Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+

ฐานข้อมูลเรียนอังกฤษออนไลน์

+

แหล่งสืบค้นงานวิจัย / วิทยานิพนธ์

+

แหล่งสืบค้นงานวิจัย / วิทยานิพนธ์

+

แหล่งสืบค้นงานวิจัยในประเทศอื่นๆ

+

แหล่งสืบค้นงานวิจัยต่างประเทศ

อ่านทั้งหมด
+ แผนที่ไปโรงแรมขอนแก่น โฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น 
+

แผนที่ไปโรงแรมจันทรา จังหวัดสระแก้ว

+

แผนที่ไปโรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์

+

แผนที่ไปโรงแรมนครพิงค์พาเลช จังหวัดเชียงใหม่

+

แผนที่ไปโรงแรมลาพาโลมา จังหวัดพิษณุโลก

อ่านทั้งหมด
+

การสมัครสมาชิกเพื่อโหลดหนังสือ

อ่านทั้งหมด
26 มี.ค. 54

คลิกที่นี่กลุ่มข้อมูลกลุ่มที่ 4

 

   ประกาศสอบครูผู้ช่วย สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)

กลุ่มข้อมูลกลุ่มที่ 4 สพป. รวม 13 เขต

 

31.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) เชียงราย เขต 3

(รับ 7 อัตรา ภาษาไทย 1 อังกฤษ 1 คณิต 1 วิทย์ 1 สังคม 1 พละ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1)

ประกาศสอบ http://www.cr3.go.th/cr3/downloads/docsorb/ประกาศสอบ54.pdf

 เว็บไซต์เขต/ http://www.cr3.go.th/cr3/home/index.php

 ดูประกาศรายชื่อ http://www.cr3.go.th/cr3/home/sorb1-2554.php

 ประกาศขึ้นบัญชี

 

32.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) เชียงใหม่ เขต 3

(รับ 5 อัตรา ภาษาไทย 1 นาฏศิลป์ 1 ดนตรี 1 คอมพ์ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1)

ประกาศสอบ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]

 เว็บไซต์เขต/ดูประกาศรายชื่อ http://www.cmarea3.go.th/

 ประกาศขึ้นบัญชี

 

33.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) เชียงใหม่ เขต 5

(รับ 5 อัตรา ภาษาไทย 1 คณิต1 พละ 1 นาฏศิลป์ 1 ประถมศึกษาฯ 1)

ประกาศสอบ http://202.143.173.170/edoc/sobkru/ประกาศ_อกคศ.pdf

 เว็บไซต์เขต/ http://www.chiangmaiarea5.go.th/

ดูประกาศรายชื่อ  http://chiangmaiarea5.go.th/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=20#20 

 ประกาศขึ้นบัญชี

 

34.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) เชียงใหม่ เขต 6

(รับ 5 อัตรา อังกฤษ 1 วิทย์ 1 คอมพ์ 1 เกษตร ปฐมวัยศึกษาฯ 1)

ประกาศสอบ http://www.chiangmaiarea6.go.th/userfiles/file/(25-03-54)pakad.PDF

 เว็บไซต์เขต/ดูประกาศรายชื่อ http://www.chiangmaiarea6.go.th/

 ประกาศขึ้นบัญชี

 

35.      สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 (11 อัตรา)

      ประกาศสอบ รายละเอียดประกาศรับสมัคร

      เว็บไซต์เขต/ดูประกาศรายชื่อ  http://www.kalasin3.go.th/ 

      ประกาศขึ้นบัญชี   

 

36. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) อุบลราชธานีเขต 5

(รับ 23 อัตรา ภาษาไทย1 อังกฤษ 2 คณิต 2 วิทย์ 2 สังคม 1 พละ 1 สุขศึกษา 1 นาฏศิลป์ 1 ดนตรี 1 ศิลปะ 1 คอมพ์ 2 อุตสาหกรรมศิลป์ 1 เกษตร 1 คหกรรม 1 บรรณารักษ์ 1 เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 จิตวิทยาและการแนะแนว 1 ประถมศึกษาฯ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1)

ประกาศสอบ http://www.ubon5.go.th/ubn5/media/kunena/attachments/226/Pargat.PDF

 เว็บไซต์เขต/ดูประกาศรายชื่อ http://www.ubon5.go.th/ubn5/index.php

 ประกาศขึ้นบัญชี

 

37.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)อำนาจเจริญ

(รับ 7 อัตราภาษาไทย 1 อังกฤษ 1 คณิต 1 สังคม 1 นาฏศิลป์1 ประถมศึกษาฯ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1)

ประกาศสอบ http://www.amnat-ed.go.th/web/attachments/article/225/doc6.pdf

 เว็บไซต์เขต/ดูประกาศรายชื่อ http://www.amnat-ed.go.th/web/index.php

 ประกาศขึ้นบัญชี

 

38.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) นครราชสีมา เขต 7

(รับ 11 อัตรา ภาษาไทย 1 อังกฤษ 1 คณิต 1 วิทย์ 1 สังคม 1 พละ 1 นาฏศิลป์ 1 ดนตรี 1 คอมพ์ 1 ประถมศึกษาฯ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1)

ประกาศสอบ http://www.amnat-ed.go.th/web/index.php

 เว็บไซต์เขต/ดูประกาศรายชื่อ http://www.korat7.go.th/

 ประกาศขึ้นบัญชี

 

39 .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)  บุรีรัมย์ เขต 3

(รับ 15 อัตรา ภาษาไทย 1 อังกฤษ 1 คณิต 1 วิทย์ 1 สังคม 1 พละ 1 สุขศึกษา 1 นาฏศิลป์ 1 ดนตรี 1 ศิลปะ 1 คอมพ์1 อุตสาหกรรมศิลป์ 1 เกษตร 1 ประถมศึกษาฯ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1)

ประกาศสอบ http://www.brm3.go.th/2010/notice_news/files_upload/3_f1_25032554120507.pdf

 เว็บไซต์เขต/ดูประกาศรายชื่อ http://www.brm3.go.th/2010/

 ประกาศขึ้นบัญชี

 

40.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ฉะเชิงเทราเขต 1

(รับ 7 อัตราภาษาไทย 1 อังกฤษ 1 คณิต 1 วิทย์ทั่วไป 1 คอมพ์ 1 บรรณารักษ์ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1 อัตรา)

 ประกาศสอบ http://www.chon2.go.th/news/index.php

 เว็บไซต์เขต/ดูประกาศรายชื่อ http://www.chon2.go.th/news/index.php (มีไวรัส)

 ประกาศขึ้นบัญชี

 

41. นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ชลบุรี เขต 2

(รับ 7 อัตรา ภาษาไทย 1 อังกฤษ 1 คณิต 1 วิทย์ 1 สังคม 1 ประถมศึกษาฯ1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1)

 

 ประกาศสอบ http://www.chon2.go.th/news/newtest/test54.pdf

 เว็บไซต์เขต/ดูประกาศรายชื่อ http://www.chon2.go.th/news/index.php

 ประกาศขึ้นบัญชี

 

42.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ชลบุรีเขต 3

(รับ 7 อัตราภาษาไทย 1 อังกฤษ 1 คณิต 1 วิทย์ทั่วไป 1 สังคม 1 นาฏศิลป์ 1 ดนตรี 1)

 ประกาศสอบ http://www.chon3.org/document/test54.pdf

 เว็บไซต์เขต/ดูประกาศรายชื่อ http://www.chon3.org/

 ประกาศขึ้นบัญชี

 

43. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ระยองเขต 1

(รับ6 อัตรา ภาษาไทย 1 อังกฤษ 1 คณิต 1 วิทย์ 1 นาฏศิลป์ 1 ดนตรี 1)

 ประกาศสอบ http://www.rayong1.net/admin/images/rubteachers.doc

 เว็บไซต์เขต/ดูประกาศรายชื่อ http://www.rayong1.net/main/

 ประกาศขึ้นบัญชี

 

รายละเอียดทั้งหมดที่ไฟล์แนบ

กลับหน้ากลุ่มหลัก

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                Copyright. & Created by Mr.Borworn Taesarin