Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ วีดีโอแนะนำบ้านสอบครูและการสมัครสมาชิก
+ ช่องทางการชำระเงินค่าสมาชิกและค่าสั่งซื้ออีบุ๊ค
+ การสมัครสมาชิกทั่วไปดาวน์โหลดข้อมูล(งดบริการ)
+ การสมัครสมาชิกวีไอพีดาวน์โหลดข้อมูล(งดบริการ)
+ เงื่อนไขการดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับผู้ไม่ได้เป็นสมาชิก
อ่านทั้งหมด
10 ก.ค. 59
แนวข้อสอบเตรียมสอบสายงานบริหารสถานศึกษา
 

E-BOOK คู่มือเตรียมสอบสายงานบริหารสถานศึกษา

1. คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 50) : sk_105  คลิกโหลดไฟล์

2. คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาภาค ก(ฉบับปรับปรุง) : sk_106 คลิกโหลดไฟล์

3. คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษสำหรับครู ผู้บริหาร : sk_110  คลิกโหลดไฟล์

4. รวมแนวข้อสอบเตรียมผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ : sk_108 คลิกโหลดไฟล์

5. แนวข้อสอบเก็งก่อนสอบผู้บริหารสถานศึกษา : sk_001  คลิกโหลดไฟล์

6. แนวข้อสอบเจาะข้อสอบบริหารสถานศึกษา 1 : sk_002  คลิกโหลดไฟล์

7. แนวข้อสอบเจาะข้อสอบบริหารสถานศึกษา 2 : sk_003 คลิกโหลดไฟล์

 8. แนวข้อสอบเก็งก่อนสอบบริหารสถานศึกษา : sk_004  คลิกโหลดไฟล์

9. แนวข้อสอบกรุข้อสอบบริหารสถานศึกษา : sk_005 คลิกโหลดไฟล์

10. แนวข้อสอบความรอบรู้ : sk_009 คลิกโหลดไฟล์

11. แนวข้อสอบการบริหารและจัดการศึกษา : sk_008  คลิกโหลดไฟล์

12. แนวข้อสอบวิชาการศึกษา : sk_303  คลิกโหลดไฟล์

13. รวมแบบทดสอบกฎหมายสำหรับนักการศึกษา : sk_109  คลิกโหลดไฟล์

14. แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษา  : sk_010  คลิกโหลดไฟล์

15. แนวข้อสอบกฎหมายหลักการศึกษาสำหรับผู้บริหาร : sk_304 คลิกโหลดไฟล์

16. แนวข้อสอบความรอบรู้และกฎหมายสำหรับผู้บริหาร : sk_305 คลิกโหลดไฟล์

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin