Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ เกี่ยวกับบ้านสอบครู
+ แผนที่เดินทางบ้านสอบครู
+ ห้องประชุมบ้านสอบครู
+ ที่ตั้งบ้านสอบครู
+ ก่อกำเนิดบ้านสอบครู
อ่านทั้งหมด
4 ก.ย. 52
ก่อกำเนิดบ้านสอบครู
 

                           สอบครูดอทคอม: บ้านสอบครู แหล่งเรียนรู้ เว็บเตรียมสอบ

      เป็นเว็บไซต์ด้านการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ พัฒนาจาก สอบครูดอทคอม รายละเอียดดังนี้

ชื่อเว็บไซต์

 sobkroo.com (บ้านสอบครู)

คำบรรยาย

...บ้านสอบครู... แหล่งเรียนรู้ เว็บเตรียมสอบ...

ที่อยู่ URL

http:// www.sobkroo.com

กลุ่มประเภท

การศึกษา /แหล่งความรู้/สถาบันด้านวิชาการ

เปิดบริการ

เริ่มให้บริการ 12 สิงหาคม 2547  มีการปรับปรุง (ครั้งที่ 1) 4 กันยายน 2552

ชื่อเจ้าของ

นายบวร เทศารินทร์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นคู่มือปฏิบัติงาน(ออนไลน)์สำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
2. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลด้านระเบียบกฎหมายการศึกษา กฎหมายการปฏิบัติราชการ ตลอดทั้งข้อมูลด้านการบริหารการศึกษาและการปฏิบัติการสอน การศึกษา เรียนรู้
3. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลค้นคว้าสำหรับเตรียมสอบบรรจุครู การสอบ สอบคัดเลือก การคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งหรือเลื่อนระดับของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เช่น ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหาร และผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน สพท. เช่น หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้ากลุ่มงาน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอื่น เป็นต้น
4. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา และกฎหมายการศึกษา

ลักษณะ

ข้อมูล

1. กฎหมาย ระเบียบด้านการศึกาและการปฏิบัติราชการ
2. เนื้อหา สาระตามกรอบภารกิจของ สพท.และ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เนื้อหาตามหลักสูตรการสอบหรือการคัดเลือก ข้อทดสอบหรือแบบทดสอบตามหลักสูตรสอบฯ
4. เนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษา ระบบราชการ ความรู้ทั่วไปด้านสังคม เศรษฐกิจการเมือง สังคมโลก
5. เนื้อหาเกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์ E-book E-learning แบบทดสอบออนไลน์
6. คลังข้อสอบ คลังภาพ คลิปวีดีโอ คลิปเสียงบรรยาย

7. การเชื่อมต่อไปเว็บไชต์อื่นๆที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
8. ประชาสัมพันธ์ แนะนำเว็บไซต์ แนะนำหลักสูตรอบรมพัฒนาคู่มือปฏิบัติงาน คู่มือเตรียมสอบฯ ตำรา สื่อต่างๆ

ชื่อผู้ดูแล

(webmaster)

นายบวร เทศารินทร์

สถานที่

ติดต่

ติดต่อเจ้าของบ้าน

บ้านเลขที่ 84/17 ถนนสนามบิน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000 หรือโทรศัพท์มือถือ 08-1879-6280

สำนักงานบ้านสอบครู

บ้านเลขที่ 273 ถนนถีนานนท์ หมู่ 11 ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม (ตึกอาคารพาณิชย์ 3 ชั้นถัดจากห้างบิ๊กซีมหาสารคามไปทาง มมส.ใหม่)

E-mail address

bawon@hotmail.com ,baansobkroo@gmail.com

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin