Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 6
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 5
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 4
+

ความรู้ความสามารถทั่วไป 3

+

ความรู้ความสามารถทั่วไป 2

อ่านทั้งหมด
+

เลขานุการกับการใช้ตู้เก็บเอกสาร 

+

อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานสำหรับเลขานุการในอนาคต

+

รูปแบบสำนักงาน (office)

+ น้ำยาลบคำผิดกับเลขานุการ
+

คู่มืองานสำนักงาน (office manual)

อ่านทั้งหมด
+ บุคลิกภาพของครูไทย
+ การพัฒนาคุณลักษณะผู้นำ(ด้านวิชาการ)
+ พัฒนาคุณลักษณะผู้นำ(การบริหารจัดการ)
+

สรุปประเด็นจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา

+ คุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา
อ่านทั้งหมด
+ 7 เทคนิคการเรียนเก่ง
+ 15 เคล็ดลับเรียนเก่ง...จากนักเรียนระดับหัวกะทิ
+ 10 เทคนิคเรียน ให้เป็นคนเรียนเก่ง
+ เก่งชะมัด!!! 4 นักเรียนโรงเรียนดัง เผยเคล็ดลับสอบติดแพทย์
+ 10 เทคนิค..สู่ความสำเร็จในรั้วมหาวิทยาลัย
อ่านทั้งหมด
30 มี.ค. 53

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ และแก้ไขเพิ่มเติม 4

 

เพาเวอร์พอยท์สรุปสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับ 2 พ.ศ. 2548 พร้อมคำอธิบาย ส่วนที่ 4

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin