Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ลองดูกฎหมาย(เวริด์)
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
+ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
+ รวมกฏหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
+ รวมคำสั่งมอบอำนาจ
+ ตรวจสอบวุฒิที่ ก.คศ.รับรอง
+ กฎหมายไทย
+ ราชกิจจานุเบกษา
+ เครือข่ายกฎหมายมหาชน
อ่านทั้งหมด
30 ต.ค. 60
[ว32/2560] การกำหนดตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า เพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว11 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560
 

[32/2560] การกำหนดตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า เพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/11 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/11 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560

ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น บัดนี้ ก.ค.ศ. ได้กำหนดตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า เพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin