Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ วีดีโอแนะนำบ้านสอบครูและการสมัครสมาชิก
+ ช่องทางการชำระเงินค่าสมาชิกและค่าสั่งซื้ออีบุ๊ค
+ การสมัครสมาชิกทั่วไปดาวน์โหลดข้อมูล(งดบริการ)
+ การสมัครสมาชิกวีไอพีดาวน์โหลดข้อมูล(งดบริการ)
+ เงื่อนไขการดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับผู้ไม่ได้เป็นสมาชิก
อ่านทั้งหมด
8 เม.ย. 59
E-BOOK คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์
 

E-BOOK คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์

                  - เป็นเอกสารสำหรับใช้ศึกษาค้นคว้า เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เน้นที่การเป็นศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดส่วนราชการอื่น  

                  - เอกสารประกอบด้วยเนื้อหาแบ่งเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมหลักสูตรการคัดเลือก ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ประกอบด้วย ความรอบรู้ กฎหมายการศึกษา งานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และงานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์

                  - เป็นเอกสารไฟล์ PDF จำนวน 446 หน้า ขนาดไฟล์ 4.79 MB

                  - เป็นเอกสารเก่าเรียบเรียงเมื่อปี 2551 มีเนื้อหาบางส่วนล่าสมัย เช่น ความรอบรู้ และกฎหมายปฏิบัติราชการบางฉบับ แต่โดยรวมยังสามารถใช้ศึกษาและอ้างอิงได้

หมายเหตุ ; คลิกที่นี่เพื่อดูสารบัญ >>> คลิกเลย

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin