Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
ห้องข่าวด่วน
การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
อ่านรายละเอียด
การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
อ่านรายละเอียด
หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ รูปแบบ "PLC หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ"
อ่านรายละเอียด
หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ รูปแบบ "PLC หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ"
อ่านรายละเอียด
แนวทางดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
อ่านรายละเอียด
แนวทางดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
อ่านรายละเอียด
คำสั่ง หน.คสช. ที่ 1/2560 ให้มี อ.ก.พ.กระทรงคณะเดียวและกำหนดตำแหน่งศึกษาธิการภาคและรองศึกษาธิการภาค
อ่านรายละเอียด
คำสั่ง หน.คสช. ที่ 1/2560 ให้มี อ.ก.พ.กระทรงคณะเดียวและกำหนดตำแหน่งศึกษาธิการภาคและรองศึกษาธิการภาค
อ่านรายละเอียด
‘ผมมากับดวง’ ฝ่ากระแสนักวิชาการหัวนอกสู่…’รมว.ศธ.
อ่านรายละเอียด
‘ผมมากับดวง’ ฝ่ากระแสนักวิชาการหัวนอกสู่…’รมว.ศธ.
อ่านรายละเอียด
รมต.ศธ.ให้นโยบาย ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
อ่านรายละเอียด
รมต.ศธ.ให้นโยบาย ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
อ่านรายละเอียด
นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
อ่านรายละเอียด
นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
อ่านรายละเอียด
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู
อ่านรายละเอียด
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู
อ่านรายละเอียด
แนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาล 21 ข้อ
อ่านรายละเอียด
แนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาล 21 ข้อ
อ่านรายละเอียด
แถลงข่าวผลการประเมิน PISA 2015
อ่านรายละเอียด
แถลงข่าวผลการประเมิน PISA 2015
อ่านรายละเอียด
เกณฑ์คัดเลือกและพัฒนาก่อนแต้งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ
อ่านรายละเอียด
เกณฑ์คัดเลือกและพัฒนาก่อนแต้งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ
อ่านรายละเอียด
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
อ่านรายละเอียด
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
อ่านรายละเอียด
พระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ ;ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อ่านรายละเอียด
พระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ ;ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อ่านรายละเอียด
พระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ ;ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อ่านรายละเอียด
พระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ ;ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อ่านรายละเอียด
แนวปฏิบัติในการน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
อ่านรายละเอียด
แนวปฏิบัติในการน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
อ่านรายละเอียด
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อ่านรายละเอียด
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อ่านรายละเอียด
แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔
อ่านรายละเอียด
แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔
อ่านรายละเอียด
นโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษา
อ่านรายละเอียด
นโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษา
อ่านรายละเอียด
ผลงานด้านการศึกษา 2 ปีของรัฐบาล
อ่านรายละเอียด
ผลงานด้านการศึกษา 2 ปีของรัฐบาล
อ่านรายละเอียด
แนวทางขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศของ สปท.
อ่านรายละเอียด
แนวทางขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศของ สปท.
อ่านรายละเอียด
 
 << [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] >>
Untitled Document
 
บ้านสอบครูขอเชิญทุกท่าน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกบ้านโดย
ท่านสามารถเลือกที่จะสมัคร
เป็นสมาชิกทั่วไปและหรือเป็น
สมาชิกประเภท VIP ภายใต้
เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์...


     
   
   
   
   
     
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin