Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษสำหรับครู ผู้บริหาร
+ คู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการ(สานงานการสอน)
+ คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย(ฉบับพร้อมสอบ)
+ รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย(ฉบับปรับปรุง)
+ คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์
อ่านทั้งหมด
+ ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระค่าหน้งสือจากบ้านสอบครู
+ วีดีโอแนะนำบ้านสอบครูและการสมัครสมาชิก
+ อีบุ๊คให้ดาวน์โหลดสามารถขอไฟล์ฟรีได้
+ ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงินค่าอีบุ๊ค
+ การชำระค่าลงทะเบียนอบรม
อ่านทั้งหมด
+ เทคนิคและวิธีการทำแผ่นพับแนะนำตัว
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2003 หรือเก่ากว่า
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2007 หรือใหม่กว่า
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2007
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2010
อ่านทั้งหมด
15 พ.ย. 54

หลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเองผู้บริหารการศึกษาเพิ่มเติม 2

หลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเองผู้บริหารการศึกษาเพิ่มเติม 2

 

หลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเองผู้บริหารการศึกษาเพิ่มเติม 1 หลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเองรองผอ./ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาเดิม

เนื้อหาตามหลักสูตร
ก. ความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานในหน้าที่
1. นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานการณ์ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจประเทศไทยปัจจุบัน

 

 

 

 

2. การปฏิรูปการศึกษาและการนำไปสู่การปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

3. การบริหารและการจัดการคุณภาพการศึกษา(ประถม มัธยม) การประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทางพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

 

 

 

 

 

 

 

4. การบริหารและการจัดการด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานทั่วไป ในเขตพื้นที่การศึกษา
4.1 การบริหารและการจัดการ

 

 

 

4.2 ด้านงบประมาณ    คลิกตรงนี้
4.3 ด้านการบริหารงานบุคคลตามด้านล่าง หรือ คลิกตรงนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 ด้านบริหารงานทั่วไปตามด้านล่าง หรือ คลิกตรงนี้

 

5. บทบาท อำนาจหน้าที่ วินัย คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษา

 

 

 

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin