Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ทำไมต้องใช้ดินสอเบอร์ 2 ในการทำข้อสอบ
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 6
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 5
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 4
+

ความรู้ความสามารถทั่วไป 3

อ่านทั้งหมด
+ พิมพ์หนังสือราชการไทยอย่างไรให้ถูกต้อง 2
+ พิมพ์หนังสือราชการไทยอย่างไรให้ถูกต้อง 1
+

เลขานุการกับการใช้ตู้เก็บเอกสาร 

+

อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานสำหรับเลขานุการในอนาคต

+

รูปแบบสำนักงาน (office)

อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ 5วิธีเพิ่มเพิ่มพลังกาย พลังสมอง
+ นิสัยรักการอ่านแบบ วอร์เรน บัฟเฟตต์
+ 8 นิสัยแย่ๆ ที่ทำลายสมอง (ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ)
+ ทำอย่างไรคุณจึงจะสามารถจดจำสิ่งที่คุณเรียนรู้ได้มากถึง 90%
+ "ระบบพี่ดูแลน้อง" เคล็ดวิชาแอดมิชชั่นยกห้อง
อ่านทั้งหมด
27 ก.ย. 58
คุรุสภาเห็นชอบการออกหลักฐานเพื่อการประกอบวิชาชีพครู
 

           ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558  เห็นชอบการออกหลักฐาน เพื่อนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครู ดังนี้

          - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบ ทั้งมาตรฐานความรู้ (9 มาตรฐาน) และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า 1 ปี
          - ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติด้านมาตรฐานความรู้ แต่ยังไม่มีประสบการณ์วิชาชีพ
          - หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาต สำหรับผู้ที่ยังไม่มีคุณสมบัติ แต่เป็นความต้องการของสถานศึกษา และต้องไปพัฒนาให้มีคุณสมบัติเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ต่อไป

สำหรับการพิจารณาการแก้ไขปัญหาหลักฐานเพื่อการประกอบวิชาชีพครูสายอาชีวศึกษาหรือครูช่าง เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูผู้สอนในสาขาที่ขาดแคลน จะได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาครั้งต่อไป

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 327/2558
สาระสำคัญ : ผลประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เห็นชอบการออกหลักฐาน เพื่อนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครู

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin