชื่อมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมากที่สุด
      ตอบ ; กระบี่
20. ถาม ; โรคเอดส์ถูกพบครั้งแรกที่ไหน
      ตอบ ; สหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2521
21. ถาม ; ชาวซาไกใช้อะไรชุบปลายลูกดอกเพื่อให้เกิดพิษ
      ตอบ ; ยางน่อง
22. ถาม ; ไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อปีไหน
      ตอบ ; ปี พ.ศ. 2535 เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญา
23. ถาม ; คลองปานามาเป็นอิสระสิ้นสุดการควบคุมของสหรัฐอเมริกา เมื่อใด
     ตอบ ; 14 ธันวาคม พ.ศ. 2542
24. ถาม ; ใครเป็นนางเอกหนังไทยคนแรก
     ตอบ ; เสงี่ยม นาวีเสถียร
25.  ถาม ; ผ้าขะม้าไทยเพี้ยนมาจาก "จาม่า" ซึ่งเป็นผ้าพาดบ่าของชาติใด
      ตอบ ; เปอร์เซีย
26. ถาม ; นางคอราซอน อาคีโน เป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประเทศใด
      ตอบ ; ประเทศฟิลิปปินส์
27. ถาม ; เทือกเขาแห่งใดยาวที่สุดในโลก
      ตอบ ; เทือกเขาแอนดีส
28. ถาม ; แหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของจีนอยู่ในลุ่มแม่น้ำใด
     ตอบ ; แม่น้ำฮวงโห
29. ถาม ; ประเทศใดกินปลามากที่สุด
     ตอบ ; ประเทศญี่ปุ่น
30. ถาม ; เขื่อนแห่งใดใหญ่ที่สุดในภาคใต้
      ตอบ ; เขื่อนบางลาง จ.ยะลา
31. ถาม ; ใครสอนเด็กตาพิการของไทยเรียนอักษรเบรลเป็นครั้งแรก
     ตอบ ; นางสาวเจนนิเฟอร์ คลอฟิลด์
32. ถาม ; พุทธเจดีย์ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน
     ตอบ ; เจดีย์โบโรบูดูร์ ประเทศอินโดนีเซีย
33. ถาม ; อิสราเอลมีพลเมืองนับถือศาสนาใดมากที่สุด
      ตอบ ; จูดาอิสม์ หรือยิว
34. ถาม ; พระสันตะปาปาองค์แรกคืออะไร
     ตอบ ; เซนต์ปีเตอร์
35. ถาม ; ใครซื้อภาพโมนาลิซาเป็นคนแรก
     ตอบ ; พระเจ้าฟรานซิสที่1 แห่งฝรั่งเศสพระองค์ใช้ภาพนี้ประดับห้องน้ำ
36. ถาม ; พรรคการเมืองเก่าแก่ที่สุดของอินเดียคือพรรคอะไร
     ตอบ ; คองเกรส
37. ถาม ; วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมทุกปี เป็นวันสำคัญอย่างไรต่อชาวโลก
      ตอบ ; วันที่อยู่อาศัยโลก
38. ถาม ; อัลเฟรดมหาราช เป็นมหาราชองค์เดียวของประเทศใด
     ตอบ ; ประเทศอังกฤษ
39. ถาม ; ตำนานว่าด้วยกำเนิดมนุษย์ในพระคัมภีร์ไบเบิลอยู่ที่ไหน
     ตอบ ; สวนอีเด็น
40. ถาม ; ใครประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปโกดัก
     ตอบ ; ยอร์จ อีสต์แมน
41. ถาม ; ดินแดนของชาวปารสัส ที่แปลว่า "เสือ" คือประเทศใด
     ตอบ ; เปอร์เซียหรืออิหร่าน
42. ถาม ; ใครปลดปล่อยยิวจากการเป็นทาสของอียิปต์โบราณ
      ตอบ ;  โมเสส
43. ถาม ; ยุคหินแบ่งเป็น 3 ยุค มียุคอะไร
     ตอบ ; ยุคหินเก่า, หินกลาง และหินใหม่
44. ถาม ; เรือกอและในแถบจังหวัดภาคใต้ตอนล่างใช้ประโยชน์อะไร
     ตอบ ; เป็นเรือประมง
45. ถาม ; ราชวงศ์แรกของจีนคือราชวงศ์ใด
     ตอบ ; ราชวงศ์เซียะ
46. ถาม ; แลบลิ้นต้อนรับ ใช้จมูกถูกัน เป็นการทักทายต้อนรับของชาวพื้นเมืองใด
     ตอบ ; ชาวเมารี
47. ถาม ; บ้านเลขที่ 99999 คอร์วาตุนตุริ ฟินแลนด์ เป็นบ้านของใคร
      ตอบ ; ซานตาคลอส
48. ถาม ; ใครค้นพบก๊าซฮีเลียม, อาร์กอน และนีออน
     ตอบ ; เซอร์วิลเลียม แรมซี นักเคมีชาวอังกฤษ
49. ถาม ; ผู้ปลดปล่อยฟิลิปปินส์จากสเปนและเป็นประธานาธิบดีคนแรกคือใคร
      ตอบ ; อีมิลิโอ อะกวินนัลโด
50. ถาม ; ผลไม้อะไรมีวิตามินซีสูงสุด
    
ตอบ ; มะขามป้อม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก sheetram.com 

ที่มาภาพและข้อมูล : http://education.kapook.com/view93680.html

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin