Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษสำหรับครู ผู้บริหาร
+ คู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการ(สานงานการสอน)
+ คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย(ฉบับพร้อมสอบ)
+ รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย(ฉบับปรับปรุง)
+ คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์
อ่านทั้งหมด
+ ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระค่าหน้งสือจากบ้านสอบครู
+ วีดีโอแนะนำบ้านสอบครูและการสมัครสมาชิก
+ อีบุ๊คให้ดาวน์โหลดสามารถขอไฟล์ฟรีได้
+ ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงินค่าอีบุ๊ค
+ การชำระค่าลงทะเบียนอบรม
อ่านทั้งหมด
+ เทคนิคและวิธีการทำแผ่นพับแนะนำตัว
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2003 หรือเก่ากว่า
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2007 หรือใหม่กว่า
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2007
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2010
อ่านทั้งหมด
7 เม.ย. 59

คู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการ(สานงานการสอน)

sk_101 ผู้แต่ง บวร เทศารินทร์
(หนังสือเล่มนี้ดาวน์โหลดพรี)

คู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการ(สานงานการสอน)

sk_101 ผู้แต่ง บวร เทศารินทร์
(หนังสือเล่มนี้ดาวน์โหลดพรี)

 

E-BOOK คู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการ(สานงานการสอน) 

                  - เป็นเอกสารสำหรับใช้ในการศึกษาค้นคว้า เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการสรรหา หรือการเลือกสรรบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติเข้าเป็นพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และพนักงานราชการส่วนราชการอื่น  

                  - เอกสารประกอบด้วยเนื้อหาแบ่งเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ ความรู้เกี่ยวกับงานวิชาการ  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการศึกษาและกฎหมายพนักงานราชการ ตลอดถึงแนวข้อสอบพนักงานราชการพร้อมเฉลย

                  - เป็นเอกสารไฟล์ PDF จำนวน 346 หน้า ขนาดไฟล์ 3.21 MB

                  - เป็นเอกสารเก่าเรียบเรียงเมื่อปี 2550 มีเนื้อหาและข้อสอบบางส่วนล่าสมัย เช่น กฎหมายการศึกษา และกฎหมายสำหรับพนักงานราชการบางฉบับ แต่โดยรวมยังสามารถใช้ศึกษาและอ้างอิงได้

หมายเหตุ ; คลิกที่ดาวน์โหลดไฟล์ด้านขวามือเพื่อดูสารบัญ


 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin