Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+

เลือกรูปแบบประเมินอย่างไรให้เหมาะสม

+

การจัดทำ ID-Plan เพื่อบริหารการเรียนการสอน

+ ข้อบกพร่องที่พบบ่อยในงานวิจัย
+ การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
+

การออกแบบการวิจัย (Research Design)

+

การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)

+

การหาคุณภาพของแบบทดสอบ

+

หลักการวิเคราะห์วิจัย ( ผศ.ดร.อัครเดชย ไชยเพิ่ม)

+

หลักการวิจัย (รศ.ดร.ชุมพล วิเชียรศิลป์)

+

การวิจัยสถาบัน(Institutional Research)

อ่านทั้งหมด
+ แผนพัฒนาตนเอง PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายนิเทศการศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายบริหารการศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายบริหารสถานศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายการสอน PA
อ่านทั้งหมด
26 มิ.ย. 60
มดน้อยสะท้อนงาน นิทานอีสป ยุค 4.0 ฉบับนายกประยุทธ์
 

 ทุกๆวันจะมีมดที่มาทำงานแต่เช้า ลงมือทำงานโดยทันที และ สร้างผลงานไว้อย่างมากมาย หนำซ้ำยังมีความสุขดีในการทำงาน โดยที่มีสิงโตซึ่งเป็นหัวหน้า ซึ่งสิงโตก็แปลกใจที่มดทำงานได้ดี โดยไม่ต้องควบคุมดูแล ยังสามารถทำงานได้ดีขนาดนี้ หากมีหัวหน้าคงทำงานดีขึ้น สิงโตจึงไปจ้างแมลงสาปที่มีความสามารถในเรื่องเขียนรายงานมาเป็นหัวหน้ามด โดยเริ่มต้นด้วย การตั้งระบบลงเวลาทำงานแบบตอกบัตร พร้อมกับจ้างควายมาเป็นเลขานุการส่วนตัว เพื่อช่วยทำงานและจับผิดมด 

โดยที่สิงโตก็รู้สึกปลื้มกับการทำงานของแมลงสาปมาก ทำให้แมลงสาปได้หน้า  จากนั้นแมลงสาปขออนุมัติซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่ม โดยให้เหตุผลว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับสิงโต และให้เพิ่มแผนกสารสนเทศขึ้นมาในหน่วยงาน และสิงโตก็จ้างเห็บมาเป็นผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ และเห็บของบประมาณเพิ่ม เพื่อจ้างลูกมือ และอุปกรณ์เพิ่มเติม ในขณะที่มดเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับระบบการทำงานแบบใหม่ที่ต้องเขียนรายงานและงานเอกสารเป็นจำนวนมาก เมื่อแมลงสาปเห็นมดทำงานช้า จึงส่งหัวหน้าแผนกที่เป็นทากมาดูแลอีกทีหนึ่ง ซึ่งทากมีคุณสมบัติในการทำงานคือ รอบคอบแม้จะทำงานช้าไปบ้างก็ตาม สุดท้ายแผนกที่มดทำงาน กลายเป็นแผนกที่ไร้เสียงหัวเราะ ทากจึงของบประมาณเพื่อสำรวจถึงสาเหตุว่าอะไรที่ทำให้ผลงานแผนกนี้มีผลงานที่แย่ลง

สิงโตจึงจ้างตัวเงินตัวทองเข้ามาเป็นที่ปรึกษา ให้ศึกษาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ก่อนจบลงที่ผลสรุปว่า ที่งานด้อยคุณภาพลงเพราะ แผนกมดมีการจ้างคนมากเกินไป และสุดท้าย มดก็ถูกปลดออกจากแผนกเนื่องจากเห็นว่าทำงานไม่มีประสิทธิภาพ  และเมื่อนายกรัฐมนตรีเล่าจบ ก็ขอให้ในครม.ทุกคนพิจารณาดูตัวเองจากในนิทานที่เล่าว่า เราเป็นใครในนิทานเรื่องนี้ และการทำงานของเราอยู่ในบทบาทไหน และที่สำคัญการเพิ่มบุคลากรนั้นแท้ที่จริงแล้วทำให้งานยากขึ้น หรือ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงกันแน่!!!???

ที่มา ; ทีนิวส์ Publish 2017-06-21 10:59:53

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin