Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ลองดูกฎหมาย(เวริด์)
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
+ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
+ รวมกฏหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
+ รวมคำสั่งมอบอำนาจ
+ ตรวจสอบวุฒิที่ ก.คศ.รับรอง
+ กฎหมายไทย
+ ราชกิจจานุเบกษา
+ เครือข่ายกฎหมายมหาชน
อ่านทั้งหมด
19 มิ.ย. 60
กรอบอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 

ที่ประชุท ก.ค.ศ. เห็นชอบการกำหนดกรอบอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จำนวน 5,031 ตำแหน่ง โดยกำหนดขนาดของจังหวัดเป็น 4 ขนาด ดังนี้

   - ขนาดใหญ่พิเศษ  จำนวน 11 จังหวัด อัตรากำลัง 68 ตำแหน่ง

   - ขนาดใหญ่  จำนวน 8 จังหวัด อัตรากำลัง 65 ตำแหน่ง

   - ขนาดกลาง  จำนวน 27 จังหวัด อัตรากำลัง 60 ตำแหน่ง

   - ขนาดเล็ก  จำนวน 31 จังหวัด อัตรากำลัง 56 ตำแหน่ง

ที่มา ; ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 311/2560

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin