Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ วีดีโอแนะนำบ้านสอบครูและการสมัครสมาชิก
+ ช่องทางการชำระเงินค่าสมาชิกและค่าสั่งซื้ออีบุ๊ค
+ การสมัครสมาชิกทั่วไปดาวน์โหลดข้อมูล(งดบริการ)
+ การสมัครสมาชิกวีไอพีดาวน์โหลดข้อมูล(งดบริการ)
+ เงื่อนไขการดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับผู้ไม่ได้เป็นสมาชิก
อ่านทั้งหมด
10 ก.ค. 59
แนวข้อสอบเตรียมสอบสายงานบุคลากรทางการศึกษา
 

E-BOOK คู่มือเตรียมสอบสายงานบุคลากรทางการศึกษาอื่น

1. คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์ : sk_104   คลิกโหลดไฟล์

2. คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษสำหรับครู ผู้บริหาร : sk_110   คลิกโหลดไฟล์

3. คู่มือการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา(สายงานอำนวยการฯ) : sk_401  คลิกโหลดไฟล์

4. คู่มือการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา(สายงานบริหารงานบุคคล) : sk_402  คลิกโหลดไฟล์

5. คู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการ : sk_101  คลิกโหลดไฟล์

6. รวมแนวข้อสอบเตรียมศึกษานิเทศก์ : sk_108 คลิกโหลดไฟล์

7. แนวข้อสอบความรอบรู้ : sk_009 คลิกโหลดไฟล์
8. รวมแบบทดสอบกฎหมายสำหรับนักการศึกษา : sk_109  คลิกโหลดไฟล์

9. แนวข้อสอบวิชาการศึกษา : sk_303   คลิกโหลดไฟล์

10. แนวข้อสอบกฎหมายหลักการศึกษาสำหรับบุคลากร : sk_304  คลิกโหลดไฟล์

11. แนวข้อสอบความรอบรู้และกฎหมายสำหรับบุคลากรฯ : sk_305  คลิกโหลดไฟล์ 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin