Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
ห้องข่าวด่วน
ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา
อ่านรายละเอียด
ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา
อ่านรายละเอียด
พ.ร.บ.กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญฯมีผล 14 ธ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด
พ.ร.บ.กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญฯมีผล 14 ธ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด
ก.ค.ศ.เห็นชอบเกณฑ์การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา
อ่านรายละเอียด
ก.ค.ศ.เห็นชอบเกณฑ์การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา
อ่านรายละเอียด

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ กลับไปใช้สิทธิ Undo

อ่านรายละเอียด

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ กลับไปใช้สิทธิ Undo

อ่านรายละเอียด
นับถอยหลังข้าราชการกลับรับบำนาญแบบเดิม
อ่านรายละเอียด
นับถอยหลังข้าราชการกลับรับบำนาญแบบเดิม
อ่านรายละเอียด
รายชื่อ " 250 สปช." ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา
อ่านรายละเอียด
รายชื่อ " 250 สปช." ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา
อ่านรายละเอียด
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
อ่านรายละเอียด
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
อ่านรายละเอียด
บทกลอนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
อ่านรายละเอียด
บทกลอนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
อ่านรายละเอียด
นโยบายการศึกษาด้านทั่วไปด้านเฉพาะและด้านเร่งด่วนของ รมว.ศธ.
อ่านรายละเอียด
นโยบายการศึกษาด้านทั่วไปด้านเฉพาะและด้านเร่งด่วนของ รมว.ศธ.
อ่านรายละเอียด

แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

อ่านรายละเอียด

แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

อ่านรายละเอียด
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.. 2558
อ่านรายละเอียด
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.. 2558
อ่านรายละเอียด

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ 1

อ่านรายละเอียด

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ 1

อ่านรายละเอียด

ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ....

อ่านรายละเอียด

ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ....

อ่านรายละเอียด

Roadmap ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืน (24 ส.ค. 57)

อ่านรายละเอียด

Roadmap ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืน (24 ส.ค. 57)

อ่านรายละเอียด
โรดแมปปฎิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  (15 ส.ค. 57)
อ่านรายละเอียด
โรดแมปปฎิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  (15 ส.ค. 57)
อ่านรายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ (10 ส.ค. 57)

อ่านรายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ (10 ส.ค. 57)

อ่านรายละเอียด

ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 200 คน (3 ส.ค. 57)

อ่านรายละเอียด

ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 200 คน (3 ส.ค. 57)

อ่านรายละเอียด

รฐน.ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557(24 ก.ค. 57)

อ่านรายละเอียด

รฐน.ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557(24 ก.ค. 57)

อ่านรายละเอียด

นักวิชาการเห็นพ้องการเมืองทำการศึกษาล้มเหลว (20 ก.ค. 57)

อ่านรายละเอียด

นักวิชาการเห็นพ้องการเมืองทำการศึกษาล้มเหลว (20 ก.ค. 57)

อ่านรายละเอียด
ประกาศผลขึ้นบัญชี ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา (16 ก.ค. 57)
อ่านรายละเอียด
ประกาศผลขึ้นบัญชี ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา (16 ก.ค. 57)
อ่านรายละเอียด
 
 << [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] >>
Untitled Document
 
บ้านสอบครูขอเชิญทุกท่าน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกบ้านโดย
ท่านสามารถเลือกที่จะสมัคร
เป็นสมาชิกทั่วไปและหรือเป็น
สมาชิกประเภท VIP ภายใต้
เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์...


     
   
   
   
   
     
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin