Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ อีสาน คนอีสาน ภาคอีสาน
+ ราชบัณฑิตยสภา ตอบข้อสงสัยการใช้วลี “เสด็จสู่สวรรคาลัย”
+ เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
+ 'สาสน์' 'สาส์น' และ 'สาร'
+ คำไทยที่มักเขียนผิดกันบ่อยๆ
อ่านทั้งหมด
+ รวมสูตรต่างๆ ในคำนวณ
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 13
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 12
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 11
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 10
อ่านทั้งหมด
+ ความสามารถด้านเหตุผล
+

ทดสอบทางวิชาการเหตุผล

+

ความสามารถพหุปัญญา

+

องค์ประกอบด้านสติปัญญา IQ (Intelligent Quotient

+ ความสามารถด้านเหตุผล
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ ทฤษฏีและพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
+ 7 แนวโน้มการศึกษาทั่วโลกที่มุ่งเน้นบทเรียนนอกตำรา
+ การวัดผลประเมินผลตามความเป็นจริง (สุทัศน์ เอกา)
+ แก่นแท้ของการเรียนรู้เพื่อชีวิต (สุทัศน์ เอกา)
+ คำไขหัวใจการศึกษา (สุทัศน์ เอกา)
อ่านทั้งหมด
27 ต.ค. 58
ถามตอบความรู้รอบตัว 4
 

        

บ้านสอบครูมีความรู้รอบตัวมาฝากในลักษณะคำถามคำตอบ  เชื่อว่า ความรู้รอบตัวที่สรรหามาฝาก มีทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และเรื่องทั่ว ๆ ไป ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ที่อ้างอิง ส่วนจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้น ลองไปดูกันเลยครับ (ถามตอบ ข้อ 151-200)

151. ถาม ; นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโลก คือใคร
       ตอบ ; นางสิริมาโว บันดารานัยเก ประเทศศรีลังกา
152. ถาม ; ผู้นำไทยคนแรก ที่ได้รับรางวัลแมกไซไซ คือใคร
       ตอบ ; นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 18 ของไทย ได้รับในสาขางานบริการภาครัฐบาล ประจำปี พ.ศ. 2540
153. ถาม ; ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรก คือเรื่องใด สร้างสมัยใด
       ตอบ ; ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรก คือ นางสาวสุวรรณ สร้างโดย นาวเฮนรี แมคเรย์ ชาวอเมริกัน ในสมัยรัชกาลที่ 6
154. ถาม ; โทรศัพท์เริ่มใช้เครื่องแรกในประเทศไทยเมื่อใด
       ตอบ ;  ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2424
155. ถาม ; สายโทรเลขสายแรกของประเทศไทย เกิดขึ้นเมื่อใด
       ตอบ ; สายโทรเลขสายแรก คือ สายกรุงเทพฯ สมุทรปราการ ในปี พ.ศ. 2418 ตรงกับในสมัยรัชกาลที่ 5
156. ถาม ; คำว่า "วิทยุ" เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใด
       ตอบ ; ในสมัยรัชกาลที่ 6 ผู้บัญญัติศัพท์คำนี้ขึ้นมา คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
157. ถาม ; การส่งวิทยุกระจายเสียง เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อใด
       ตอบ ; เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2471 ในสมัยรัชกาลที่ 7
158. ถาม ; แม่น้ำสายใดของจีนเกิดน้ำท่วมบ่อยที่สุด
       ตอบ ; แม่น้ำแยงซีเกียงหรือแม่น้ำเหลือง
159. ถาม ; เสื้อราชปะแตนเป็นเสื้อสวมกันในรัชกาลใด
       ตอบ ;  รัชกาลที่ 5
160. ถาม ; ใครเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของลาว
       ตอบ ; พระเจ้าสว่างวัฒนา
161. ถาม ; หัวใจคนเต้นกี่ครั้งในหนึ่งปี
        ตอบ ;  36 ล้านครั้ง
162. ถาม ; เภสัชภัณฑ์เสื่อมคุณภาพได้มากที่สุดเพราะอะไร
       ตอบ ; ถูกรังสีอัลตราไวโอเลต
163. ถาม ; การรวมชาติยิวได้สำเร็จเป็นงานของขบวนการใด
       ตอบ ; ไซออนิสต์
164. ถาม ; เรกยะวิก เป็นเมืองหลวงของประเทศใด
       ตอบ ; ประเทศไอซ์แลนด์
165. ถาม ; หน่วยแสดงความเร็วของเรือและลมเรียกว่าอะไร
       ตอบ ; นอต
166. ถาม ; จอห์น คาบอตพบดินแดนแห่งใด
       ตอบ ; นิวฟาวด์แลนด์
167. ถาม ; ผู้วางแผนให้ญี่ปุ่นโจมตีอ่าวเพิร์ล ฮาร์เบอร์ ของสหรัฐอเมริกา คือใคร
       ตอบ ; นายพลนากามู
168. ถาม ; ศูนย์กลางแห่งการทหารของสหรัฐฯ อยู่ที่ตึกอะไร
       ตอบ ; ตึกเพนตากอน
169. ถาม ;  ใครริเริ่มเล่นเปตองในประเทศไทย
      ตอบ ; นายจันทร์ โพยหาญ
170. ถาม ; ฟิลิป ไนท์ ก่อตั้งบริษัทผลิตรองเท้ายี่ห้อใด
       ตอบ ; ไนกี้
171. ถาม ; ใครคิดล็อตเตอร์รี่ให้ไทย
       ตอบ ; อัลบาสเตอร์ ชาวอังกฤษในสมัยรัชกาลที่ 5
172. ถาม ; "ฟุตบอล 5 คน" ชิงแชมป์โลกครั้งแรกจัดแข่งที่ไหน
       ตอบ ; กัวเตมาลาซิตี้
173. ถาม ; สมุนไพรอะไรนำมาทำน้ำมันแก้แผลช้ำ-ปวดเมื่อย
       ตอบ ; หัวไพล
174. ถาม ; จังหวัดใดเป็นต้นตำรับขนมไทย
       ตอบ ; จ.ลพบุรี
175. ถาม ; งานลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็งของเชียงใหม่จัดที่ลำแม่น้ำใด
       ตอบ ; ลำแม่น้ำปิง
176. ถาม ;  เครื่องบินบี-29 ทิ้งระเบิดปรมาณูเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิชื่ออะไร
      ตอบ ; อีโนลา เกย์
177. ถาม ; เมืองหลวงของอาร์เมเนียคือเมืองใด
       ตอบ ;กรุงเยราวัน
178. ถาม ; เรือเพรียว เรือแข่งในปัจจุบันมีต้นแบบจากที่ใด
       ตอบ ;จ.ลพบุรี
179. ถาม ; ปากีสถานตะวันออกในอดีตคือประเทศใด
       ตอบ ; ประเทศบังกลาเทศ
180. ถาม ; ทางหลวงสายพิเศษสายแรกของไทยที่เรียกว่า "มอเตอร์เวย์" อยู่ที่ไหน
       ตอบ ; กรุงเทพฯ-ชลบุรี
181.ถาม ;  ประธานาธิบดีของสิงคโปร์อยู่ในตำแหน่งกี่ปี
       ตอบ ;  6 ปี
182. ถาม ; ประเทศใดไม่มีคนเกิด
       ตอบ ; วาติกัน เพราะห้ามคนที่แต่งงานอยู่
183. ถาม ; มหาวิทยาลัยสหประชาชาติอยู่ที่ไหน
       ตอบ ; กรุงโตเกียว
184. ถาม ; ประเทศประชาธิปไตยใหญ่ที่สุดของโลกคือประเทศใด
       ตอบ ; ประเทศอินเดีย
185. ถาม ; โรเบิร์ต อี. เพียรี่ เดินทางไปพบอะไร
       ตอบ ; ขั้วโลกเหนือ
186. ถาม ; ในอเมริกาเหนือมีกวางอะไรตัวใหญ่ที่สุดในโลก
       ตอบ ; กวางมูส
187. ถาม ; การเต้นรำฮูลาฮูละ นุ่งกระโปรงทำด้วยฟางเป็นของใคร
       ตอบ ; ชาวฮาวาย
188. ถาม ; "Ring f fire" คืออะไร
       ตอบ ; เขตที่มีภูเขาไฟมาก
189. ถาม ; เครื่องบินลำเล็ก สามารถขึ้นลงบนผิวน้ำได้เรียกว่าอะไร
       ตอบ ; ไฮโดรเพลน
190. ถาม ; หลอดฮาโลเจนคืออะไร
       ตอบ ; หลอดไฟหน้ารถยนต์ชนิดใหม่ มีแสงสว่างกว่า คงทนกว่า
191. ถาม ; ต้นกำเนิดของแม่น้ำไนล์อยู่ที่ไหน
       ตอบ ; ทะเลสาบวิกตอเรีย ประเทศยูกันดา
192. ถาม ; ผู้มีชื่อเสียงสุดยอดของนักมายากลคือใคร
       ตอบ ; ฮูดินี
193. ถาม ; มหาวิทยาลัยแห่งใดดีเด่นที่สุดในเอเชีย
       ตอบ ; มหาวิทยาลัยโตเกียว
194. ถาม ; ชื่อเมืองหลวงของประเทศใดยาวที่สุดในโลก
       ตอบ ; กรุงเทพฯ
195. ถาม ;  คุกแห่งแรกในกรุงเทพฯ สร้างที่ไหน
      ตอบ ;  คุกวัดโพธิ์ ปัจจุบันคือที่ตั้งกรมการรักษาดินแดน        
196. ถาม ; อักษรตัวสุดท้ายในภาษากรีกคืออะไร
      ตอบ ;  โอเมก้า
197. ถาม ; ใครได้ชื่อ "บิดาแห่งกีตาร์"
      ตอบ ; แอนดราส ซีโกเวีย นักดนตรีชาวสเปน

198. ถาม ;  ผู้บุกรุกจากเอเชียนำทัพถึงทวีปยุโรปเมื่อศตวรรษที่ 4-5 คืออะไร
       ตอบ ; พวกฮั่น นำโดยแอติลา
199. ถาม ; เรือมาลาพระนครเดินทางไปค้าขายกับโปรตุเกสที่เมืองมาเก๊าในรัชสมัยใด
       ตอบ ; รัชกาลที่ 2
200. ถาม ; ยุคโลหะแบ่งออกเป็น 2 ยุคคือยุคอะไร
       ตอบ ; ยุคสำริดกับยุคเหล็ก


ขอขอบคุณข้อมูลจาก sheetram.com 

ที่มาภาพและข้อมูล : http://education.kapook.com/view93680.html

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin