Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษสำหรับครู ผู้บริหาร
+ คู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการ(สานงานการสอน)
+ คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย(ฉบับพร้อมสอบ)
+ รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย(ฉบับปรับปรุง)
+ คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์
อ่านทั้งหมด
+ ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระค่าหน้งสือจากบ้านสอบครู
+ วีดีโอแนะนำบ้านสอบครูและการสมัครสมาชิก
+ อีบุ๊คให้ดาวน์โหลดสามารถขอไฟล์ฟรีได้
+ ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงินค่าอีบุ๊ค
+ การชำระค่าลงทะเบียนอบรม
อ่านทั้งหมด
+ เทคนิคและวิธีการทำแผ่นพับแนะนำตัว
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2003 หรือเก่ากว่า
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2007 หรือใหม่กว่า
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2007
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2010
อ่านทั้งหมด
18 ส.ค. 58
ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงินค่าอีบุ๊ค
ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงินค่าอีบุ๊ค
 

 

เงื่อนไขเกี่ยวกับการสั่งซื้อ  E-BOOK 

       -  ต้องเป็น E-BOOK  ซึ่งกำหนดเงื่อนไขการสั่งซื้อเท่านั้น (ไม่ใช่ประเภทส่งให้ฟรี)

       -  E-BOOK  แต่ละเล่มมีราคาตามที่กำหนด (จะระบุไว้ในปกหรือโบชัวร์)

       -  E-BOOK  แต่ละเล่มจัดทำเป็นไฟล์ PDF

       -  ผู้สั้่งซื้อไฟล์ E-BOOK จะต้องแจ้ง  E-MAIL เพื่อจะได้ส่งไฟล์ไปทาง E-MAIL ที่แจ้งไว้

       - ผู้สั่งซื้อจะได้และมีสิทธิ์ใน ไฟล์ E-BOOK  แต่บ้านสอบครูขอสงวนสิทธิ์มิให้เผยแพร่เพื่อการค้า

 

ขั้นตอนการสั่งซื้อ  E-BOOK 

      1. ผู้สั่งซื้อ E-BOOK แจ้งทาง E-MAIL ,SMS,MMS, มายัง E-MAIL หรือ โทรฯ ว่าต้องการ เล่มใด

      2. ผู้สั่งซื้อจ่ายเงินค่า E-BOOK โดยโอนเงินผ่านเค้าเตอร์ของธนาคาร หรือ ตู้ ATM  มาที่ชื่อบัญชี

          นายบวร เทศารินทร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด  (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์

          ประเภทออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 578-250715-8 

      3.  ให้นำสลิปการโอนเงินจากเค้าเตอร์ธนาคาร หรือ ATM มาสแกน หรือ ถ่ายภาพ แล้วแจ้งส่งมาที่

           e-mail: bawon@hotmail.com , baansobkroo@gmail.com หรือ

            ส่ง MMS/SMS มาที่ 081-879-6280 ผู้สั่งซื้อต้องแจ้ง E-MAIL ให้บ้านสอบครูทราบ

      4. กรณีโอนผ่านระบบออนไลน์ของธนาคาร เมื่อโอนแล้วให้ส่ง SMS/MMS ยืนยันมาที่

           081-879-6280 หรือ  bawon@hotmail.com , baansobkroo@gmail.com 

           ผู้สั่งซื้อต้องแจ้ง E-MAIL ให้บ้านสอบครูทราบ

      5. ทุกกรณีโปรดแจ้งยืนยันการชำระค่าลงทะเบียนทางโทรศัพท์ ที่  081-879-6280 อีกครั้งหนึ่ง

      6. บ้านสอบครูตรวจสอบ และจะส่งไฟล์ E-BOOK ไปยัง E-MAIL ผู้สั่งซื้อที่ให้ไว้

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin