Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ วีดีโอแนะนำบ้านสอบครูและการสมัครสมาชิก
+ ช่องทางการชำระเงินค่าสมาชิกและค่าสั่งซื้ออีบุ๊ค
+ การสมัครสมาชิกทั่วไปดาวน์โหลดข้อมูล(งดบริการ)
+ การสมัครสมาชิกวีไอพีดาวน์โหลดข้อมูล(งดบริการ)
+ เงื่อนไขการดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับผู้ไม่ได้เป็นสมาชิก
อ่านทั้งหมด
10 ก.ค. 59
แนวข้อสอบเตรียมสอบสายงานการสอน(ครูผู้ช่วย)2
 

E-BOOK คู่มือเตรียมสอบสายงานการสอน(ครูผู้ช่วย) -ต่อ-

14. แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกคณิตศาสตร์ 2 : sk_202-2 คลิกโหลดไฟล์

15. แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 : sk_203-1 คลิกโหลดไฟล์ 

16. แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกภาษาอังกฤษ 2 : sk_203-2 คลิกโหลดไฟล์

17. แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 : sk_204-1 คลิกโหลดไฟล์

18. แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 2 : sk_204-2 คลิกโหลดไฟล์

19. แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกสังคมศึกษา : sk_206  คลิกโหลดไฟล์ 

20. แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกศิลปศึกษา : sk_207   คลิกโหลดไฟล์

21. แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกการงานอาชีพและเทคโนโลยี : sk_208 คลิกโหลดไฟล์

22. แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา : sk_209  คลิกโหลดไฟล์ 

23. แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป : sk_210 คลิกโหลดไฟล์

24. แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกชีววิทยา : sk_211 คลิกโหลดไฟล์

25. แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกเคมี : sk_212  คลิกโหลดไฟล์

26. แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกฟิสิกส์ : sk_213 คลิกโหลดไฟล์ 

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin