Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ลองดูกฎหมาย(เวริด์)
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
+ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
+ รวมกฏหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
+ รวมคำสั่งมอบอำนาจ
+ ตรวจสอบวุฒิที่ ก.คศ.รับรอง
+ กฎหมายไทย
+ ราชกิจจานุเบกษา
+ เครือข่ายกฎหมายมหาชน
อ่านทั้งหมด
31 พ.ค. 53

หลักเกณฑ์ วิธีการหลักสูตรการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

หลักสูตรสอบรองผอ.สพท.

       หลักสูตรการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ. 0206.2 /733 ลงวันที่  13 สิงหาคม 2551

     คลิกดูรายละเอียดไฟล์แนบ

       

   เฉพาะหลักสูตรสอบรองผอ.สพท.

     http://www.sobkroo.com/img_news/file/A22491446.pdf

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin