Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
ห้องข่าวด่วน
โครงการโรงเรียนประชารัฐ สพฐ.
อ่านรายละเอียด
โครงการโรงเรียนประชารัฐ สพฐ.
อ่านรายละเอียด
20 ประเทศระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก 2015/16
อ่านรายละเอียด
20 ประเทศระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก 2015/16
อ่านรายละเอียด
การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน
อ่านรายละเอียด
การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน
อ่านรายละเอียด
ข้อมูลสถิติการศึกษาไทย ปีการศึกษา 2556-2557
อ่านรายละเอียด
ข้อมูลสถิติการศึกษาไทย ปีการศึกษา 2556-2557
อ่านรายละเอียด
ผลงานกระทรวงศึกษาธิการรอบ 1 ปี (12 กันยายน 2557 - 12 กันยายน 2558)
อ่านรายละเอียด
ผลงานกระทรวงศึกษาธิการรอบ 1 ปี (12 กันยายน 2557 - 12 กันยายน 2558)
อ่านรายละเอียด
คำขวัญวันเด็กปี 2559 “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”
อ่านรายละเอียด
คำขวัญวันเด็กปี 2559 “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”
อ่านรายละเอียด
ศธ.ทำโครงการของขวัญปีใหม่ 2559 ให้แก่ประชาชน
อ่านรายละเอียด
ศธ.ทำโครงการของขวัญปีใหม่ 2559 ให้แก่ประชาชน
อ่านรายละเอียด
แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา
อ่านรายละเอียด
แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา
อ่านรายละเอียด
โครงสร้างศธ.รูปแบบใหม่สลาย 5 แท่งหวนสู่'กรม'
อ่านรายละเอียด
โครงสร้างศธ.รูปแบบใหม่สลาย 5 แท่งหวนสู่'กรม'
อ่านรายละเอียด
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก
อ่านรายละเอียด
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก
อ่านรายละเอียด
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เริ่มวันนี้ 4000 โรงเรียน
อ่านรายละเอียด
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เริ่มวันนี้ 4000 โรงเรียน
อ่านรายละเอียด
กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี
อ่านรายละเอียด
กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี
อ่านรายละเอียด
พรบ.ประกันสังคม (ฉ. 4) มีผลบังคับ 20 ต.ค. 58
อ่านรายละเอียด
พรบ.ประกันสังคม (ฉ. 4) มีผลบังคับ 20 ต.ค. 58
อ่านรายละเอียด
21 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)
อ่านรายละเอียด
21 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)
อ่านรายละเอียด
200 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
อ่านรายละเอียด
200 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
อ่านรายละเอียด
แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
อ่านรายละเอียด
แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
อ่านรายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในรอบ 9 เดือน กระทรวงศึกษาธิการ
อ่านรายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในรอบ 9 เดือน กระทรวงศึกษาธิการ
อ่านรายละเอียด
พระ บรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม
อ่านรายละเอียด
พระ บรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม
อ่านรายละเอียด
ข้อเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพเขตพื้นที่การศึกษา
อ่านรายละเอียด
ข้อเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพเขตพื้นที่การศึกษา
อ่านรายละเอียด
แนวทางการบริหารกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
อ่านรายละเอียด
แนวทางการบริหารกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
อ่านรายละเอียด
 
 << [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] >>
Untitled Document
 
บ้านสอบครูขอเชิญทุกท่าน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกบ้านโดย
ท่านสามารถเลือกที่จะสมัคร
เป็นสมาชิกทั่วไปและหรือเป็น
สมาชิกประเภท VIP ภายใต้
เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์...


     
   
   
   
   
     
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin