Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+

ฐานข้อมูลเรียนอังกฤษออนไลน์

+

แหล่งสืบค้นงานวิจัย / วิทยานิพนธ์

+

แหล่งสืบค้นงานวิจัย / วิทยานิพนธ์

+

แหล่งสืบค้นงานวิจัยในประเทศอื่นๆ

+

แหล่งสืบค้นงานวิจัยต่างประเทศ

อ่านทั้งหมด
+ แผนที่ไปโรงแรมขอนแก่น โฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น 
+

แผนที่ไปโรงแรมจันทรา จังหวัดสระแก้ว

+

แผนที่ไปโรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์

+

แผนที่ไปโรงแรมนครพิงค์พาเลช จังหวัดเชียงใหม่

+

แผนที่ไปโรงแรมลาพาโลมา จังหวัดพิษณุโลก

อ่านทั้งหมด
+

การสมัครสมาชิกเพื่อโหลดหนังสือ

อ่านทั้งหมด
26 มี.ค. 54

ข้อมูลประกาศสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 54 (79 เขตพื้นที่ 1,335 ตำแหน่ง)

 

                  คลิกฐานข้อมูลการประกาศผลขึ้นบัญชี

 

                          คลิกเข้าสู่ฐานข้อมูลประกาศสอบ

ประกาศสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2554 (79 เขตพื้นที่ 1335 อัตรา ) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

คลิกฐานข้อมูลสอบครูเก่า ปี 2553

 

คลิกที่นี่กลุ่มข้อมูลกลุ่มที่ 1 รวม 10 เขตพื้นที่

(สพป. นครปฐม เขต 2 นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี เขต 2 ปทุมธานี เขต 1 สมุทรปราการ เขต 2 นราธิวาส เขต 2 ยะลาเขต 1 สตูล ชุมพรเขต 1 ชุมพรเขต 2)

 

คลิกที่นี่กลุ่มข้อมูลกลุ่มที่ 2 รวม 10 เขตพื้นที่

(สงขลา เขต 3 สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี เขต 3 กระบี่ ภูเก็ต ระนอง กาญจนบุรี เขต 2 กาญจนบุรี เขต 3 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ราชบุรี เขต 1 )

 

คลิกที่นี่กลุ่มข้อมูลกลุ่มที่ 3 รวม10 เขตพื้นที่

(ราชบุรีเขต 2 สุพรรณบุรี 2 สุพรรณบุรี เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1 พระนครศรีอยุธยา 2 สระบุรี เขต 2 กำแพง เพชร 2 ตาก 2 เพชรบูรณ์ เขต 3 เชียงราย เขต 2 )

 

คลิกที่นี่กลุ่มข้อมูลกลุ่มที่ 4 รวม 13 เขตพื้นที่

(เชียงราย เขต 3 เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ เขต 5 เชียงใหม่ เขต 6 กาฬสินธุ์ เขต 3 อุบลราชธานีเขต 5 อำนาจเจริญ นครราชสีมา เขต 7 บุรีรัมย์ เขต 3 ฉะเชิงเทราเขต 1 ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี เขต 3 ระยองเขต 1 )

 

คลิกที่นี่กลุ่มข้อมูลกลุ่มที่ 5 รวม14 เขตพื้นที่

(สพม. 2 สพม. 4 สพม. 5 สพม. 6 สพม. 7 สพม. 8 สพม. 9 สพม. 10 สพม. 11 สพม. 13 สพม.14 สพม. 15 สพม. 16 สพม. 17 )

 

คลิกที่นี่กลุ่มข้อมูลกลุ่มที่ 6 รวม 12 เขตพื้นที่

( สพม. 19 สพม. 21 สพม. 22 สพม. 24 สพม. 25 สพม. 26 สพม. 27 สพม. 28 สพม. 29 สพม. 30 สพม. 31 สพม.32 )

 

คลิกที่นี่กลุ่มข้อมูลกลุ่มที่ 7 รวม 10 เขตพื้นที่

(สพม. 33 สพม. 34 สพม. 35 สพม. 36 สพม. 37 สพม. 38 สพม. 39 สพม. 40 สพม. 41 สพม. 42)

รวม 79 เขตพื้นที่การศึกษา 1335 ตำแหน่ง ตามไฟล์แนบ (สพป. จำนวน 43 เขตพื้นที่ สพม.จำนวน 36 เขตพื้นที่ ยกเว้น สพม.1 3 12 18 20 23 ไม่สอบ)

 

ตรวจสอบอำเภอจังหวัด

คลิกเพื่อดูว่าอำเภอใดอยู่ในเขตสพป.ใด

และคลิกจังหวัดใดอยู่ในเขต สพม.ใด

http://www.sobkroo.com/detail_room_main1.php?nid=2647

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.คลิกอ่านรายละเอียดประกอบ

สพฐ.แจ้งแนวดำเนินการปฏิทินสอบปีนี้(2554)

แผนบริหารความเสียงสอบครูผู้ช่วย สพฐ.54

เขตที่ประกาศสอบตำแหน่งจำนวน

แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางสอบ

 

2.ระเบียบกฎหมาย

ผ่อนผันใช้ใบรับรองแทนปริญญาบัตรได้

ผ่อนผันปริญญาแต่ไม่ผ่อนผันใบประกอบวิชาชีพ

หลักเกณฑ์วิธีการหลักสูตรสอบตาม ว.2

พรบ.ระเบียนข้าราชการครูฯ 2547

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546

กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบเพื่อปฏิบัติตนให้ถูกต้องสำหรับการเข้าสอบ

 

3.การตรวจสอบ

ตรวจสอบวุฒิ ที่ก.ค.ศ.รับรองให้เป็นครูได้

ตรวจสอบ/ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 

4.เอกสารค้นคว้าอ้างอิง

ฐานข้อมูลสอบครูผู้ช่วย ปี 2253

แหล่งค้นคว้าวิชาเอก

เรียนรู้ด้วยตนเองบนเว็บ

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฐานข้อมูลวิชาเอก

 

คลิกฐานข้อมูลการประกาศผลขึ้นบัญชี

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                Copyright. & Created by Mr.Borworn Taesarin