ภาพความรู้ ; นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู


ที่มา ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน