Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
ห้องข่าวด่วน
สพฐ. แจกคูปองพัฒนาครู 4 กลุ่มสาระเรียนรู้
อ่านรายละเอียด
สพฐ. แจกคูปองพัฒนาครู 4 กลุ่มสาระเรียนรู้
อ่านรายละเอียด
การกำหนดวัน-วิชาในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
อ่านรายละเอียด
การกำหนดวัน-วิชาในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
อ่านรายละเอียด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดวิชาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
อ่านรายละเอียด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดวิชาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
อ่านรายละเอียด
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2).. 2558
อ่านรายละเอียด
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2).. 2558
อ่านรายละเอียด
เกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะครูฯตามข้อตกลง
อ่านรายละเอียด
เกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะครูฯตามข้อตกลง
อ่านรายละเอียด
คสช.มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ
อ่านรายละเอียด
คสช.มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ
อ่านรายละเอียด
ให้กรรมการ เลขาฯ คุรุสภา สกสค. กรรมการในองค์การค้า สกสค.และผอ.องค์การค้าของ สกสค.หยุดทำหน้าที่
อ่านรายละเอียด
ให้กรรมการ เลขาฯ คุรุสภา สกสค. กรรมการในองค์การค้า สกสค.และผอ.องค์การค้าของ สกสค.หยุดทำหน้าที่
อ่านรายละเอียด
โปรดเกล้าฯเลิกใช้กฎอัยการศึก คสช.ใช้อำนาจ ม.44 ออกคำสั่งหัวหน้า คสช.คุมเข้มแทน
อ่านรายละเอียด
โปรดเกล้าฯเลิกใช้กฎอัยการศึก คสช.ใช้อำนาจ ม.44 ออกคำสั่งหัวหน้า คสช.คุมเข้มแทน
อ่านรายละเอียด
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา 10 คน
อ่านรายละเอียด
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา 10 คน
อ่านรายละเอียด
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา
อ่านรายละเอียด
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา
อ่านรายละเอียด
การจัดเก็บภาษีที่ดินของ รร.กวดวิชา
อ่านรายละเอียด
การจัดเก็บภาษีที่ดินของ รร.กวดวิชา
อ่านรายละเอียด
สพฐ.เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วยรอบทั่วไป ปี 2558 จำนวน 64 เขตพื้นที่ 1,700 อัตรา
อ่านรายละเอียด
สพฐ.เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วยรอบทั่วไป ปี 2558 จำนวน 64 เขตพื้นที่ 1,700 อัตรา
อ่านรายละเอียด
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning) สพฐ.
อ่านรายละเอียด
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning) สพฐ.
อ่านรายละเอียด
หลักเกณฑ์โอนพนักงานท้องถิ่นข้าราชการอื่นเป็นครู
อ่านรายละเอียด
หลักเกณฑ์โอนพนักงานท้องถิ่นข้าราชการอื่นเป็นครู
อ่านรายละเอียด

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูผู้ช่วย สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2558

อ่านรายละเอียด

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูผู้ช่วย สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2558

อ่านรายละเอียด

การสอบผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สพฐ.

อ่านรายละเอียด

การสอบผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สพฐ.

อ่านรายละเอียด
สพฐ.เปิดปฏิทินสอบครูผู้ช่วยปี 2558
อ่านรายละเอียด
สพฐ.เปิดปฏิทินสอบครูผู้ช่วยปี 2558
อ่านรายละเอียด

ผลการดำเนินงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านรายละเอียด

ผลการดำเนินงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านรายละเอียด
เลขากพฐ.รอลงนามประกาศสอบผอ.-รองผอ.รร.หลังปีใหม่
อ่านรายละเอียด
เลขากพฐ.รอลงนามประกาศสอบผอ.-รองผอ.รร.หลังปีใหม่
อ่านรายละเอียด

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สพฐ.

อ่านรายละเอียด

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สพฐ.

อ่านรายละเอียด
 
 << [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>
Untitled Document
 
บ้านสอบครูขอเชิญทุกท่าน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกบ้านโดย
ท่านสามารถเลือกที่จะสมัคร
เป็นสมาชิกทั่วไปและหรือเป็น
สมาชิกประเภท VIP ภายใต้
เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์...


     
   
   
   
   
     
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin