Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ทำไมต้องใช้ดินสอเบอร์ 2 ในการทำข้อสอบ
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 6
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 5
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 4
+

ความรู้ความสามารถทั่วไป 3

อ่านทั้งหมด
+ พิมพ์หนังสือราชการไทยอย่างไรให้ถูกต้อง 2
+ พิมพ์หนังสือราชการไทยอย่างไรให้ถูกต้อง 1
+

เลขานุการกับการใช้ตู้เก็บเอกสาร 

+

อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานสำหรับเลขานุการในอนาคต

+

รูปแบบสำนักงาน (office)

อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ 5วิธีเพิ่มเพิ่มพลังกาย พลังสมอง
+ นิสัยรักการอ่านแบบ วอร์เรน บัฟเฟตต์
+ 8 นิสัยแย่ๆ ที่ทำลายสมอง (ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ)
+ ทำอย่างไรคุณจึงจะสามารถจดจำสิ่งที่คุณเรียนรู้ได้มากถึง 90%
+ "ระบบพี่ดูแลน้อง" เคล็ดวิชาแอดมิชชั่นยกห้อง
อ่านทั้งหมด
25 ต.ค. 52

อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานสำหรับเลขานุการในอนาคต

 

            ผู้ที่เรียนมาทางสาขาวิชาเลขานุการ โดยเฉพาะหลักสูตรระดับ ปวช. ปวส. ไปจนถึงในระดับสูงขึ้นที่เปิดสอนทางด้านเลขานุการหรือการจัดการสำนักงาน ในอดีตหรือปัจจุบันก็ยังพบอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานหลายๆ ชนิดที่สถานศึกษายังให้ทดลองฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับเครื่องใช้ชนิดอื่นๆ  เช่น เครื่องอัดสำเนาชนิดมือหมุนหรือไฟฟ้า  เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาทั้งภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องโทรสาร  โทรศัพท์

        สำหรับสถานศึกษาที่มีการปรับปรุงห้องเครื่องใช้สำนักงานขึ้นใหม่ ก็จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดต่างๆ
  เครื่องอัดสำเนาระบบดิจิตอล  อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานบางชนิด จะ ต้องลงทุนสูง นอกเสียจากใช้สอนและทำงานธุรการให้กับสถานศึกษาไปพร้อมกัน หากมีการจัดการที่ดี

               

           อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานสำนักงานในปัจจุบันนี้ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ค่อนข้างจะทันสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นใหม่ๆ ตอบสนองความต้องการสำหรับงานสำนักงานได้เกือบทุกรูปแบบ (ไม่รวม open source หรือซอฟต์แวร์เสรี ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทดลองใช้ฟรี ในอนาคตก็คงจะมีมากขึ้นไม่ต้องโดนผูกขาดเฉพาะบริษัทใดบริษัทหนึ่งจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน) เครื่องใช้อื่นๆ ได้แก่ เครื่องอัดสำเนาระบบดิจิตอล เครื่องพิมพ์แบบต่างๆ  เครื่องสแกนเนอร์เอกสาร  ที่มีการพัฒนารูปแบบการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

               
            จากประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน (ทั้งการจัดการเรียการสอนและการปฏิบัติงานสำนักงาน) ได้ข้อสังเกตอยู่หลายเรื่องว่า อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานในยุคก่อนหน้านี้กับปัจจุบันมีความต่างกันอย่างไร
  โดยสรุปได้ดังนี้

รวมประโยชน์หลายอย่างอยู่เครื่องเดียว  เช่น เครื่องโทรสาร ที่สามารถรับโทรศัพท์ รับโทรสาร ถ่ายเอกสาร  พ่วงระบบอินเทอร์เน็ต  เครื่องถ่ายเอกสาร ที่ใช้ถ่ายเอกสารอัดสำเนา  สแกนภาพ เป็นเครื่องรับสัญญาณโทรสารได้  หนึ่งเครื่องสามารถใช้เป็นเครื่องใช้ใด้หลากหลายประโยชน์ แทนที่จะซื้อแต่ละเครื่องมาใช้ ลดต้นทุนให้กับสำนักงานได้

                
         
ราคาไม่แพง   อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานมีราคาไม่สูงเกินกว่าคนทั่วไปสามารถซื้อหาได้ใช้ทั้งส่วนตัวหรือในสำนักงาน  กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์รวมถึงเครื่องพิมพ์งาน  ที่นักศึกษาหรือคนทำงานทั่วไปจะมีใช้เป็นการส่วนตัว ก็คงไม่ต้องแปลกใจอะไรที่ในสำนักงานในปัจจุบันไม่มีเสียงพิมพ์ดีดให้ได้ยินอีกเลย แล้วอีกหน่อยคงจะต้องถามกันว่า  แล้วเครื่องพิมพ์ดีดนี่หน้าตามันเป็นอย่างไร  เหมือนที่ทุกวันนี้ที่คนทำงานในสำนักงานจะแปลกใจกับคำว่า   เครื่องปรุกระดาษ  เครื่องคิดเลขแบบมือหมุน  เครื่องบันทึกและถอดข้อความ ไปจนถึงเครื่องอัดสำเนา

หาซื้อได้ง่าย  ก่อนหน้านี้อุปกรณ์สำนักงานทั้งหลายก็จะพบเฉพาะร้านเครื่องใช้สำนักงานที่จะขายพวกวัสดุสำนักงานไปด้วยกัน  หากปัจจุบันนี้ ในตัวจังหวัดทุกจังหวัดที่มีห้างสรรพสินค้า ห้างซุปเปอร์เซ็นเตอร์  ไฮเปอร์มาร์ท  อย่างน้อยมุมหนึ่งในห้างจะต้องจัดให้มีมุมอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานแทรกอยู่เสมอ   รวมถึงการโฆษณาที่เข้าถึงลูกค้าโดยตรงจากเกือบทุกสื่อ  ไม่นับการจัดบุ๊ธ  หรือประเภทคอมโชว์ทั้งหลายในจังหวัดใหญ่ๆ เพื่อเรียกเงินจากลูกค้าใกล้บ้านมากที่สุด

        ใช้ง่ายและสะดวก
   อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานปัจจุบัน มีขั้นตอนการใช้ไม่ยุ่งยากสับสน  ลดฟังชั่นการใช้งานให้สะดวกที่สุด  ตอบสนองการใช้งานโดยตรง อีกทั้งยังมีฟังชั่นเป็นภาษาไทย  พร้อมคู่มือที่เป็นภาษาไทยให้อ่านและเลือกใช้ได้ตามสะดวก ซึ่งก่อนหน้านี้คู่มือส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษ
 

 รูปแบบที่ทันสมัย   นอกจากใช้ง่ายและสะดวกแล้ว รูปแบบ ขนาดของเครื่องใช้สำนักงานก็ไม่ใหญ่เทอะทะ  เคลื่อนย้ายสะดวก บางรุ่นบางแบบก็สามารถพกพาไปไหนได้สะดวก ทั้งยังมีการออกแบบให้สวยงามขนาดกระทัดรัด รวมไปถึงเมื่อนำมาใช้ในสำนักงานรูปแบบใหม่ก็เข้ากันได้ดี  มีหลากสไตล์ให้เลือก ไม่นับที่ผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้ยังมองไปถึงแฟชั่นสำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย
 

        ก ารบริการหลังการขาย  เมื่อซื้อมาแล้ว เกิดกรณีที่จะต้องมีการซ่อมบำรุง ก็หาศูนย์ซ่อมบริการในแต่ละจังหวัดได้ง่ายขึ้น  อีกทั้งยังมีร้านที่รับบริการซ่อมเครื่องใช้เหล่านี้อยู่ใกล้บ้าน  ก่อนหน้านี้จะต้องส่งศูนย์บริการที่ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) หรือมีพนักงานซ่อมที่จะเวียนมาให้บริการนานๆ ครั้ง

               
          บริการเช่า
  สำหรับสำนักงานใหญ่ๆ หรืออาจจะเล็ก  เมื่อจะต้องทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน แต่พิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนสำหรับเรื่องนี้สูงเกินไป และเป็นภาระในระยะยาวเมื่อจะต้องซ่อมบำรุง ก็สามารถหาบริการเช่าอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานมาแทนได้

               
           ดังนั้น เมื่อเลขานุการจะอยู่ในฐานะผู้ใช้หรือผู้ที่ตัดสินใจในการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
 เหตุผลดังกล่าวข้างต้นที่ได้พบในปัจจุบัน ซึ่งเชื่อแน่ว่าในอนาคตอันใกล้ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานคงจะพัฒนาวิธีการและรูปแบบต่อไปไม่สิ้นสุด เพื่อให้สะดวกกับผู้ใช้มากที่สุด ดังนั้น ผู้ที่จะเข้ามาอยู่ในอาชีพเลขานุการก็คงไม่ถึงขั้นต้องวิ่งตามหาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ทุกแบบทุกรุ่น เพียงแต่ให้รู้และสังเกตหลักของการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานแต่ชนิดที่จะมีรหัส สัญลักษณ์ของคำสั่งในอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ไม่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  นำสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้ได้  และก่อนใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานชนิดใดก็ควรจะศึกษาคู่มือการใช้ให้ละเอียด ซึ่งทุกบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ฯ เหล่านี้  คำนึงว่า คู่มือเป็นส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะทำให้ผู้ใช้นั้นใช้แล้วเกิดประโยชน์และมีขั้นตอนการใช้ที่ถูกต้อง เท่ากับเป็นการบำรุงรักษาเครื่องใช้ไปในตัว และการซ่อมบำรุงโดยบริษัทก็ใช้เท่าที่ความจำเป็น ซึ่งก็ลดภาระให้บริษัทได้อีกทางหนึ่ง

 

 

      ที่มา   http://www.nsdv.go.th/commerce/text2008/in_machine.htm

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin