Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษสำหรับครู ผู้บริหาร
+ คู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการ(สานงานการสอน)
+ คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย(ฉบับพร้อมสอบ)
+ รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย(ฉบับปรับปรุง)
+ คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์
อ่านทั้งหมด
+ ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระค่าหน้งสือจากบ้านสอบครู
+ วีดีโอแนะนำบ้านสอบครูและการสมัครสมาชิก
+ อีบุ๊คให้ดาวน์โหลดสามารถขอไฟล์ฟรีได้
+ ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงินค่าอีบุ๊ค
+ การชำระค่าลงทะเบียนอบรม
อ่านทั้งหมด
+ เทคนิคและวิธีการทำแผ่นพับแนะนำตัว
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2003 หรือเก่ากว่า
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2007 หรือใหม่กว่า
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2007
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2010
อ่านทั้งหมด
18 ส.ค. 58
การชำระค่าลงทะเบียนอบรม
การชำระค่าลงทะเบียนอบรม
 

1. กรณีที่อบรมที่บ้านสอบครู ซึ่งกำหนดเงื่อนไขการชำระค่าลงทะเบียน

   ในกรณีดังกล่าวผู้ลงทะเบียนจะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมหรือในวัน อบรม บ้านสอบครูขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน ก่อนอบรม (กรณีไม่ได้เข้าอบรมฯเนื่องจากเหตุจำเป็น ขอเลื่อนไปอบรมรุ่นต่อไปได้) ในการชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมให้ดำเนินการ ดังนี้

   1.1 โอนเงินผ่านเค้าเตอร์ของธนาคาร หรือ ตู้ ATM มาที่ชื่อบัญชี นายบวร เทศารินทร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด  (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 578-250715-8 

   1.2  ให้นำสลิปการโอนเงินจากเค้าเตอร์ธนาคาร หรือ ATM ดังกล่าวมาสแกน หรือ ถ่ายภาพ แล้วส่งมาที่ e-mail: bawon@hotmail.com , baansobkroo@gmail.com หรือ ส่ง MMS/SMS มาที่ 081-879-6280

   1.3 กรณีโอนผ่านระบบออนไลน์ของธนาคาร เมื่อโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้โอนฯ ส่ง SMS/MMS มาที่ 081+879-6280 หรือ แจ้งยืนยันการชำระเงินทาง e-mail: bawon@hotmail.com , baansobkroo@gmail.com

   1.4  ทุกกรณีโปรดแจ้งยืนยันการชำระค่าลงทะเบียนทางโทรศัพท์ ที่  081-879-6280 อีกครั้งหนึ่ง

2. กรณีที่อบรมภายนอก เช่น สถานศึกษา หรือโรงแรม ซึ่งไม่กำหนดเงื่อนไขการชำระค่าลงทะเบียนก่อน หรือ การอบรมที่บ้านสอบครูที่ไม่กำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียน

    ในกรณีดังกล่าวผู้ลงทะเบียนที่จองการอบรมฯ จะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนการอบรม ในวันแรกของการอบรม ณ ที่ลงทะเบียนของจุดอบรมนั้นๆหรือที่บ้านสอบครู แล้วแต่กรณี

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin