ถามตอบสอบครูกฎหมายการศึกษา2

ถามตอบสอบครู-2

                                                                ถามตอบสอบครูกฎหมายการศึกษา 2 1. คำถาม : กฎหมายที่กำหนดรายละเอียดการขอใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา    คำตอบ : ข้อบังคับคุรุสภา 2. คำถาม : วิชาชีพทางการศึกษาใดบ้างที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ    คำตอบ : ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์

ถามตอบสอบครูกฏหมายการศึกษา

ถามตอบสอบครู1

                                                                 ถามตอบสอบครูกฏหมายการศึกษา 1. คำถาม : กฎหมายการปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ คือ    คำตอบ : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม 2. คำถาม : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีฐานะเป็น     คำตอบ : ส่วนราชการนิติบุคคล

แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษาชุดเก็งข้อสอบ

แนวข้อสอบเเก็งก่อนอสอบ

แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษาชุดเก็งข้อสอบ ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษาชุดเก็งข้อสอบชุดที่ 1 ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษาชุดเก็งข้อสอบชุดที่ 2 ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษาชุดเก็งข้อสอบชุดที่ 3 เฉลยข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษาชุดเก็งข้อสอบชุดที่ 1-3 ข้อสอบชุด ก สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา(กฎหมาย) ข้อสอบชุด ก สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา(งานในหน้าที่)

แนวข้อสอบความรอบรู้และงานในหน้าที่

แนวข้อสอบความรอบรู้งานในหน้

แนวข้อสอบความรอบรู้และงานในหน้าที่ ข้อสอบความรอบรู้และงานในหน้าที่ชุดที่ 1 ข้อสอบความรอบรู้และงานในหน้าที่ชุดที่ 2 ข้อสอบความรอบรู้และงานในหน้าที่ชุดที่ 3 ข้อสอบความรอบรู้และงานในหน้าที่ชุดที่ 4 ข้อสอบความรอบรู้และงานในหน้าที่ชุดที่ 5 ข้อสอบความรอบรู้และงานในหน้าที่ชุดที่ 6

แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษา

แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษา

รวมแนวข้อสอบกฎหมายการศึกษา ข้อสอบกฎหมายการศึกษาชุดที่ 1 ข้อสอบกฎหมายการศึกษาชุดที่ 2 ข้อสอบกฎหมายการศึกษาชุดที่ 3 ข้อสอบกฎหมายการศึกษาชุดที่ 4 ข้อสอบกฎหมายการศึกษาชุดที่ 5 ข้อสอบกฎหมายการศึกษาชุดที่ 6 ข้อสอบกฎหมายการศึกษาชุดที่ 7

ข้อสอบสมรรถนะทางการบริหาร

แนวข้อสอบสมรรถนะบริหาร

แนวข้อสอบสมรรถนะทางการบริหารผู้บริหารสถานศึกษา ข้อสอบสมรรถนะทางการบริหารชุดที่ 1 ข้อสอบสมรรถนะทางการบริหารชุดที่ 2 ข้อสอบสมรรถนะทางการบริหารชุดที่ 3 ข้อสอบสมรรถนะทางการบริหารชุดที่ 4 ข้อสอบสมรรถนะทางการบริหารชุดที่ 5 ข้อสอบสมรรถนะทางการบริหารชุดที่ 6 ข้อสอบสมรรถนะทางการบริหารชุดที่ 7

ข้อสอบพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

แนวข้อสอบพัฒนาศักยภาพ

แนวข้อสอบพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ข้อสอบพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่ 1 ข้อสอบพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่ 2 ข้อสอบพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่ 3 ข้อสอบพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่ 4 ข้อสอบพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่ 5 ข้อสอบพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่ 6

แนวข้อสอบเตรียมผู้บริหารสถานศึกษา

เตรียมผู้บริหารชุด1-8

แนวข้อสอบเตรียมผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่ 1-8 ข้อสอบเตรียมผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่ 1 ข้อสอบเตรียมผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่ 2 ข้อสอบเตรียมผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่ 3 ข้อสอบเตรียมผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่ 4 ข้อสอบเตรียมผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่ 5 ข้อสอบเตรียมผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่ 6 ข้อสอบเตรียมผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่ 7 ข้อสอบเตรียมผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่ 8

หนังสือแนวข้อสอบนักการศึกษาศึกษานิเทศก์

2.รวมข้อสอบศึกษานิเทศก์

รวมแบบทดสอบกฎหมายสำหรับนักการศึกษา สารบัญ   ส่วนที่ 1  ส่วนที่ 2  ส่วนที่ 3 รวมแนวข้อสอบ คณาจารย์ นักการศึกษา   สารบัญ   ส่วนที่ 1  ส่วนที่ 2 รวมแนวข้อสอบเตรียมศึกษานิเทศก์  สารบัญ   ส่วนที่ 1   ส่วนที่ 2  ส่วนที่ 3 คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์  สารบัญ  ส่วนที่ 1   ส่วนที่ 2 หนังสือแนวข้อสอบทั้งหมด

หนังสือแนวข้อสอบผู้บริหาร

1.รวมแนวข้อสอบผู้บริหาร

ถามตอบ-สอบครูข่าวความเคลื่อนไหวสำหรับผู้บริหารการศึกษา สารบัญ  ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 รวมแนวข้อสอบเตรียมสอบผู้บริหารและศึกษานิเทศก์  สารบัญ   ส่วนที่  1  ส่วนที่ 2  ส่วนที่ 3 รวมแนวข้อสอบเตรียมผู้บริหารสถานศึกษา สารบัญ  ส่วนที่ 1   ส่วนที่ 2   ส่วนที่ 3 สมรรถนะทางการบริหารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สารบัญ  ส่วนเนื้อหา