วิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษาของพลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี

มันสมองประเทศ

1.   คำถาม   :  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษาของพลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี คือ คำตอบ  :  สร้างคนให้เป็นมันสมองของประเทศ 2.   คำถาม  :  กรอบมาตรฐานวิชาชีพหมายถึงการศึกษาระดับใด คำตอบ  : การอาชีวศึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เลขา-กปร.

คำถาม : เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กปร.)คนปัจจุบัน (2557) คือ ก.  รองศาสตราจารย์ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ ข.  นายวิทย์ พิณคันเงิน ค.  ศาสตราจารย์ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ ง.   หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ คำตอบ : ง´หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

งบ-58

โปรดเกล้าฯ งบปี 58 ทั้งสิ้น 2.575 ล้านล้านบาท http://www.sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=8440 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 http://www.sobkroo.com/img_news/file/A84408549.pdf

แผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 2557-2561

เกณฑ์แบ่งช่วง

แผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 2557-2561 http://www.sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=8427

นโยบายการศึกษา รมว.ศธ.

ไม่ใช่นโยบายเร่งด่วน

นโยบาย 5 ทั่วไป 7 เฉพาะและ10 เร่งด่วน ของ รมว.ศธ. http://www.sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=8386 คลิกโหลดอ่านนโยบายการศึกษา รมว.ศธ.ฉบับเต็ม http://www.sobkroo.com/img_news/file/A83854774.pdf

นโยบายรัฐบาลประยุทธ์ด้านการศึกษา

นโยบายประยุทธ์

คำแถลงนโยบายฯฉบับเต็ม http://www.sobkroo.com/img_news/file/A83744552.pdf คลิกอ่านสรุปคำแถลงนโยบายฯฉบับย่อ http://www.sobkroo.com/img_news/file/A83725090.pdf

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนที่ 49 ของไทย

007

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนที่ 49 ของไทย ข้อสอบที่ควรถามสำหรับสอบครูผู้ช่วย แต่ไม่น่าเชื่อว่าข้อหลังเป็นแนวคำถามสอบผอ.เขตฯ เมือครั้งโน้น http://www.sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=8339

โรดแมปปฎิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน

003

โรดแมปปฎิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน Roadmap การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืน (พ.ศ.2558-2569) http://www.sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=8311

ใครเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

005

ใครเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หากมีสอบช่วงนี้…น่าจะทำให้ได้คะแนน มติ สนช.เลือก ‘พรเพชร’ นั่งประธานไร้คู่แข่ง http://www.sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=8269

ค่านิยมหลักของคนไทย

004

ค่านิยมหลักของคนไทย ข้อสอบความรอบรู้เข้าสู่ตำแหน่งครูผู้ช่วยประมาณนี้ http://www.sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=8248