Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ อีสาน คนอีสาน ภาคอีสาน
+ ราชบัณฑิตยสภา ตอบข้อสงสัยการใช้วลี “เสด็จสู่สวรรคาลัย”
+ เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
+ 'สาสน์' 'สาส์น' และ 'สาร'
+ คำไทยที่มักเขียนผิดกันบ่อยๆ
อ่านทั้งหมด
+ รวมสูตรต่างๆ ในคำนวณ
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 13
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 12
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 11
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 10
อ่านทั้งหมด
+ ความสามารถด้านเหตุผล
+

ทดสอบทางวิชาการเหตุผล

+

ความสามารถพหุปัญญา

+

องค์ประกอบด้านสติปัญญา IQ (Intelligent Quotient

+ ความสามารถด้านเหตุผล
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ ทฤษฏีและพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
+ 7 แนวโน้มการศึกษาทั่วโลกที่มุ่งเน้นบทเรียนนอกตำรา
+ การวัดผลประเมินผลตามความเป็นจริง (สุทัศน์ เอกา)
+ แก่นแท้ของการเรียนรู้เพื่อชีวิต (สุทัศน์ เอกา)
+ คำไขหัวใจการศึกษา (สุทัศน์ เอกา)
อ่านทั้งหมด
2 ก.ย. 58
โปรดคิดก่อนทำ“การลดเวลาเรียน(สุทัศน์ เอกา)
 

ภาพจากสุทัศน์ เอกา

ท่านครับ โปรดคิดก่อนทำการลดเวลาเรียน

         ***เนื่องจากการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนเป็นกระบวนการ Education and Instruction resembles a process. ดังนั้นมันจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับ องค์กร และ ส่วนงานอื่นๆอีกมากมายที่ต้องปรับเปลี่ยน เตรียมการเพื่อการเปลี่ยนแปลแต่ละครั้งยิ่งต้องสั่งการบ่อย การศึกษาก็ยิ่งทรุดหนักลงเรื่อยๆ..เพราะการจัดการศึกษา คือ การทำให้มนุษย์ที่มีจิตวิญญาณเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และไม่สามารถสั่งการให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เหมือนการขับรถขับเรือ***

             การลดเวลาเรียนลง ก็เป็นเรื่องที่เด็กส่วนใหญ่พอใจแต่ต้องทำด้วยความรอบคอบ รัดกุม มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายต่อเนื่อง และมีผลกระทบไปอีกหลายสิบปีที่แทบไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้..

             ท่านตอบคำถามได้หรือยังว่า..จำเป็นต้องลดเวลาเรียนลงเพื่ออะไร.?..เกิดผลได้ ผลเสียต่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน คุ้มค่าหรือขาดทุน”..เมื่อตัดสินใจสั่งลดกะทันหันเช่นนี้แล้ว มันก็เป็น เหตุ Cause” ให้เกิดเป็น ผลกระทบ Effect” ต่อการเรียนการสอน และคุณภาพของผู้เรียนอย่างไม่ต้องสงสัย คนเป็นครูจริงๆจะรู้ได้ดี

             จึงขอประทานกราบเรียน ท่าน ท่าน ท่านโปรดเมตตาต่ออนาคตของชาติ ด้วยการพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อน..

ยกตัวอย่างเช่น..

           >>>เรื่องเกี่ยวกับหลักสูตร วิชาเรียน ที่เคยใช้เวลาเรียนเต็มวัน วันละหลายวิชา ท่านจะทำอย่างไร..ตัดบางวิชาออกไป หรือให้เรียนโดยย่อแบบปัดสวะให้พ้นหน้าเรือน..หรือทำอย่างไรที่ไม่ให้คุณค่า ทางการศึกษาที่ผู้เรียนจะได้รับสูญหายไป..

            ***ที่เตือนมานี้ ก็เพราะเคยมีการกระทำแบบ ไร้สติ เห็นแก่ตัว และมักง่ายด้เคยเกิดขึ้นแล้วกับวงการศึกษาในอดีต.. เช่น การตัดวิชาหน้าที่พลเมือง และศีลธรรมออกไป ทำให้เกิดนักการเมืองที่มีหัวใจกินเมืองมากมาย.. แม้กระทั่งวิชาประวัติศาสตร์ไทย ก็ขาดหายไปจากห้องเรียน..การสอน อ่าน เขียน เรียนหนังสือภาษาไทยก็มักง่าย ปล่อยให้มีการสอนภาษาไทยที่ผิดธรรมชาติของภาษาไทย เกิดผลเสียหายเท่าบัดนี้..การเรียน ท่องจำ ในวิชาที่ต้องท่องก็หายไป..เพราะความมักง่ายของ ลูกขุนพลอยพยักท่านควรรอบคอบให้มากนะครับ ป้องกันประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ดังเช่นที่แล้วมา***

           >>>เรืองของการเรียนการสอน การทำตารางเรียน ตารางสอน และการวัดผลประเมินผล ซึ่งต้องเกิดขึ้นเพื่อรองรับ หลักสูตร ที่ปรับตามเวลาเรียน”..ท่านครับ.. ท่านยัง ไม่มีจินตภาพ Mental picture ของความโกลาหล และ ในสุ่มครอบที่ไร้หลักการบริหารวิชาการในสถานศึกษา อีกหรือ...

            >>>นักเรียนไปไหนหลังเลิกเรียนตอนบ่ายสองโมงท่านฝันว่าเด็กจะได้กลับบ้านไปมีกิจกรรมกับครอบครัวท่านหวังดีครับ แต่มันเป็นไปได้ยากในสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะสังคมเมือง..

             ***ท่านได้เตรียมการเพื่อระงับเหตุ การยกพวกตีกันที่ศูนย์การค้า และ ที่ต่างๆหรือยัง เรียนร้อยรัดกุมแค่ไหนที่เหตุจะไม่ลุกลามกลายเป็นแฟชั่นเหมือนในอดีต..ขอ เรียนว่า การป้องกันดีกว่าแก้ ท่านจะเตรียมการป้องกัน หรือจะคอยตามแก้ปัญหาไม่หยุดหย่อน***

             สงสารแต่ผู้ปกครอง ที่เคยเลิกงานแล้วไปรับลูกเล็กที่ยังกลับบ้านเองไม่ได้จะห่วงลูกหรือห่วงงาน”..ผมขอแนะนำว่า ฝากครูที่โรงเรียนดูแลไว้ก่อน..หรือโตหน่อยก็ไปที่โรงเรียนกวดวิชา นั่นแหละสำหรับนักเรียนที่รักเรียน..จะทำไงได้ เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้แล้ว...

              ท่านครับ นี่เป็นเพียงตัวอย่างไม่กี่เรื่องที่ใครๆที่เป็นครูก็สามารถ หลับตามองเห็นได้ไม่ทราบว่าท่านมองเห็นหรือไม่หนอ..ถ้าท่านเห็นได้เพราะเหตุใดจึงบังอาจสั่งการให้มีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันในเวลาไม่กี่ วัน”..

                >>>***ผมไม่ได้คัดค้านการลดเวลาเรียนของเด็ก เพราะเอาเราเอา โน่น นี่ นั่นยัดใส่หัวเด็กจนเต็มไปหมด มันหนักหัว แล้วก็ไม่ได้เรื่องเท่าที่ควร..บทความในวันนี้ผมเรียกร้องว่าให้ทำอย่างรอบคอบ ให้ ปรับ เปลี่ยน เตรียมการอย่างดีเพราะการเรียนการสอนนั้น มันเป็นกระบวนการ เราต้องจัดการทุกภาคส่วนของกระบวนการ ให้ไหลลื่นรับการทำงานอย่างสอดรับกันดีเสียก่อน แล้วจึงปฏิบัติการ เพราะผลผลิต คือคุณภาพของเด็กออกมาแต่ละระดับชั้นนั้น เราแก้ไขไม่ได้แล้ว..นี่เป็นเรื่องที่นักสั่งการศึกษาบ้านเราที่แล้วๆมาไม่ค่อยจะสำเหนียก มันจึงไม่ต่างอะไรกับการสั่งขี้มูกนะครับ***<<<

                 คนขับแท็กซี่ พูดกับผม ขณะฟังข่าวนี้จากวิทยุในรถว่า เข้าเรียนสายหน่อย แล้วเลิกเวลาเดิมได้ไหม ?”

ผมก็ได้แต่กลอกหน้า ทั้งๆที่รู้เต็มอกว่า การศึกษาเป็นของทุกคนในประเทศของเรา

                ต้องขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการหลายๆท่าน จะแก้ปัญหาด้วยการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน”..รอการเตรียมการ ปรับเปลี่ยนอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้เด็กเรียนมากเกินไป”..

                ***แต่วิสัยครู มันก็หนีไม่พ้นกิจกรรมแห่งการเรียนรู้ Activity for learning ท่านยอมรับได้หรือไม่ เพราะท่านกลัวว่านักเรียนจะเรียนหนักเกินไป..ถ้าต้องจัดกิจกรรมบันเทิง โรงเรียนสู้ศูนย์การค้าไม่ได้หรอกครับ ในที่สุดพวกเขาก็หนีโรงเรียนอยู่ดี***

                 แต่การรอคอยการปรับเปลี่ยนอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้เด็กเรียนมากเกินไปของกระทรวงศึกษาธิการนี้..จะเกิดผลเสียต่อ การศึกษาไทยไปอีกเนินนาน ดังที่เคยเกิดขึ้นในอดีตดังกล่าวแล้ว...

                  เพราะเหตุนี้เอง..การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21.จึงจำเป็นต้องสอนการคิดวิเคราะห์ Critical Thinking” ก่อนกระทำการใดๆ ฝึกให้รู้จักคิดหน้าคิดหลังอย่างมีเหตุผลบนฐานข้อมูลตั้งแต่ยังเป็นเด็ก จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และรับผิดชอบด้วยเกียรติยศในผลกรรมของตน..แต่บาปที่ได้ก่อขึ้นแล้ว ก็ไม่เคยละเว้นต่อผู้ทำบาป ทุกกรณีไป...

สุทัศน์ เอกา..................บอกความ

ที่มา : https://www.facebook.com/sutat.eaka

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin