Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ทำไมต้องใช้ดินสอเบอร์ 2 ในการทำข้อสอบ
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 6
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 5
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 4
+

ความรู้ความสามารถทั่วไป 3

อ่านทั้งหมด
+ พิมพ์หนังสือราชการไทยอย่างไรให้ถูกต้อง 2
+ พิมพ์หนังสือราชการไทยอย่างไรให้ถูกต้อง 1
+

เลขานุการกับการใช้ตู้เก็บเอกสาร 

+

อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานสำหรับเลขานุการในอนาคต

+

รูปแบบสำนักงาน (office)

อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ 5วิธีเพิ่มเพิ่มพลังกาย พลังสมอง
+ นิสัยรักการอ่านแบบ วอร์เรน บัฟเฟตต์
+ 8 นิสัยแย่ๆ ที่ทำลายสมอง (ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ)
+ ทำอย่างไรคุณจึงจะสามารถจดจำสิ่งที่คุณเรียนรู้ได้มากถึง 90%
+ "ระบบพี่ดูแลน้อง" เคล็ดวิชาแอดมิชชั่นยกห้อง
อ่านทั้งหมด
21 มิ.ย. 59
สอบรับตั๋วประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 

               วันนี้( 20 มิ.ย.) ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้มีการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตั้งแต่ปี 2557 แต่ที่ผ่านมาอาจยังไม่มีความพร้อมจึงได้มีการชะลอการสอบไปก่อน ตนจึงได้วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน และเห็นว่าไม่ควรเลื่อนการสอบรับใบอนุญาตฯนานเกินไป เพราะคุรุสภามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการป้อนครูเข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่งการรับรองมาตรฐานวิชาชีพต้องดำเนินการใน 3 เรื่อง คือ 1.รับรองหลักสูตร 2.รับรองการผลิต และ3.รับรองบัณฑิต แต่ขณะนี้ได้ทำเพียงการรับรองหลักสูตรที่สถาบันฝ่ายผลิตต้องส่งหลักสูตรมาให้คุรุสภาดูว่าตรงตามมาตรฐานหรือไม่ และการรับรองมาตรฐานการผลิตที่จะใช้วิธีการสุ่มตรวจมหาวิทยาลัย ว่าจัดการเรียนการสอนตรงตามมาตรฐานหรือไม่

               คุรุสภามีมติให้ชะลอการสอบจนถึงปี 2562 แต่เมื่อมาวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันแล้ว คงให้เลื่อนออกไปนานขนาดนั้นไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะมีการตรวจสอบมหาวิทยาลัยที่ผลิตครูแล้วก็ตาม แต่เราก็ต้องกลั่นกรองบัณฑิตที่จบออกมาด้วย ดังนั้นผมจะเสนอต่อคณะกรรมการคุรุสภาให้พิจารณาดำเนินการจัดทดสอบบัณฑิตครู ซึ่งขณะนี้ได้ตั้งคณะทำงานศึกษาระบบการสอบแล้ว โดยเบื้องต้นจะมีการสอบใน 3 ด้าน คือ 1 วัดความรู้ 9 มาตรฐานวิชาชีพ 2.ทักษะการสอน และ3. สอบสัมภาษณ์ เพื่อดูเจตคติในการประกอบวิชาชีพ โดยผมอยากให้เริ่มทดสอบตั้งแต่ปี 2560

            ซึ่งเท่ากับว่า  นักศึกษาหลักสูตรครู 5 ปี ที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2557 จะต้องสอบเป็นรุ่นแรก  โดยเริ่มสอบกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ไม่ต้องรอจนเรียนจบปีที่ 5 ดร.ชัยยศกล่าวและว่า ทั้งนี้การสอบรับใบอนุญาตฯดังกล่าว รวมถึงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และ บุคลากรทางการศึกษาอื่นด้วย

ที่มา ; เดลินิวส์ออนไลน์ 20 มิถุนายน 2559

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin