Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ลองดูกฎหมาย(เวริด์)
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
+ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
+ รวมกฏหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
+ รวมคำสั่งมอบอำนาจ
+ ตรวจสอบวุฒิที่ ก.คศ.รับรอง
+ กฎหมายไทย
+ ราชกิจจานุเบกษา
+ เครือข่ายกฎหมายมหาชน
อ่านทั้งหมด
2 มี.ค. 60
ระเบียบกระทรวงศึกษาธการ ว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศเเละต่างประเทศระการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธการ ว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศเเละต่างประเทศระการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2560 โดยมีการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธการ ว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศเเละต่างประเทศระการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2559 เพื่อเป็นการกระจายอำนาจ ลดการควบคุม คำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้เรียนเป็นที่สำคัญ โดยพิจารณาวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้เป็นอำนาจหน้าที่เเละดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษาเเต่ละเเห่ง โดยมีเอกสารดังเเนบ ดังนี้

คลิกอ่านสิ่งที่แนบมาด้วย

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin