Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ทำไมต้องใช้ดินสอเบอร์ 2 ในการทำข้อสอบ
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 6
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 5
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 4
+

ความรู้ความสามารถทั่วไป 3

อ่านทั้งหมด
+ พิมพ์หนังสือราชการไทยอย่างไรให้ถูกต้อง 2
+ พิมพ์หนังสือราชการไทยอย่างไรให้ถูกต้อง 1
+

เลขานุการกับการใช้ตู้เก็บเอกสาร 

+

อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานสำหรับเลขานุการในอนาคต

+

รูปแบบสำนักงาน (office)

อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ 5วิธีเพิ่มเพิ่มพลังกาย พลังสมอง
+ นิสัยรักการอ่านแบบ วอร์เรน บัฟเฟตต์
+ 8 นิสัยแย่ๆ ที่ทำลายสมอง (ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ)
+ ทำอย่างไรคุณจึงจะสามารถจดจำสิ่งที่คุณเรียนรู้ได้มากถึง 90%
+ "ระบบพี่ดูแลน้อง" เคล็ดวิชาแอดมิชชั่นยกห้อง
อ่านทั้งหมด
28 มิ.ย. 60
แนวปฏิบัติการดำเนินการทางวินัย การตั้งรักษาการในตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา
 

 แนวปฏิบัติการดำเนินการทางวินัย การตั้งรักษาการในตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษาตาม หนังสือเวียน ก.ค.ศ. ว18/2560 สรุปได้ดังนี้
1.กรณีข้าราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษา กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชา (ผอ.สถานศึกษา ผอ.สพท.) ดำเนินการแล้วรายงานการดำเนินการทางวินัยมาที่ ศธจ. เพื่อนำเสนอที่ประชุม กศจ. ส่วนกรณีวินัยร้ายแรง ให้ ศธจ.ดำเนินการทางวินัย แล้วเสนอ กศจ. พิจารณา
2. กรณีข้าราชการครูในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้ ผบช.(ศธจ.) ดำเนินการ แต่ ศธจ. ลงโทษไม่ได้เพราะไม่ใช่ผู้มีอำนาจลงโทษตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจลงโทษภาคทัณฑ์ฯ ต้องรายงานไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงเพื่อให้ลงโทษแล้วรายงานการดำเนินการทางวินัยต่อ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ใช่ กศจ. กรณีวินัยร้ายแรงให้ผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้ง ตามมาตรา 53(5) ซึ่งก็คือปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการ แล้วเสนอที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา
3. การลงโทษลดเงินเดือนข้าราชการครู ให้ผู้มีอำนาจลงโทษ (ผอ.สพท. เลขาธิการ รมว.ศธ. หรือ นายกรัฐมนตรี) ลงโทษได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 1 ขั้น
4. การตั้งรักษาการในตำแหน่งของ ผอ.สถานศึกษาใน สพท. ตามมาตรา 68 พ.ร.บ ระเบียบข้าราชการครูฯ เป็นอำนาจของ ศธจ. โดยไม่จำเป็นต้องตั้งรอง ผอ.สถานศึกษา หรือข้าราชการในสถานศึกษานั้นมารักษาการในตำแหน่งก็ได้ อาจตั้งจากสถานศึกษาแห่งอื่นมารักษาการในตำแหน่งก็ได้

รายละเอียดตามแนบ

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin