เกี่ยวกับเรา

title-about_usบ้านสอบครู  หรือ สอบครูดอทคอม  www.sobkroo.com  จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2547 โดย อ.บวร   เทศารินทร์ ผู้จัดตั้ง โดยคาดหวังว่าจะให้เป็นเว็บไซต์บริการการศึกษา แหล่งรวมข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงาน การส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพการศึกษา และเตรียมสอบเข้าสู่ตำแหน่งและหรือเลื่อนตำแหน่งสายครูทุกตำแหน่ง ภายใต้สโลแกนที่ว่า ” บ้านสอบครู แหล่งเรียนรู้ เว็บเตรียมสอบ”

คลิกชมวีดีโอแนะนำบ้านสอบครู

YouTube Preview Image

คลิกชมวีดีโอแนะนำการใช้งานสมาชิกบ้านสอบครู

YouTube Preview Image

1327827_0_2

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นคู่มือปฏิบัติงาน (ออนไลน์) สำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาอื่น พนักงานราชการครูผู้สอน และลูกจ้างครูผู้สอน
2. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลด้านระเบียบกฎหมายการศึกษา กฎหมายการปฏิบัติราชการ ตลอดทั้งข้อมูลด้านการบริหาร การเรียนการสอน   การศึกษาและการเรียนรู้
3. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลค้นคว้าสำหรับเตรียมสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก เข้าสู่ตำแหน่งและหรือเลื่อนตำแหน่ง เลื่อนระดับสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ ครูผู้ช่วย บุคลากรทางการศึกษาอื่น ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น. เช่น ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และหรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น เป็นต้น
4. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา และกฎหมายการศึกษา

service

บริการของเรา

1. บริการแหล่งสืบค้นและเรียนรู้ออนไลน์ เกี่ยวกับข้อมูล ข้อสอบ วีดีโอ  หนังสืออิเลคทรอนิกส์  จากฐานข้อมูลหลัก ฐานข้อมูลถามตอบสอบครู ฐานข้อมูลวีดีโอสอบครู
2. บริการให้ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล ข้อสอบ ตำรา วารสารบ้านสอบครู (SK NEWS) คลิปวีดีโอ คลิปเสียงสำหรับการปฏิบัติงานและเตรียมสอบ จากฐานข้อมูลหลัก
3. บริการศึกษาเรียนรู้ออนไลน์ด้วยระบบอีเลินนิ่ง (e-learning) ทดสอบออนไลน์ (e-testing) จากฐานข้อมูลอีเลินนิ่ง และฐานข้อมูลทดสอบออนไลน์
4. บริการจัดอบรมสัมมนาติวสอบหลักสูตรด้านการเตรียมสอบเข้าสู่ตำแหน่งสายต่างๆด้านครู การพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพการศึกษา  การทำผลงานวิชาการ ทั้งในและนอกสำนักงานบ้านสอบครู
5. จำหน่ายสื่อ ตำรา คู่มือปฏิบัติงาน และเตรียมสอบทุกตำแหน่งสายครู และการพัฒนาวิชาชีพการศึกษาทางไปรษณีย์ ร้านจำหน่ายหนังสือ และสำนักงานบ้านสอบครู

banerbaansobkroo