Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ อีสาน คนอีสาน ภาคอีสาน
+ ราชบัณฑิตยสภา ตอบข้อสงสัยการใช้วลี “เสด็จสู่สวรรคาลัย”
+ เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
+ 'สาสน์' 'สาส์น' และ 'สาร'
+ คำไทยที่มักเขียนผิดกันบ่อยๆ
อ่านทั้งหมด
+ รวมสูตรต่างๆ ในคำนวณ
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 13
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 12
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 11
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 10
อ่านทั้งหมด
+ ความสามารถด้านเหตุผล
+

ทดสอบทางวิชาการเหตุผล

+

ความสามารถพหุปัญญา

+

องค์ประกอบด้านสติปัญญา IQ (Intelligent Quotient

+ ความสามารถด้านเหตุผล
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ ทฤษฏีและพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
+ 7 แนวโน้มการศึกษาทั่วโลกที่มุ่งเน้นบทเรียนนอกตำรา
+ การวัดผลประเมินผลตามความเป็นจริง (สุทัศน์ เอกา)
+ แก่นแท้ของการเรียนรู้เพื่อชีวิต (สุทัศน์ เอกา)
+ คำไขหัวใจการศึกษา (สุทัศน์ เอกา)
อ่านทั้งหมด
27 ต.ค. 58
ถามตอบความรู้รอบตัว 3
 

       

  บ้านสอบครู มีความรู้รอบตัวมาฝากในลักษณะคำถามคำตอบ  เชื่อว่า ความรู้รอบตัวที่สรรหามาฝาก มีทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และเรื่องทั่ว ๆ ไป ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ที่อ้างอิง ส่วนจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้น ลองไปดูกันเลยครับ (ถามตอบ ข้อ101-150)  

101.ถาม ;  เรือกลไฟลำใดข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นลำแรก
      ตอบ ; เรือซาแวนนา
102. ถาม ; เมืองใดในคิวบา ที่ทหารเรืออเมริกันรบชนะสเปน
       ตอบ ; เมืองซานติอาโก
103. ถาม ; คนโบราณใช้ต้นไม้อะไรทำกระดาษเขียนหนังสือ
       ตอบ ; ต้นปาปิรัส เดิมขึ้นในประเทศอียิปต์
104. ถาม ; ผู้ประกาศข่าวคนแรกแผนกภาษาไทย วิทยุบีบีซีคือใคร
       ตอบ ; เสนาะ ตันบุญยืน
105. ถาม ; กาแฟมีปลูกมากเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดใด
       ตอบ ; อ.สวี จ.ชุมพร
106. ถาม ; สถานีอวกาศเมียร์ของรัสเซียถูกปล่อยตกลงในมหาสมุทรในปีใด
       ตอบ ; ปี 2000
107. ถาม ; ห้างค้าปลีกแห่งใดใหญ่ที่สุดในโลก
       ตอบ ; วอล มาร์ทสโตร์ สหรัฐอเมริกา
108. ถาม ; ทะเลสาบสุพีเรีย ทะเลสาบใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน
       ตอบ ; แคนาดากับสหรัฐอเมริกา
109. ถาม ; ลิขสิทธิ์หนังสือเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศใด
       ตอบ ; ประเทศอังกฤษ
110. ถาม ; ใครเป็นคนแรกที่คิดทำฝนเทียมในไทย
       ตอบ ; ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล
111. ถาม ; จังหวัดใดปลูกพริกไทยมากที่สุด
       ตอบ ; จ.จันทบุรี
112. ถาม ; "รัทแลนด์" เป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดของประเทศใด
       ตอบ ; ประเทศอังกฤษ
113. ถาม ; โรอัลด์ อะมุนด์เซน ชาวนอร์เวเดินทางไปถึงที่ใดเป็นคนแรก
       ตอบ ; ขั้วโลกใต้
114. ถาม ; ประเทศใดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เกิดไฟป่ามากที่สุด
       ตอบ ; ประเทศอินโดนีเซีย
115. ถาม ; ตำแหน่ง "ธรรมศาสตราจารย์" คนแรกคือใคร
       ตอบ ; ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
116. ถาม ; รางรถไฟเส้นทางแรกของโลกสร้างขึ้นที่ประเทศใด
       ตอบ ; ประเทศอังกฤษ
117. ถาม ; โบราณสถานแห่งใดของไทย อายุเก่าแก่กว่านครวัด
      ตอบ ; ปราสาทหินพิมาย
118. ถาม ; สถานีโทรทัศน์แห่งแรกของไทย เกิดขึ้นเมื่อใด
       ตอบ ; พ.ศ. 2473 โดยพระดำริของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชร อัครโยธิน เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม
119. ถาม ; สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เกิดขึ้นเมื่อใด
       ตอบ ; เปลี่ยนชื่อมาจาก "สถานีวิทยุกรุงเทพฯ" เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2484 โดยกรมโฆษณาการ (หรือกรมประชาสัมพันธ์) เป็นผู้ดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน
120. ถาม ; ทางหลวงแผ่นดิน สายประธานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือ ทางหลวงสายใด
       ตอบ ; ทางหลวงสายใต้คือ ถนนเพชรเกษม
121. ถาม ; ทางรถไฟสายที่ยาวที่สุดของประเทศไทย คือ ทางรถไฟสายใด
       ตอบ ; ทางรถไฟสายใต้
122. ถาม ; อุโมงค์รถไฟยาวที่สุดของไทย อยู่ที่ใด
       ตอบ ; อุโมงค์ขุนตาน จ.ลำปาง
123. ถาม ; ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และใหญ่ที่สุดในโลก คือปลาอะไร 
       ตอบ ; ปลาบึก
124. ถาม ; สะพานที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทย คือ สะพานใด
       ตอบ ; สะพานติณสูลานนท์
125. ถาม ; สะพานขึง ระนาบเดี่ยวในโลกมี 6 แห่ง ที่ใดมีความยาวที่สุดในโลก
       ตอบ ; สะพานพระราม 9 ของประเทศไทย
126. ถาม ; หอประชุมใหญ่ที่สุดของประเทศไทย คือ หอประชุมแห่งใด
      ตอบ ; ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์
127. ถาม ; นวนิยายไทยเรื่องใด ถูกแปลเป็นภาษาต่างประเทศมากที่สุด
       ตอบ ;  "ไผ่แดง" จากบทประพันธ์ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
128. ถาม ;  ผลงานการเขียนหนังสือและงานประพันธ์ของคนไทยผู้ได้ ได้รับการแปลเป็น ภาษาต่างประเทศอกเผยแพร่มากที่สุด
       ตอบ ; ผลงานเขียนของ พระธรรมโกศาจารย์ หรือ ท่านพุทธทาสภิกขุ วัดธานน้ำไหล สวนโมกขพลาราม
129. ถาม ; หนังสือพิมพ์ของไทยฉบับใด มีอายุยืนยาวนานที่สุดจนถึงปัจจุบัน
       ตอบ ; หนังสือราชกิจจานุเบกษา
130. ถาม ; พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของไทยแห่งใดมี "ทับหลัง" แสดงไว้มากที่สุดในประเทศไทย
       ตอบ ; พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ริมแม่น้ำมูล อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
131. ถาม ; สะพานโกลเด้นเกท  เป็นสะพานแขวนที่มีชื่อเสียงของที่ใด
       ตอบ ; ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา
132. ถาม ; พระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ใหญ่ที่สุดในโลก และมีค่ามหาศาลคือ พระพุทธรูปงค์ใด
       ตอบ ; พระสุโขทัยไตรมิตร วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ
133. ถาม ; พระพุทธไสยาสน์ หรือพระพุทธรูปนอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยคือองค์ใด
      ตอบ ;  พระพุทธไสยาสน์ดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
134. ถาม ; ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ที่จังหวัดใด
       ตอบ ; ตู้ไปรษณีย์ของ อ.เบตง มุมถนนสุขยางค์ จ.ยะลา
135. ถาม ; พระพุทธรูปหล่อโลหะที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ที่วัดใด
       ตอบ ; พระพุทธโคดม วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
136. ถาม ; พระยืนที่สูงที่สุดในโลก คือ พระพุทธรูปองค์ใด
       ตอบ ; พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี ประดิษฐานอยู่ที่ วัดบูรพาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
137. ถาม ; ใครเป็นนายกรัฐมนตรีของไทย ที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุด
       ตอบ ; จอมพล ป. พิบูลสงคราม
138.  ถาม ; นายกรัฐมนตรีไทยคนใด อยู่ในตำแหน่งระยะเวลาสั้นที่สุดเพียง 17 วัน
        ตอบ ; นายทวี บุณยเกตุ
139. ถาม ; ภาพของพระปรางค์องค์ใดอยู่หลังธนบัตรใบละ 500 บาท
       ตอบ ; พระปรางค์สามยอด
140. ถาม ; สมาคมกีฬาไทย ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อใด
       ตอบ ;  จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ.2475โดยใช้ชื่อว่า "สมาคมกีฬาสยาม"
141. ถาม ; รถยนต์คันแรกที่ประกอบโดยคนไทย คือ รถยนต์คันใด
       ตอบ ;  รถยนต์ชื่อ "เลื่อนคาร์" เป็นรถยนต์ตัวถังไม้สักหุ้มอลูมิเนียม ใช้เครื่องยนต์มอเตอร์ไซด์ 2 แรง คล้ายรถจิ๊ปแลนด์โรเวอร์ประดิษฐ์โดย นายเลื่อน พงษ์โสภณ ในปี พ.ศ. 2497 นั่งได้ 4 คน
142. ถาม ; ร่างกายของมนุษย์มีกระดูกกี่ชิ้น
       ตอบ ; 206 ชิ้น
143. ถาม ; นวนิยายเรื่องแรกของไทย คือเรื่องใด เกิดขึ้น เมื่อใด
       ตอบ ; "ความพยายาม" เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 โดยแปลจากเรื่อง Vendelta ของ Mary Crelli ผู้แปลคือ พระยาสุรินทรราชาซึ่งใช้นามปากกาว่า "แม่วัน"
144. ถาม ; เรื่อดำน้ำของไทยลำแรก มีชื่อว่าอย่างไร และมีขึ้นในสมัยใด
       ตอบ ; ในสมัยราชกาลที่ 7 โดยสั่งซื้อจากบริษัทมิตซุยแห่งญี่ปุ่น เมื่อ พ.ศ. 2479 จำนวน 2 ลำ ได้ตั้งชื่อว่า เรือหลวงมัจฉานุ และเรือหลวงวิรุฬ
145. ถาม ; ต้นแม่น้ำแยงซีเกียงอยู่ที่ไหน
       ตอบ ; ที่ราบสูงทิเบต
146. ถาม ; ฝาแฝดลำตัวติดกันคู่แรกของโลกเป็นชาวไทย มีชื่อว่าอย่างไร
       ตอบ ; ชื่อ อิน-จัน เป็นชาวสมุทรสงคราม เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2354
147 ถาม ; โรคโลหิตจางเกิดจากการขาดธาตุอะไร
       ตอบ ; เหล็ก
148. ถาม ; กิจการสหกรณ์ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อใด
       ตอบ ; ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
149 ถาม ; นกตัวใดเป็นสัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกา
       ตอบ ; นกอินทรีหัวขาว
150.ถาม ; สะพานแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้ำโขง คือ สะพานใด
       ตอบ ;  สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ระหว่าง จ.หนองคายกับนครเวียงจันทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2537

ขอขอบคุณข้อมูลจาก sheetram.com

ที่มาภาพและข้อมูล : http://education.kapook.com/view93680.html

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin