Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ อีสาน คนอีสาน ภาคอีสาน
+ ราชบัณฑิตยสภา ตอบข้อสงสัยการใช้วลี “เสด็จสู่สวรรคาลัย”
+ เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
+ 'สาสน์' 'สาส์น' และ 'สาร'
+ คำไทยที่มักเขียนผิดกันบ่อยๆ
อ่านทั้งหมด
+ การพิมพ์หนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ
+

ความรู้พื้นฐานสำหรับใช้ในการสอบครูธุรการโรงเรียน สพฐ.

+

แนวปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์

+

อายุของการจัดเก็บหนังสือราชการ

+

แนวปฏิบัติในการจัดเก็บทำลายหนังสือราชการ

อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
26 ม.ค. 60
จัดการเรียนรู้แบบการลงมือกระทำ (Active Learning)
 

 การจัดการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบการลงมือกระทำ (Active Learning)

เห็นคำว่า การเรียนรู้แบบการลงมือกระทำ  (Active Learning)”  กำลังอยู่ในกระแสของวงการศึกษาบ้านเรา แล้วที่เขาพูดๆ กันมันเป็นอย่างไรหว่า ทำให้หลายคนสงสัย วันนี้ก็เลย นำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังให้พอเห็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในบ้านเราครับ

ซึ่งคำว่า การเรียนรู้แบบการลงมือกระทำ  (Active Learning)” เกิดขึ้นมานานพอสมควรแล้วถ้านึกไม่ออกก็ให้นึกถึงคำว่า  ”Learning by Doing” ที่หมายถึง การลงมือทำของผู้เรียนได้กระทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านการปฏิบัติการจริง โดยที่ ผู้เรียนได้ฝึกในสภาพสิ่งแวดล้อมจริง ได้ฝึกคิดและลงมือทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง มีพัฒนาการมาจาก ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivist Theory) อันโด่งดังนั้นเอง

กล่าวโดยสรุปได้ว่า วิธีการเรียนการสอนแบบนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกและทำกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้เรียนสนใจและลงมือทำได้ตามความถนัดของตนเอง เพราะแนวคิดนี้เชื่อว่า ความสนใจมันเริ่มจากจินตนาการทำให้ผู้เรียนอยากจะสร้างงานใหม่ๆ ที่เป็นของตนเอง ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า องค์ความรู้ขึ้นมาจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการดูแลจากผู้สอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำการต่อยอดขององค์ความรู้ที่มีอยู่กับตัวเอง และความรู้ใหม่ที่ได้รับ ที่เรียกกันติดปากว่ากระบวน การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองยังไงละครับ คุ้นหูหรือยัง

ดังนั้น การเรียนรู้แบบการลงมือกระทำ  (Active Learning)” เปรียบได้กับกระบวนการจัดการป้อนความรู้ที่เป็นขั้นเป็นตอน สำหรับผู้เรียน ที่ไม่ใช่เพียงแค่การเอาความรู้ไปให้ผู้เรียน โดยที่พวกเค้าไม่ได้คิด ไม่ได้ทำ ไม่ได้ชอบ หรือได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้นั้นๆ เลย

หากยังนึกไม่ออกให้ท่านลองนึกถึง  การที่มีคนมา “บังคับให้ท่านกินก๋วยเตี๋ยวร้อนๆ แบบไม่ให้ปรุงรสอะไรเลย” แถมยัง “บังคับให้ต้องกินทั้งหมดห้ามเหลืออยู่ในถ้วย” ที่ร้ายไปกว่านั้นยังแถมการ “บังคับให้ห่อกลับไปกินที่บ้านอีกต่างหาก” กินก๋วยเตี๋ยวทั้งที่ร้อนๆ และไม่ชอบ ท่านจะรู้สึกอย่างไร?

แต่ถ้าท่านมองในมุมการเรียนการสอนโดยเปิดให้ผู้เรียนได้รับโอกาสให้ได้ เตรียมเครื่องทำก๋วยเตี๋ยว ได้หั่นผัก ได้ลวกเส้นก๋วยเตี๋ยว ได้เลือกขนาดของเส้นก๋วยเตี๋ยว เลือกได้ว่าจะได้กิน กุ้ง หมู เนื้อ หรือไก่ “เมื่อผู้เรียนสามารถนำทุกอย่างมาผสมกันและทำได้เป็นชามออกมา” ท่านคิดว่าเขาจะจำได้และภูมิใจไหม?

แถมผู้เรียนยังได้ปรุงรส ก่อนกินได้ตามต้องการ “เพื่อนๆในกลุ่มได้มีโอกาสมาชิมและชื่นชมว่าอร่อยมากๆ” ท่านคิดว่า หัวใจของผู้เรียนจะพองโตไหมครับ?

แน่นอน “ผู้เรียนจะต้องสามารถทำก๋วยเตี่ยวได้”  “รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยว” เผลอๆ คิดค้นสูตรการทำก๋วยเตี๋ยวแบบใหม่” ที่ไม่ซ้ำกับใครเลยก็ได้ ใครจะไปรู้ครับ  นี่เป็นแค่การยกตัวอย่างเพียงเท่านั้นครับ แต่ในการจัดการเรียนการสอนจริงๆ ต้องมีองค์ประกอบอีกมากพอสมควรที่ผู้สอนจะต้องนำไปคิด และออกแบบการสอนครับ

มาดูกันครับว่า การเรียนรู้แบบการลงมือกระทำ  (Active Learning)” สามารถออกแบบกิจกรรมอะไรได้บ้าง

การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนคิดเกี่ยวกับประเด็นที่กำหนดคนเดียว 2-3 นาที (Think) จากนั้นให้แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนอีกคน 3-5 นาที (Pair) และนำเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด (Share)

การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning group) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยจัดกลุ่มๆ ละ 3-6 คน

การเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียน (Student-led review sessions) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้และพิจารณาข้อสงสัยต่างๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผู้สอนจะคอยช่วยเหลือกรณีที่มีปัญหา

การเรียนรู้แบบใช้เกม (Games) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนนำเกมเข้าบูรณาการในการเรียนการสอน ซึ่งใช้ได้ทั้งในขั้นการนำเข้าสู่บทเรียน การสอน การมอบหมายงานและหรือขั้นการประเมินผล

การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วีดีโอ (Analysis or reactions to videos) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ดูวีดีโอ 5-20 นาที แล้วให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น หรือสะท้อนความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู อาจโดยวิธีการพูดโต้ตอบกัน การเขียน หรือ การร่วมกันสรุปเป็นรายกลุ่ม

การเรียนรู้แบบโต้วาที (Student debates) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนได้นำเสนอข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์และการเรียนรู้ เพื่อยืนยันแนวคิดของตนเองหรือกลุ่ม

การเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างแบบทดสอบ (Student generated exam questions) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างแบบทดสอบจากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว

การเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย (Mini-research proposals or project) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่อิงกระบวนการวิจัย โดยให้ผู้เรียนกำหนดหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้ วางแผนการเรียน เรียนรู้ตามแผน สรุปความรู้หรือสร้างผลงาน และสะท้อนความคิดในสิ่งที่ได้เรียนรู้ หรืออาจเรียกว่าการสอนแบบโครงงาน (project-based learning) หรือ การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning)

การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (Analyze case studies) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้อ่านกรณีตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จากนั้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแนวทางแก้ปัญหาภายในกลุ่ม แล้วนำเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด

การเรียนรู้แบบการเขียนบันทึก (Keeping journals or logs) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่ได้พบเห็น หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน รวมทั้งเสนอความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกที่เขียน

การเรียนรู้แบบการเขียนจดหมายข่าว (Write and produce a newsletter) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนร่วมกันผลิตจดหมายข่าว อันประกอบด้วย บทความ ข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วแจกจ่ายไปยังบุคคลอื่นๆ

การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept mapping) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนออกแบบแผนผังความคิด เพื่อนำเสนอความคิดรวบยอด และความเชื่อมโยงกันของกรอบความคิด โดยการใช้เส้นเป็นตัวเชื่อมโยง อาจจัดทำเป็นรายบุคคลหรืองานกลุ่ม แล้วนำเสนอผลงานต่อผู้เรียนอื่นๆ จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคนอื่นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

กิจกรรมดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างการเรียนการสอนเท่านั้นครับ ส่วนใหญ่ที่หาได้จะเป็นของต่างประเทศ ซึ่งอาจตรงบ้างเป็นบางส่วน

ดังนั้นถ้าหากทุกท่านอยากให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ การเรียนรู้แบบการลงมือกระทำ  (Active Learning)” ประสบผลสำเร็จกับเด็กนักเรียนในประเทศไทยของเรา คงต้องฝากความหวังไว้ในห้องเรียนของท่านแล้วละครับ ว่าท่านต้องการให้กิจกรรมการเรียนการสอนของท่านพัฒนานักเรียน ไปในแนวทางอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างไว้หรือเปล่าครับ  เพราะประเทศไทยของเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงประเทศไปเป็น  ประเทศไทย 4.0” หรือ ไทยแลนด์ 4.0” ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ฝากไว้ให้ทุกท่านคิดต่อครับ

ดร.อนุศร  หง๋ษ์ขุนทด

อ้างอิง

McKinney, K. and B.S. Heyl.  2008.  Sociology through Active Learning: Student   Exercises. Pine Forge Press.

อนุศร หงษ์ขุนทด.  (2558). “การพัฒนารูปแบบระบบการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อ 3 แบบ ด้านทักษะดนตรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา”.  วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎี บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (76-77)

 

ที่มา ; https://digitalnative.live/

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin