Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ลองดูกฎหมาย(เวริด์)
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
+ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
+ รวมกฏหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
+ รวมคำสั่งมอบอำนาจ
+ ตรวจสอบวุฒิที่ ก.คศ.รับรอง
+ กฎหมายไทย
+ ราชกิจจานุเบกษา
+ เครือข่ายกฎหมายมหาชน
อ่านทั้งหมด
10 พ.ค. 60
คำสั่ง คปภ. แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ทั่วประเทศ
 

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ ได้เผยแพร่ คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 มีรายละเอียด แยกจังหวัด ดังนี้


คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 613/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >    

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 614/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >    

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 615/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >    

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 616/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >    

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 617/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >    

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 618/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >    

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 619/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >    

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 620/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >    

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 621/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >    

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 622/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >    

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 623/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >    

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 624/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >    

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 625/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >    

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 626/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >    

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 627/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >

 จังหวัดอื่นๆ คลิกที่นี่

ที่มา  กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin